Innrømmer stort mobbeproblem

Rektor Arnulf Soleng ved grunnskolen i Karasjok innrømmer nå at mobbingen ved skolen hans er et stort problem. Forelder fikk ikke beskjed om at datteren mobber.

Rektor Arnulf Soleng
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Når det dukker opp nye tilfeller av mobbing med jevne mellomrom, så viser det at vi ikke klarer å bli kvitt problemet, sier Soleng.

På spørsmål om han vurderer sin stilling som rektor sier han følgende:

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Soleng.

LES OGSÅ: – Hele samfunnets ansvar

– Hjemmene har et stort ansvar

Eksteriørbilde av ungdomsskolen i Karasjok

Ungdomsskolen i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Soleng sier at skolens tiltak mot mobbing hjelper i de fleste tilfeller, men i noen av sakene klarer de ikke finne en løsning. Han innser at de ikke klarer å løse problemene innad på skolen.

– Vi må involvere foreldre og andre hjelpeinstanser i kommunen i større grad. Jeg vil understreke at mobbingen ikke er kun skolens ansvar, hjemmene må også ta et stort ansvar, sier Soleng.

LES OGSÅ: – Lærer mobbing rundt kjøkkenbordet

Visste ikke at datteren mobbet

Biret Risten Sara

Biret Ristin Sara.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Biret Ristin Saras datter har vært involvert med andre i mobbing. Måten hun fikk kjennskap til at datteren mobber synes hun er veldig merkelig:

– En stund etter at mobbingen begynte, ser jeg på karakterboka hennes at hun er involvert i mobbing av medelev. Dette er en merkelig måte å få beskjed om at datteren din mobber, sier Sara.

Sara forteller at ingen av foreldrene til mobberne ble informert om mobbeproblemet.

– Det er beklagelig å se at skolens ansatte ikke har lært noe av prosjektene de har gjennomført for å motarbeide mobbing. Dette viser at disse prosjektene ikke har hatt noen virkning, sier Sara.

LES OGSÅ: – Sparket og slått av fire medelever

Korte nyheter

 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
 • Muotka válljejuvvo virggálaččat

  Ovccát Sámediggi vuođđuduvvo odne diibmu 17. Iđđedis duorastaga lea dievasčoahkkinjođihangotti válljen. Dasto válljejuvvo Silje Karine Muotka virggálaččat Sámedikki presideantan ja sámediggeráđi politihkalaš julggaštus ovddiduvvo. Ihttin nammadit maid olbmuid bearráigeahččanlávdegoddái ja Párlamentáralaš ráđđái.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK