Forundret over FNs dobbeltrolle-påpekninger

Finnmarks naturforvaltning måtte tåle kritisk omtale fra høyt og internasjonalt hold. – Vi ble aldri kontaktet for informasjon, skriver utmarksforvalterens direktør.

Jan Olli

SVARER FN: Finnmarkseiendommens (FeFo) direktør Jan Olli.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

«FeFo kritiseres i en FN-rapport for å ha en dobbeltrolle som naturressursforvalter og kommersiell aktør. De ulike rollene FeFo har er (...) FeFo (...) svært bevisst på.

Samtidig hopper spesialrapportøren over det faktum at FeFo faktisk er en del av det samiske folks rett til selvbestemmelse.»

Slik innleder FeFo-direktør Jan Olli sin kronikk.

Kronikken er et svar på FNs spesialrapportørs påpekninger overfor måten FeFo forvalter land og vann i Finnmark.

– Dobbeltrolle har skapt bekymring

Victoria Tauli-Corpuz taler under COP21

KRITISERTE NORSK SAMEPOLITIKK: FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter Victoria Tauli-Corpuz.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Tidligere i høst kritiserte og påpekte spesialrapportøren en rekke forhold ved Norges samepolitikk i sin rapport, blant annet:

– Finnmarkseiendommens dobbeltrolle som både næringsaktør og utmarksforvalter har skapt bekymring.

Spesialrapportøren konstaterer at FeFos legitimitet avhenger av hvordan FeFo håndterer denne dobbeltrollen, skrev Tauli-Corpuz.

The dual role of the Finnmark Estate as both a resource management agency and commercial entity has also been cause for concern. [...] the ability of the Estate to handle the dual role will be essential for its legitimacy.

Victoria Tauli-Corpuz i sin rapport, side 8, punkt 25.

Avviser påstander

– Ifølge informasjon som spesialrapportøren har mottatt, behandler FeFo nå søknader om inngrep som kan ha langvarig, negativ effekt på samiske samfunns mulighet til fortsatt tradisjonell næringsutøvelse, skriver FeFo-direktøren.

– Det sies ikke noe om hvilke saker dette er. Realiteten er at FeFo i dag ikke har slike saker til behandling, tillegger Olli.

Videre skriver Olli at FeFo per dags dato kun er medeier i ett kommersielt selskap; Finnmark Kraft AS.

– Bakgrunnen var å sikre at lokale vindkraftressurser utnyttes av lokale aktører. Motivet var med andre ord at verdiskapningen skulle komme lokalsamfunnet til gode – ikke FeFos kommersielle interesser.

Ukjent rapport før NRK-oppslag

– Vi ble aldri kontaktet for informasjon. FeFo var heller ikke kjent med innholdet før nyheten ble slått opp i NRK Sápmi, skriver Olli, og tillegger:

– Adressaten for rapporten skal være de nordiske lands stater, ikke FeFo. Når FeFo omtales i rapporten finner vi det likevel nødvendig å balansere bildet – samt korrigere spesialrapportørens beskrivelse av FeFos virksomhet.