NRK Meny
Normal

Skjebnedag for toåring

I dag avgjør Karasjok kommunestyre skjebnen til en liten gutt som barnevernet hentet fra sine samiske fosterforeldre for to år siden.

Hentet av barnevernet
Foto: NRK

Ordfører Kjell Sæther er sparsommelig med opplysninger denne gangen.

Tidligere har han gitt uttrykk for at han ønsker barnet tilbake til sine samiske røtter.

GULDAL: Mánáidsuodjalus gielddastivrras

Tøff sak

Kjell Sæther

Ordfører i Karasjok Kjell Sæther

Foto: Piera Balto / NRK

Saken har vært i rettssystemet i to år allerede. Ordføreren har hele tiden villet stoppe disse rettsakene, og har pga. det måttet tåle mye kritikk.

Denne gangen sier han kun at det har vært en tøff sak for flere, også for ham.

Sæther vil heller ikke kommentere formannskapets vedtak om å legge saken fram for kommunestyret. Men kilder NRK Sami Radio har snakket med, sier at et enstemmig formannskap går inn for å stoppe barnevernssaken.

Det betyr i korthet at kommunestyret kan bestemme seg for å trekke saken ut av rettssystemet, og da vil dommen fra Indre-Finnmark Tingrett være gjeldende. Den sier at barnet skal tilbake til sine samiske slektninger.

Høyesterett sier i sin dom blant annet at loven gir kommunestyret rett til å sette en stopper for saken.

Bakgrunn

Det er snakk om en to år gammel gutt som ikke kan bo sammen med sine biologiske foreldre. Barnevernet plasserte ham i et midlertidig fosterhjem hos fars slektninger allerede da han ble født.

Etter en stund bestemte de at det var best å flytte barnet til ukjent adresse, og det er her rettssakene starter.

Barnets foreldre anmelder barnevernet fordi de vil at barnet skal vokse opp med både samisk og norsk som språk. De vil også at barnet får beholde sin tilhørighet til reindrifta.

Nå er saken i lagmannsretten for andre gang. Og kommunestyret skal altså bestemme om de vil la saken gå sin gang eller stoppe den.

Kjemper for barnevernsbarn

Mistet identiteten ved adopsjon

Politikere i konflikt med barnevernet

Ordfører sparket advokat

– Denne saken har gått for langt

Kommunestyret kan omgjøre barnevernsanke

Tvunget til å skrive under barnevernsanke

Ordføreren går imot sin egen barnevernsadministrasjon

Barnevernsdom opphevet av Høyesterett

Anker barnevernsdom

Barnevernet vant

- Barnet skal vokse opp som same

Ett-åring får ikke flyttes til fosterfamilien