Beskylder utmarksforvalter for å «gå i klinsj» med FN-rapportør

– Fefo hadde tjent på at direktøren kunne vært mer ydmyk, skriver jurist. – Forståelig at juristen er uenig, for han er jo partisk som bygdelagsadvokat, svarer direktøren.

Øyvind Ravna

KRITISK: Professor dr. juris ved Universitetet i Tromsø Øyvind Ravna (bildet) mener Finnmarkseiendommens direktør Jan Olli håndterer FN-rapportørs kritikk på en uheldig måte.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

FeFo direktevra Jan Olli

HØSTER KRITIKK: Jan Olli, direktør i Finnmarkseiendommen (Fefo).

Foto: FeFo preassagovva

– Litt mer imøtekommenhet hadde etter mitt syn vært på sin plass.

Jurist Øyvind Ravna er ikke er tilfreds med svarene som Fefo-direktør Jan Olli nylig ga, på de kritiske påpekningene av Fefos dobbeltrolle.

Fefo har som utmarksforvalter de siste årene høstet kritikk, blant annet for å være deleier i kraftselskap samtidig Fefo forvalter Finnmarks utmark.

Denne kritikken, senest fra FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter, avviste Fefo-direktør Olli nylig.

– Jeg er overrasket over hvor lite ydmyk FeFo-direktøren er, skriver Ravna.

FNs spesialrapportør Victoria Tauli-Corpuz

KRITISERTE NORGES SAMEPOLITIKK: Det er FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter Victoria Tauli-Corpuz som tidligere i høst uttrykte bekymring blant annet for at Finnmarkseiendommen eier og forvalter finnmarksnaturen, samtidig som utmarksforvalteren har eierinteresser i kraftselskap.

Foto: Åse Pulk / NRK

Savnet nyanser i kritikk

– Jeg konstaterer at FeFos legitimitet avhenger av hvordan FeFo håndterer denne dobbeltrollen, skrev FNs spesialrapportør i sin rapport tidligere i høst.

– Framfor å gå i klinsj med spesialrapportøren, tror jeg Fefo hadde tjent på at direktøren kunne være noe mer ydmyk – og heller ha fokus på hva som kan gjøres for å unngå kritikk i fremtiden, skriver Ravna, og viser til Fefo-direktørens svarkronikk til FN-kritikken.

– Vi er ydmyke. Men vi må da ha anledning å komme med korrigering av feilinformasjon, svarer Fefos Jan Olli, og viser til FN-rapportørens rapport.

– Hvilken feilinformasjon mener du?

– Feil og feil. Men spesialrapportøren innhentet aldri informasjon direkte fra oss. Hadde hun gjort det, så hadde vi hatt anledning til å informere om hvordan vi jobber. Da hadde nok rapporten vært mer nyansert, svarer Olli.

Hevder påstander er diskutable

– Når Fefo-direktøren påstår at FeFo ikke har motsatt seg rettigheter, er også det en påstand som er diskutabel, skriver Øyvind Ravna.

Juristen viser til Nesseby kommune der man nylig avsluttet en rettssak i Finnmarks utmarksdomstol, hvor FeFo gikk imot bygdefolks krav om å selv styre og forvalte egne utmarksressurser.

– Ikke imot rettigheter

– De rettighetene som Finnmarkskommisjonen har fastslått overfor lokalbefolkningen har vi slett ikke motsatt oss, sier Olli, og fortsetter:

– I Nesseby var saken at bygdefolk ikke fikk gjennomslag hos Finnmarkskommisjonen. Da anket de dette til Utmarksdomstolen. Da er loven slik at vi blir part i saken.

– Og dere gikk imot?

– Ja, men vi er ikke imot at lokalbefolkning eller bygdelag får fastslått sine rettigheter, dersom det kan bevises. Men er det usikkert, altså at det mangler bevis, så mener vi det korrekte er at domstolen fastslår rettighetene. Og den eneste måten å få saken opp for domstolen er at vi går imot. Vårt fremste motiv er å få fastslått rettigheter, sier Fefo-direktøren.

Det er ikke falt noen dom i Nesseby-saken ennå.

– Juristen er partisk

– Spesialrapportøren kunne uttrykt langt sterkere kritikk, herunder også om FeFos utstrakte bruk av rettsvesenet framfor dialog, forliks- og forhandlingsløsninger, skriver jurist Ravna.

– Det er forståelig at Øyvind Ravna og vi er uenige i Nesseby-saken, for Ravna er jo partisk. Han er jo bygdelagets advokat, sier Fefo-direktør Jan Olli.