– Dramatiske grep må til

– Dette er et samfunn i alvorlig trøbbel med seg selv, sier barneombud Reidar Hjermann om mobbeproblemene i Karasjok.

Barneombud Reidar Hjermann i Karasjok

Barneombudets besøk dekkes av riks- og lokalmedia.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Barneombudet som er i Karasjok i dag, sier at det må gjøres noe for å rette på problemene i bygda.

Man kan ikke ha et samfunn der barn- og unge blir truet inn i psykoser og selvmordstanker.

– Man har ikke noe valg. Det kan bare gå en vei, nemlig oppover, sier Hjermann til NRK.

– Slutt å baksnakke

Barneombud Reidar Hjermann (t.v.) og rektor Arnulf Soleng

Barneombud Reidar Hjermann (t.v.) i samtale med rektor Arnulf Soleng.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Barneombudet er veldig opptatt av om dette er et samisk fenomen eller ikke. Han har snakket med skoleledelsen i dag, og kommet fram til at dette er et problem som strekker seg langt utover klasserommene.

LES OGSÅ: Innrømmer stort mobbeproblem

– Det er snakk om et generasjonsproblem. Voksne må slutte å baksnakke hverandre i hjemmene. Dette fører til at ungene tar med seg fordommer til skolegården. Fra gammelt av har det vært mye baksnakking og sladring i samiske samfunn, sier han.

Likevel vil ikke Hjermann bruke ordet "krise". Men vanskelighetene er så store at dramatiske grep må til.

LES OGSÅ: – Barn tar konflikter med til skolen

Barneombudet har også snakket med samiske elever i dag. En hel time fikk de unge fortelle om skolehverdagen sin, og hva som egentlig skjer i bygda. Dette møtet ville barneombudet ha alene med ungdommene uten noen voksne tilstede.

Han konkluderer med at mobbingen i Karasjok er og blir et voksenproblem.

– Det er de voksne som svikter. Det er deres oppgave å veilede barn og unge. Da passer deg seg ikke at de voksne selv baksnakker andre, sier han.

LES OGSÅ OG KOMMENTER: En syk bygd

– Det er veldig mye mobbing

Bjørn Mikael Eriksen Engstad

Jørn Mikael Eriksen Engstad

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

10. klassingen Jørn Mikael Eriksen Engstad (15) sier det var fint å snakke med barneombudet. Han har store forventninger til barneombudet og besøket hans.

– Han virket grei, og han bryr seg om barn. Det blir sikkert mye bedre i bygda etter at han har vært her, sier han til NRK.

Han sier også at det generelt er vanskelig å blande seg inn hvis man blir vitne til mobbing. Engstad tror at jentene oftere griper inn enn guttene.

Tiendeklassingen er veldig opptatt av problemet, og synes det er helt forferdelig at noen blir så mye plaget at de nesten ikke tør å gå på skolen.

Han forteller at alle elevene savner større engasjement fra rektor og kommuneledelsen.

– De må begynne å bry seg, sier han.

LES OGSÅ: – Sparket og slått av fire medelever

– Spent i forkant av folkemøtet

Barneombudet er spent i forkant av folkemøtet om mobbing i Karasjok i dag.

Det er Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) som står for arrangementet. Møtet er på Kulturhuset kl. 18.00.

Hjermann gleder seg, og håper på stor deltakelse.

– Dette problemet er så stort at jeg kommer tibake i oktober for å sjekke hvordan det går, sier Hjermann.

Han håper at han da får høre at ting går bedre.

NRK Sámi Radio har tidligere laget reportasjer om mobbingen i Karasjok.

LES OGSÅ: – Mobbing kan starte hjemme

LES OGSÅ: – Beklagelig at foreldre lukker øynene

Korte nyheter

 • Muotka velges offisielt

  Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

  Loga sámegillii

  Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK