Hopp til innhold

Ordfører sparket advokat

Karasjok kommune sier opp advokat som har jobbet med barnevernssaken i Karasjok. Advokaten truer med å anmelde ordføreren.

Kjell Sæther
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kommunen har hatt et samarbeid med Advokatfirmaet Ulf E. Hansen over flere år.

– Firmaet har vært barnevernets advokat over flere år, men når man ikke får hjelp i det hele tatt når Høyesterettsdommen kommer, og man overser ledelsen i kommunen totalt, så holder ikke det mål, sier ordføreren.

Nå har kommunen engasjert et nytt advokatfirma, Advokatene Stærk & Aleksandersen AS i Vadsø.

GULDAL: ADVOKÁHTA ERET DOAIMMAS

– Følger Høyesteretts anvisning

Advokat Ulf E. Hansen tar oppsigelsen til etterretning.

– Jeg har prøvd å få kommunen til å følge de direktivene som Høyesterett har gitt i en dom og jeg registrerer at ordfører og kommunestyret ikke er interessert i å rette seg etter Høyesteretts

Ulf E. Hansen

Ulf E. Hansen

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

anvisning. Jeg har gjort det helt klart at denne anvisningen må følges. Når man da kommer på kollisjonskurs på et så viktig punkt, så er det ikke vanskelig for meg å fratre i en slik sak.

– Mangelfull oppfølging

Karasjok ordføreren sier at det har vært mangelfull oppfølging fra advokatens side.

– Det går mye på tillit. Vi har prøvd å få tak i Ulf Hansen for å få høre hva Høyesterettsdommen betyr, hvilke konsekvenser den har for Karasjok kommune og hva vi eventuelt kan gjøre, men vi har ikke fått svar, sier Sæther.

Ordføreren forteller at de kun har mottatt brev fra advokaten hvor han truer med anmeldelse for tjenesteforsømmelse.

– Uenig med ordføreren

Advokaten er uenig med ordføreren at de har gitt mangelfull bistand til Karasjok kommune etter dommen.

– Det er det eneste tøv, de har fått en særdeles tett og god oppfølging, men Sæther har konsekvent underkjent barneverntjenestens arbeid og overprøvd det, selv om han ikke har faglig kompetanse eller anledning til det. Men jeg konstaterer at han er misfornøyd med at jeg ikke vil følge hans politiske agenda, men heller vil forholde meg til den jussen Høyesterett har trukket opp, sier Hansen.

Hansen bekrefter at de vurderer å anmelde ordføreren dersom han fortsetter å trosse signalene fra Høyesterett. Han mener at Sæther viser grov uforstand i tjenesten.

– Høyesterett har gjort det helt klart at det er barnevernstjenesten som er faglig myndighet, det er de som kan beslutte om det skal ankes. At ordføreren ikke stiller seg bak barnevernstjenesten er veldig beklagelig med tanke på de dyktige saksbehandlerne, sier Hansen.

To år gammel gutt i hovedrollen

Krangelen har oppstått etter en barnevernssak i Karasjok hvor en to år gammel gutt har blitt plassert hos en fosterfamilie på ukjent adresse.

Familien til barnet har hele tiden ment at det er feil at barnet ikke får vokse opp i et samisk miljø. Slik ville barnet fått beholde en naturlig tilhørighet til samisk språk og kultur.

Korte nyheter

 • Dálkkádat- ja birasministtar oaivvilda ahte Suopma lea rihkkon ovttasbargošiehtadusa

  Les på norsk.

  – Mu mielas lea duođalaš.

  Nu dadjá Dálkkádat- ja birasministtar Andreas Bjelland Eriksen (Bb) maŋŋá go lea čájehuvvon ahte Suoma bealde Deanu besset luosa bivdit.

  Son muitala ahte Norgga ja Suoma eisseválddit leamaš ovttaoaivilis giddet deanu dalle go deaivvadedje giđđat digaštallat dili.

  Son lea hirpmástuvvan go nu ii leat.

  – Dat lea balddihahtti, ja dan mii čuovvolat suoma eiseválddiiguin, lohká son.

  Ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáš Lapplánddas lea addán sierralobiid báikkálaš luossabivdiide Suoma bealde Deanu.

  Sis lea eará oaivil go Bjelland Eriksen:as.

  Guovddáš atná sámi guolástankultuvrra seailluheami hui deaŧalažžan ja lea dan deattuhan iežas árvvoštallamis.

  – Suoma Natural Resources Instituhtta dutkiid dieđuid mielde ii galgga 50 luosa bivdimis luossanálli uhkidit.

  Dan čállá guovddáža guolástusossodaga doaibmi jođiheaddji, Heikki Laitala NRK:i.

  Son oaivvilda ahte sii leat čuvvon bivdonjuolggadusaid, muhto ahte sii leat geavahan árvvošteami.

  Møte i Oslofjordrådet
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK
 • UiT:s eanemus guorus oahpposaji

  Les på norsk.

  UiT - Norgga árktalaš universitehtas (UiT) leat eanemus guorus oahpposajit iežaset oahpuin buot Norgga universitehtain ja allaskuvllain. UiT:s leat ain 72 oahpus guorus sajit.

  Nu čájehit logut Samordna opptak:as.

  51 dáid oahpuin gullet Romssa oahppobáikái. Eará oahput gullet oahppobáikkiide Álttás, Áhkkánjárggas, Bådådjos, Måefies ja Hársttákas.

  Lávvardaga suoidnemánu 20. beaivvi dii. 09.00 rahppo vejolašvuohta ohcat guoros oahpposajiid. Guoros sajiide besset dađistaga ohccit, ja danin berre ge ohcat árrat.

  Leat oktiibuot 501 guorus oahpposaji Norgga universitehtain ja allaskuvllain.

 • Verddečiekčamat álgán

  Dán vahkkoloahpa lágiduvvojit Verddečiekčamat Buvrovuonas.

  21 dievdojoavkku ja 4 nissonjoavkku galget bearjadaga ja lávvordaga čiekčat oktiibuot 76 čiekčama.

  Dát dievdojoavkkut gilvalit:

  Deatnogátte Searat

  Låvan IL

  MÁHKARÁVJU-SIIDA, Marbolon, Mauken

  Reisa JR

  Suolohasat_Joahkonjárga

  Ábborášša

  Fiettar_Sievju

  Hjemmeluft BK

  Lopphavet

  Mowi

  Spiertagáisá_Lágesduottar

  Fávrrosorda

  KOIF

  Kvænangen_Návuotna United

  Mælen Navuotna

  Skuohtanjárga

  Indre Kvænangen

  Lákkonjárga

  Langfjorden

  Rotsund Rangers

  Silvetnjárga

  Dát nissonjoavkkut gilvalit:

  Joahkohágat

  Lákkonieiddat

  Reisajentene

  Áidonat

  Amanda Karoline Jørgensen er med i Verddeturneringen
  Foto: Liv Inger Somby/NRK