– Beklagelig at foreldre lukker øynene

Mor ber hele samfunnet stå sammen mot mobbing. Sønnen flyttet fra bygda hvor mobbingen skjedde.

SE VIDEO: Mobben

Karin Johnsen
Foto: Trygve Andreassen / NRK

– Jeg mener at både foreldre og skolen lukker øynene og lar barna drive på med uakseptabel oppførsel, sier Karin Johnsen.

Hun er leder i foreldreutvalget ved Karasjok skole. For henne og sønnen ble situasjonen så ille at de valgte å flytte til Tromsø.

– Vi må stå sammen for å slå hardt ned på mobbingen i skolen og ellers i Karasjok, sier Johnsen til NRK Sámi Radio.

– Foreldre må skjerpe seg

I både Karasjok og andre samiske kommuner har mobbing vært et stort og vedvarende problem. Skoler har satt iverk ulike tiltak, men fortsatt sliter mange med problemet.

Nå setter foreldre fokus på det som skjer rundt om i hjemmene.

Anne Jannok Eira

Anne Jannok Eira.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Anne Jannok Eira sto fram i NRK Sámi Radio og fortalte om hvordan hennes datter ble mobbet over en lang periode.

I dag ber hun foreldrene skjerpe seg.

– Det er i hjemmene problemet må gripes fatt i. Som foreldre må tenke på hvordan vi omtaler andre mennesker i påhør av våre barn, sier Jannok Eira.

Lederen i foreldreutvalget, Karin Johnsen berømmer Anne Jannok Eira.

– Hun skal stå på og kjempe, men det er utrolig vanskelig og tungt. Hun må ta fatt i de andre foreldrene og få dem til å innse problemet. Deretter må det samarbeid til, sier Johnsen.

– Mobbeplanen fungerer ikke

Hun sier tiltakene finnes i kommunens mobbeplan.

– Utfordringen ligger i å få den til å fungere. Nå fungerer den ikke. Det må en holdningsendring til både blant foreldrene, elevene, lærerne og rektoren ved skolen, sier hun.

Johnsen mener foreldrene, elevene, lærerne og administrasjonen må komme sammen.

Selv om sønnen hennes nå går på skole i Tromsø, opplever han likevel mobberne fra Karasjok.

– Dessverre har ikke mobbingen sluttet. Jeg synes det er ganske rart at enkelte foreldre kan lukke øynene for adferden til sitt barn. Nå skjer det via nettet. Her i Tromsø har han det bra, forteller Johnsen.

Korte nyheter

 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
 • Muotka válljejuvvo virggálaččat

  Ovccát Sámediggi vuođđuduvvo odne diibmu 17. Iđđedis duorastaga lea dievasčoahkkinjođihangotti válljen. Dasto válljejuvvo Silje Karine Muotka virggálaččat Sámedikki presideantan ja sámediggeráđi politihkalaš julggaštus ovddiduvvo. Ihttin nammadit maid olbmuid bearráigeahččanlávdegoddái ja Párlamentáralaš ráđđái.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • Bulkke: – Ulmutjahttu då!

  Idet æjvvali Aspmyra bállotjiektjamsaljon Bådådjon Bodø/Glimt ja Roma Conference Leaguean, mij la jahkásasj bállotjiektjamgilpos Europan. 6000 besalvisá lij vuobdedum, ja bulkke de vuorddá ålos tjåhkani juogu dal tjiektjama åvddåla ja aj maŋŋela, juogu dal tjiektjamsaljon ja aj ålggolin. Dajna vájnnot bulkke divnajt ulmutjahttet gå dal, mav bulkke iesj gåhttju, sjaddá stuorra álmmukfæssta Bådådjon duorastagá.

  Glimt-publikum
  Foto: Gisle Forland / NRK