– Beklagelig at foreldre lukker øynene

Mor ber hele samfunnet stå sammen mot mobbing. Sønnen flyttet fra bygda hvor mobbingen skjedde.

SE VIDEO: Mobben

Karin Johnsen
Foto: Trygve Andreassen / NRK

– Jeg mener at både foreldre og skolen lukker øynene og lar barna drive på med uakseptabel oppførsel, sier Karin Johnsen.

Hun er leder i foreldreutvalget ved Karasjok skole. For henne og sønnen ble situasjonen så ille at de valgte å flytte til Tromsø.

– Vi må stå sammen for å slå hardt ned på mobbingen i skolen og ellers i Karasjok, sier Johnsen til NRK Sámi Radio.

– Foreldre må skjerpe seg

I både Karasjok og andre samiske kommuner har mobbing vært et stort og vedvarende problem. Skoler har satt iverk ulike tiltak, men fortsatt sliter mange med problemet.

Nå setter foreldre fokus på det som skjer rundt om i hjemmene.

Anne Jannok Eira

Anne Jannok Eira.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Anne Jannok Eira sto fram i NRK Sámi Radio og fortalte om hvordan hennes datter ble mobbet over en lang periode.

I dag ber hun foreldrene skjerpe seg.

– Det er i hjemmene problemet må gripes fatt i. Som foreldre må tenke på hvordan vi omtaler andre mennesker i påhør av våre barn, sier Jannok Eira.

Lederen i foreldreutvalget, Karin Johnsen berømmer Anne Jannok Eira.

– Hun skal stå på og kjempe, men det er utrolig vanskelig og tungt. Hun må ta fatt i de andre foreldrene og få dem til å innse problemet. Deretter må det samarbeid til, sier Johnsen.

– Mobbeplanen fungerer ikke

Hun sier tiltakene finnes i kommunens mobbeplan.

– Utfordringen ligger i å få den til å fungere. Nå fungerer den ikke. Det må en holdningsendring til både blant foreldrene, elevene, lærerne og rektoren ved skolen, sier hun.

Johnsen mener foreldrene, elevene, lærerne og administrasjonen må komme sammen.

Selv om sønnen hennes nå går på skole i Tromsø, opplever han likevel mobberne fra Karasjok.

– Dessverre har ikke mobbingen sluttet. Jeg synes det er ganske rart at enkelte foreldre kan lukke øynene for adferden til sitt barn. Nå skjer det via nettet. Her i Tromsø har han det bra, forteller Johnsen.