Hopp til innhold

– Dramatiske grep må til

– Dette er et samfunn i alvorlig trøbbel med seg selv, sier barneombud Reidar Hjermann om mobbeproblemene i Karasjok.

Barneombud Reidar Hjermann i Karasjok

Barneombudets besøk dekkes av riks- og lokalmedia.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Barneombudet som er i Karasjok i dag, sier at det må gjøres noe for å rette på problemene i bygda.

Man kan ikke ha et samfunn der barn- og unge blir truet inn i psykoser og selvmordstanker.

– Man har ikke noe valg. Det kan bare gå en vei, nemlig oppover, sier Hjermann til NRK.

– Slutt å baksnakke

Barneombud Reidar Hjermann (t.v.) og rektor Arnulf Soleng

Barneombud Reidar Hjermann (t.v.) i samtale med rektor Arnulf Soleng.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Barneombudet er veldig opptatt av om dette er et samisk fenomen eller ikke. Han har snakket med skoleledelsen i dag, og kommet fram til at dette er et problem som strekker seg langt utover klasserommene.

LES OGSÅ: Innrømmer stort mobbeproblem

– Det er snakk om et generasjonsproblem. Voksne må slutte å baksnakke hverandre i hjemmene. Dette fører til at ungene tar med seg fordommer til skolegården. Fra gammelt av har det vært mye baksnakking og sladring i samiske samfunn, sier han.

Likevel vil ikke Hjermann bruke ordet "krise". Men vanskelighetene er så store at dramatiske grep må til.

LES OGSÅ: – Barn tar konflikter med til skolen

Barneombudet har også snakket med samiske elever i dag. En hel time fikk de unge fortelle om skolehverdagen sin, og hva som egentlig skjer i bygda. Dette møtet ville barneombudet ha alene med ungdommene uten noen voksne tilstede.

Han konkluderer med at mobbingen i Karasjok er og blir et voksenproblem.

– Det er de voksne som svikter. Det er deres oppgave å veilede barn og unge. Da passer deg seg ikke at de voksne selv baksnakker andre, sier han.

LES OGSÅ OG KOMMENTER: En syk bygd

– Det er veldig mye mobbing

Bjørn Mikael Eriksen Engstad

Jørn Mikael Eriksen Engstad

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

10. klassingen Jørn Mikael Eriksen Engstad (15) sier det var fint å snakke med barneombudet. Han har store forventninger til barneombudet og besøket hans.

– Han virket grei, og han bryr seg om barn. Det blir sikkert mye bedre i bygda etter at han har vært her, sier han til NRK.

Han sier også at det generelt er vanskelig å blande seg inn hvis man blir vitne til mobbing. Engstad tror at jentene oftere griper inn enn guttene.

Tiendeklassingen er veldig opptatt av problemet, og synes det er helt forferdelig at noen blir så mye plaget at de nesten ikke tør å gå på skolen.

Han forteller at alle elevene savner større engasjement fra rektor og kommuneledelsen.

– De må begynne å bry seg, sier han.

LES OGSÅ: – Sparket og slått av fire medelever

– Spent i forkant av folkemøtet

Barneombudet er spent i forkant av folkemøtet om mobbing i Karasjok i dag.

Det er Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) som står for arrangementet. Møtet er på Kulturhuset kl. 18.00.

Hjermann gleder seg, og håper på stor deltakelse.

– Dette problemet er så stort at jeg kommer tibake i oktober for å sjekke hvordan det går, sier Hjermann.

Han håper at han da får høre at ting går bedre.

NRK Sámi Radio har tidligere laget reportasjer om mobbingen i Karasjok.

LES OGSÅ: – Mobbing kan starte hjemme

LES OGSÅ: – Beklagelig at foreldre lukker øynene

Korte nyheter

 • Iskkus: Ruoŧabeale sámiin buorre dearvvašvuohta

  Badjel 70 proseantta ruoŧabeale sámiin oaivvildit ahte sis lea buorre dahje hui buorre dearvvašvuohta.

  Dan čájeha Ruoŧa vuosttaš našuvnnalaš álbmotdearvvašvuođa iskkus mii almmuhuvvui maŋŋebárgga, dieđiha SVT Sápmi.

  – Jus buohtastahttá eará álgoálbmogiin, de vedjet sámit ollu buoret, dadjá psykologa ja dutki Jon Petter Stoor.

  Iskkus čájeha ahte eanaš sámit vedjet buorebut sihke fysalaččat ja psyhkalaččat, vaikko sullii 20 proseantta sis leat vásihan vealaheami maŋimuš golbma mánu.

  Iskkus čájeha maid ahte:
  * Sámit leat veahá buoiddibut go earát
  * Sámiin lea eanet varra gorudiin go earáin
  * Measta duppalgeardde eanet sámiin lea ástmá go buohtastahttá eará álbmogiin
  * Sámiin leat eambbo allergiijat go earáin

  – Go lea sáhka fysalaš dearvvašvuođas, de manná veahá heajubut guvlui. Psyhkalaš dearvvašvuođas manná fas buori guvlui, dadjá Stoor.

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.