To millioner forsvant på noen dager

Bedrift i trøbbel fikk akutt-lån fra staten. Da pengene kom inn på kontoen ble de borte. Nå skal bostyrer og Økokrim se nærmere på hvor Boalvvir-lånet gikk.

Reinslakting

Konsortiet Boalvvir BA fikk to millioner kr i lån i 2006 (illustrasjonsfoto).

Foto: Allan Klo

Advokat Per S. Johannessen

Bostyrer, advokat Per S. Johannessen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tirsdag la bostyrer Per S. Johannessen fram sin midlertidige innberetning for skifteretten i Indre-Finnmark tingrett.

Et av forholdene i advokaten vil se nærmere på er et lån på to millioner kroner som Boalvvir fikk av Reindriftens utviklingsfond.

Inn på konto

– Pengene ble utbetalt til Boalvvirs konto 20. desember 2006. Den 31. desember er ikke disse pengene i behold på konto, og det er verken kjøpt slakteri eller slakteriutstyr på dette tidspunktet, forteller han til NRK.

Han tror den videre bobehandlingen vil kunne gi et svar på hva som skjedde med pengene. Johannessen sier det ville vært lettere å finne ut av forholdet dersom det forelå et halvårsregnskap for 2007.

– Det foreligger regnskapsdokumentasjon slik at man ville finne ut av det, sier han.

Møte med Økokrim

Likevel har den erfarne bostyreren noen synspunkter.

– Antakelig gikk disse med i gjeldssluktet som allerede forelå på det tidspunktet. Det er min umiddelbare antakelse, og jeg antar videre at det har skjedd en forfordeling av kreditorer slik at utvalgte har fått, sier han til NRK.

Regnskapsdokumentene ble tidligere i høst hentet av Vestfinnmark politidistrikt etter anmodning fra bostyrer, men før disse ble sendt til videre, beslagla Økokrim dette.

– Vi har avtalt et møte i oktober hvor disse skal gjennomgås i felleskap, sier Johannessen.

«Akutthjelp»

Konsortiet Boalvvir BA hadde store økonomiske problemer i 2006. Daværende daglig leder Elle Merete Omma sendte en telefaks til Reindriftens utviklingsfond (RUF) ved reindriftssjefen. Dette skjedde 17. oktober.

«Tilskuddet er også helt avgjørende for at Boalvvir skal kunne komme på banen og være en sentral aktør for reineiere. Situasjonen er akutt,...», het det i søknaden.

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta hadde allerede 20. oktober 2006 klar sin innstilling. Hun mente det var viktig at Boalvvir fikk etablert to nye datterselskap til slakting og foredling.

Før utviklingsfondet behandlet søknaden på telefonmøte 23. oktober, skrev reindriftssjefen i merknadene:

«Boalvvir ser ut til å være på rett vei med hensyn til økonomistyring og nødvendig styringsverktøy for en videre fornuftig drift i fremtiden.»

Etter møtet var daværende RUF-leder Ottar Befring sikker på at Boalvvir ville klare seg.

– Når disse pengene kommer inn, vil de være oppe og stå. De vil også ha en likviditet framover som gjør at de greier seg, sa Befring til NRK Sami Radio 24. oktober 2006.

Lånet ble godkjent av Landbruksdepartementet, og like før jul kom altså pengene inn på Boalvvirs konto.

Brukte 17 millioner

Under skiftesamlingen tirsdag opplyste bostyrer Per S. Johannessen at Boalvvir brukte over 17 millioner kroner i 2006. Året endte med en negativ egenkapital på 7,5 millioner kroner.

– I juni 2007 burde styret ha skjønt at de ikke kunne drive lenger, sier Johannessen til NRK.

Likevel gikk det tre år før Reindriftsforvaltningen etter fullmakt fra Landbruksdepartementet begjærte Boalvvir konkurs.

Korte nyheter

 • Eai leat doarvái mánáidgárdebargit

  Váhnen Lone Márjá Gaup Henriksen ii leat duđavaš go Loabága sámi mánáidgárddis Mátta-Romssas eai leat doarvái sámegielat mánáidgárdebargit. Loabága gielddadirektevra mieđiha ahte dálá fálaldat ii leat doarvái buorre. Gielddadirektevra lohká dál iežaset áigut váldit oktavuođa muhtin olbmuiguin jus de gávnnašedje bargiid mánáidgárdái. Geahča olles video dá.

  Váhnen Lone Márjá Gaup Henriksen ii leat duđavaš go Loabága sámi mánáidgárddis Máttá-Romssas eai leat doarvái sámegiel-mánáidgárde bargit. Loabága gielddadirektevra mieđiha ahte otná fálaldat ii doarvái buorre ja áigu ohccát sámegielat bargit.
 • Balaha ahte jođiheaddji lea sivalaš go bargit heitet

  Ester Fjellheim balaha ahte Sámi Klinihka jođiheaddji Amund Peder Teigmo lea sivalaš dasa go muhtin bargit heitet klinihkas.

  Fjellheim lea Davvi Dearvvašvuođa guovllu geavaheddjiidlávdegoddi lahttu. Geriatriijajoavku lea čilgen manne heaitá, dadjá son.

  Teigmo vástida čálalaččat NRK:i ja atná váivin go dien lágan dieđut juhkkojit.

  Su hoavda, Finnmárkku buohcciviesu hálddahusdirektevra, Siri Tau Ursin ii háliit digaštallat iežas jođiheddjiid medias. – Mus lea ollislaš luohttámuš Sámi Klinihka jođiheaddjái, ja munnos lea buorre gulahallan, dadjá son.

  Sámi Klinihkka, Karasjok
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK
 • Finnmárkku guohtunroassu stuorru

  Juovlamánu 23. beaivvi celke guohtunroasu Finnmárkui, goahtoeatnamiin mat leat siskkimusas Suoma rájá alde Guovdageainnu suohkanis.

  Dál lea roassu sturron, ja boazodoallodirektevra Sunna Marie Pentha meroštallá 50-60.000 bohcco šaddat lasi biebmat olles nuorta-, oasit oarjji- ja gaskaguovlluin Finnmárkkus. Nu čállá Altaposten.