Hopp til innhold

– Dramatiske grep må til

– Dette er et samfunn i alvorlig trøbbel med seg selv, sier barneombud Reidar Hjermann om mobbeproblemene i Karasjok.

Barneombud Reidar Hjermann i Karasjok

Barneombudets besøk dekkes av riks- og lokalmedia.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Barneombudet som er i Karasjok i dag, sier at det må gjøres noe for å rette på problemene i bygda.

Man kan ikke ha et samfunn der barn- og unge blir truet inn i psykoser og selvmordstanker.

– Man har ikke noe valg. Det kan bare gå en vei, nemlig oppover, sier Hjermann til NRK.

– Slutt å baksnakke

Barneombud Reidar Hjermann (t.v.) og rektor Arnulf Soleng

Barneombud Reidar Hjermann (t.v.) i samtale med rektor Arnulf Soleng.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Barneombudet er veldig opptatt av om dette er et samisk fenomen eller ikke. Han har snakket med skoleledelsen i dag, og kommet fram til at dette er et problem som strekker seg langt utover klasserommene.

LES OGSÅ: Innrømmer stort mobbeproblem

– Det er snakk om et generasjonsproblem. Voksne må slutte å baksnakke hverandre i hjemmene. Dette fører til at ungene tar med seg fordommer til skolegården. Fra gammelt av har det vært mye baksnakking og sladring i samiske samfunn, sier han.

Likevel vil ikke Hjermann bruke ordet "krise". Men vanskelighetene er så store at dramatiske grep må til.

LES OGSÅ: – Barn tar konflikter med til skolen

Barneombudet har også snakket med samiske elever i dag. En hel time fikk de unge fortelle om skolehverdagen sin, og hva som egentlig skjer i bygda. Dette møtet ville barneombudet ha alene med ungdommene uten noen voksne tilstede.

Han konkluderer med at mobbingen i Karasjok er og blir et voksenproblem.

– Det er de voksne som svikter. Det er deres oppgave å veilede barn og unge. Da passer deg seg ikke at de voksne selv baksnakker andre, sier han.

LES OGSÅ OG KOMMENTER: En syk bygd

– Det er veldig mye mobbing

Bjørn Mikael Eriksen Engstad

Jørn Mikael Eriksen Engstad

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

10. klassingen Jørn Mikael Eriksen Engstad (15) sier det var fint å snakke med barneombudet. Han har store forventninger til barneombudet og besøket hans.

– Han virket grei, og han bryr seg om barn. Det blir sikkert mye bedre i bygda etter at han har vært her, sier han til NRK.

Han sier også at det generelt er vanskelig å blande seg inn hvis man blir vitne til mobbing. Engstad tror at jentene oftere griper inn enn guttene.

Tiendeklassingen er veldig opptatt av problemet, og synes det er helt forferdelig at noen blir så mye plaget at de nesten ikke tør å gå på skolen.

Han forteller at alle elevene savner større engasjement fra rektor og kommuneledelsen.

– De må begynne å bry seg, sier han.

LES OGSÅ: – Sparket og slått av fire medelever

– Spent i forkant av folkemøtet

Barneombudet er spent i forkant av folkemøtet om mobbing i Karasjok i dag.

Det er Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) som står for arrangementet. Møtet er på Kulturhuset kl. 18.00.

Hjermann gleder seg, og håper på stor deltakelse.

– Dette problemet er så stort at jeg kommer tibake i oktober for å sjekke hvordan det går, sier Hjermann.

Han håper at han da får høre at ting går bedre.

NRK Sámi Radio har tidligere laget reportasjer om mobbingen i Karasjok.

LES OGSÅ: – Mobbing kan starte hjemme

LES OGSÅ: – Beklagelig at foreldre lukker øynene

Korte nyheter

 • Näkkäläjärvi mielde presideantta virgáiálgindoaluin

  Odne lágiduvvui Suoma dásseválddi presideanta virgáiálgin. Dohko lei Sámedikki ságajođiheaddji Pirita Näkkäläjärvi maid bovdejuvvon.

  Suopma oaččui virggálaččat ođđa dásseválddi presideanta bearjadaga njukčamánu 1. beaivve, go Alexander Stubb álggii virgái.

  Virgáiálgima ávvudoalut lágiduvvojedje Riikkabeaiviesus ja Presideantašloahtas.

  – Sámediggi giitá bovdehusas. Lea stuorra gudni ovddastit Suoma sápmelaččaid dásseválddi presideanta allaárvvot virgáiálgindoaluin. Sámediggi sávvá presideanta Alexander Stubbii olu lihku boahttevaš bargui ja lea gearggus doarjut barggu heivvolaš vugiiguin boahttevuođas, dadjá ságajođiheaddji Näkkäläjärvi.

  Pirita Näkkäläjärvi, leder i det finske Sametinget.
  Foto: Vesa Toppari / Yle
 • Háddjanan Kárášjoh-áššis: – Sámit sámiid vuostá

  Nordkalottfolket bellodaga párlamentáralaš jođiheaddji, Toril Bakken Kåven, oaivvilda ahte Kárášjoht-ášši ii leat dáistaleapmi vuoigatvuođaid alde, muhto nággu sápmelaččaid gaskkas.

  – Dát lea vuosttažettiin háddjaneapmi, mas sápmelaččat leat sápmelaččaid vuostá. Dás leat oainnat muhtin sápmelaččat masset vuoigatvuođaideaset go muhtin elihtasápmelaččat gis ožžot vuoigatvuođaid, čuoččuha Kåven.

  Nordkalottfolket lea maŋimuš jagiid áigge vuoitán olu jienaid dainna go oaivvildit, ahte buohkain galggašedje leat dat seammá vuoigatvuođat.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • – Heldigvis er det ikke FeFo som skriver Karasjoks historie

  Ordføreren i Karasjok, Svein Atle Somby (Ap), sier han underer seg over påstandene Finnmarkseiendommens (FeFo) advokater kommer med under Høyesteretts behandling av Karasjok-saken.

  – Rettssakens første tre dager er FeFo-dagene. Da fortelles FeFo sine narrativer og historier. Jeg må si at heldigvis er det ikke FeFos advokater eller FeFo som skriver Karasjoks historie, sier Somby.

  FeFos advokat Frode Andersen Innjord har i dag lagt frem FeFos versjon av Karasjoks historie. Hans påstand er at de første fastboende i Karasjok var kvenske nybyggere.

  – Kvenene var de som bodde i Karasjok i 1751. Samene som var i området, var reindriftssamer, men de bodde ikke i Karasjok, hevder Innjord.

  I 1751 ble grensen mellom Sverige (m/Finland) og Norge fastsatt. Grensen ble også trukket gjennom samiske områder.

  – Historien må fortelles slik historien er. Det som er fortalt i løpet av disse to dagene av FeFos advokater passer liksom ikke helt i mitt hode, sier Somby.

  Samtidig skryter Somby av dommerne i Høyesterett fordi de hele tiden er så aktive og stiller gode spørsmål.

  – Det er nok derfor de er Høyesteretts-dommere fordi de har så mye kunnskaper om disse sakene, sier Somby.

  Loga sámegillii

  Svein Atle Somby
  Foto: Torgeir Varsi / NRK