Reinkjøtt-konkursen: – Lukter ille

Bostyrer Per S. Johannessen mener det er foretatt tapping av penger i reinkjøttselskapet Boalvvir.

Advokat Per S. Johannessen

Advokat Per S. Johannessen er bostyrer i Boalvvir-konkursen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I skifteretten ved Indre Finnmark tingrett i dag redegjorde han for de foreløpige funnene. Konklusjonen var klar:

– Konkursen burde vært åpnet allerede for tre år siden, sa Johannessen.

På spørsmål fra NRK om han synes det «lukter» av det som har skjedd i Boalvvir-systemet, svarer Johannessen:

– Ja, det kan man vel trygt si.

– Og hva lukter det?

– Det er forhold som tyder på at det har vært foretatt en slags tapping av selskapets midler til formål som var selskapet uvedkommende. Men det er vanskelig å si til hva, sier han.

Åtte millioner til merkevare

Bobestyreren viser til et notat i Boalvvir hvor det framkommer at det er brukt åtte millioner kroner til byggingen av merkevaren «Davas».

– Hvordan åtte millioner kroner er brukt opp i løpet av kort tid, må undersøkes konkret hvordan dette har skjedd, sier advokat Per S. Johannessen.

Boalvvir lanserte merkevaren «Davas» 6. februar 2006. I en pressemelding som selskapet sendte ut, het det blant annet:

«Vi vil ta tilbake kontrollen over hele verdikjeden - fra vidde til bord. I over ett år har vi planlagt vårt eget merkevare, Davas, for reinsdyrkjøtt, sier daglig leder Johan Johansen Eira.»

– Jeg har ingen kommentar nå, sier Johan Johansen Eira til NRK.

Han ønsker å sette seg inn i innstillingen fra bostyrer først.

– Det er først nå jeg hører om dette, sier Eira.

Konkurskarantene

Bostyrer Per S. Johannessen mener det er grunnlag for konkurskarantene. I skifteretten i dag innstilte han at samtlige styremedlemmer som satt i Boalvvir-styret 28. juni 2007, ilegges konkurskarantene.

– Under generalforsamlingen 2007 måtte det ha framstått som helt klart at løpet var kjørt for selskapet. På den tiden var ikke forutsetningene for drift lenger til stede. Da plikter et styre å begjære oppbud. At dette ikke skjedde har medført store negative konsekvenser for boet og for kreditorfelleskapet, sier Johannessen til NRK.

Han mener det er et stort generelt problem at plikten til å begjære oppbud når tidspunktet er riktig, ikke oppfylles.

– Man lar tingene flyte videre, og så melder styremedlemmer fratredelse. Dette er en slags form for ansvarsvegring og ansvarspulverisering som det er viktig å slå ned på. Å fratre er et slags forsøk på å unndra seg ansvaret for en virksomhet man har kjørt i senk, sier bostyreren.

Var ikke i styret

Are Figved som var styremedlem i Boalvvir, sier til NRK at han ga beskjed til styret om at han trekker seg.

Det gjorde jeg før i god tid før generalforsamlingen, og et nytt styremedlem ble valgt inn for meg. Derfor stiller jeg meg uforstående til innstillingen fra bostyrer, sier han.

Sorenskriver Finn Arne Selfors sier innstillingen om konkurskarantene tas til behandling.

Ingen dokumentasjon

Bostyrer Per S. Johannessen skal i slutten av oktober gjennomgå Boalvvir-saken sammen med Økokrim. Da vil flere dokumenter undersøkes.

Han er imidlertid klar på at det finnes en hel del udokumenterte utbetalinger.

– Allerede på generalforsamlingen 28. juni 2007 var det klart at det var foretatt en rekke utbetalinger til andre selskap uten noen helst form for dokumentasjon, og antakelig utbetalinger som ikke burde vært foretatt. Og det er foretatt utbetalinger til andre personer uten dokumentasjon for at det forelå et krav, sier han til NRK.

– Hermansen en idealist

Robert Hermansen var styreleder i Boalvvir fra 2004 til 2008. Også han bør ilegges konkurskarantene, mener Per S. Johannessen. Han nedtoner imidlertid hans rolle.

– Mitt inntrykk av Hermansens rolle er at han har vært en idealist, og har selv lidt store personlige tap. Men det er jo likevel slik at den samme loven gjelder for idealister som for andre som kanskje har gjort seg skyldig i mer kritikkverdige forhold, sier Johannessen.

Bobestyreren har ingen holdepunkter til å anta at Hermansen har hatt personlig vinning av å sitte i styret.

– Jeg vil heller si; tvertimot, sier Per S. Johannessen til NRK.

Robert Hermansens advokat, Christian B. Hjort, ønsker ikke å kommentere innstillingen fra bobestyreren.

– Jeg er i retten i dag, og har dermed ikke hatt anledning til å sette meg inn i forholdet, sier han til NRK.

I skifteretten opplyste bostyreren at han ikke har vurdert eventuelle straffbare forhold ettersom politiet etterforsker saken.

Økokrim har siktet Robert Hermansen for grov økonomisk utroskap i forbindelse med Store Norske-saken.

Korte nyheter

 • Balaha ahte jođiheaddji lea sivalaš go bargit heitet

  Ester Fjellheim balaha ahte Sámi Klinihka jođiheaddji, Amund Peder Teigmo lea sivalaš dasa go muhtin bargit heitet klinihkas.

  Fjellheim lea Davvi Dearvvašvuođa guovllu geavaheddjiidlávdegoddi lahttu. Geriatriijajoavku lea čilgen manne heaitá, dadjá son.

  Teigmo vástida čálalaččat NRK:i, ja atná váivin go dien lágan dieđut juhkkojit.

  Su hoavda, Finnmárkku buohcciviesu hálddahusdirektevra, Siri Tau Ursin ii háliit digaštallat iežas jođiheddjiid medias. – Mus lea ollislaš luohttámuš Sámi Klinihka jođiheaddjái, ja munnos lea buorre gulahallan, dadjá son.

  Sámi Klinihkka, Karasjok
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK
 • Finnmárkku guohtunroassu stuorru

  Juovlamánu 23. beaivvi celke guohtunroasu Finnmárkui, goahtoeatnamiin mat leat siskkimusas Suoma rájá alde Guovdageainnu suohkanis.

  Dál lea roassu sturron, ja boazodoallodirektevra Sunna Marie Pentha meroštallá 50-60.000 bohcco šaddat lasi biebmat olles nuorta-, oasit oarjji- ja gaskaguovlluin Finnmárkkus. Nu čállá Altaposten.

 • Vujii soavlerihtui

  E-guđeš geainnus Ráhkká davábealde Nordlánddas lea mannan ija mannan soavlerihtu, 2-3 mehtera govdu ja mehtera alu. Okta biila vujii dán rihtui. Vuoddji lea beassan eret biillas iige leat roasmmohuvvan.