– Barn tar konflikter med til skolen

– Foreldre må være oppmerksomme på hvordan de snakker om andre mennesker i barnas nærvær, sier barne- og ungdomspsykolog Elisabet Gerhardsen om mobbeproblemet i Karasjok.

Karasjok barne -og ungdomsskole
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Rektor Arnulf Soleng ved grunnskolen i Karasjok har innrømmet at mobbingen ved skolen hans er et stort problem.

– Når det dukker opp nye tilfeller av mobbing med jevne mellomrom, så viser det at vi ikke klarer å bli kvitt problemet, sier Soleng.

– Tydeligere i småsamfunn

Barne- og ungdomspsykolog Elisabet Gerhardsen kaller mobbeproblemene i Karasjok for et typisk småplassproblem, som må tas fatt i før det blir enda verre.

– Jeg kan ikke si sikkert at problemet er større blant samer enn blant nordmenn, men vi har fått tydeliggjort det i større grad i samiske samfunn, men jeg tror det handler om at samiske samfunn nesten alltid er veldig små, alle kjenner alle eller har veldig mange flere relasjoner til hverandre, slik at ofte tar barn med seg konflikter, som egentlig handler om noe annet, inn i skolegården. Jeg tror at det er et typisk småplassfenomen at konflikter mellom voksne spres fortere ned til barnegruppa.

– Bør ta fatt i problemet

– Hvor alvorlig er situasjonen i Karasjok?

– Det kan ihvertfall se ut som at den er så alvorlig at man bør ta skikkelig fatt i den, fordi problemet vokser og ser ikke ut som om det minsker, selv om man har hentet hjelp utenfra. Det er ingen grunn til å lene seg tilbake og satse på at det går over, man må prøve å snudd dette nå før det blir enda verre.

Barneombudet deltar på et folkemøte om mobbing i Karasjok denne uken. Det er Sametingets ungdomsutvalg som står for dette arrangementet.

Korte nyheter

 • Čorgadis sirrenbargguid

  Finnmárkku fylkagielda čuožžila sierra regiovdnan fas jagi dahje beannot jagi geahčen. Dan vuordá Tromssa ja Finnmárkku fylkagieldda fylkaráđijođiheaddji Bjørn Inge Mo. Ođđa ráđđehus lea dohkkehan ahte dat stuorra regiovdna Tromsa ja Finnmárku sirrejuvvo. – Dás ferte sis rabas ja čorgadis proseassa Tromssa ja Finnmárkku fylkagieldda bargiid hárrái, lohká Bjørn Inge Mo.

  Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er 100 % sikker på at det blir oppløsning av Troms og Finnmark
  Foto: Marita Andersen / NRK
 • Hætta Eriksen 100 jagi

  Guovdageaidnulaš Edel Hætta Eriksen devddii 100 jagi ikte. Guhkes eallimis lea viššalit ja áŋgirit bargan oažžut sámegiela oidnosii ja oahpahusgiellan. Son lea maiddái leamaš guovddážis sámi kultureallimis.

  Edel Hætta Eriksen, 100 jagi
  Foto: Marianne Boine / NRK
 • Áigot sámevašiin bargat

  Sámevašši galgá loktejuvvot sierra áššesuorgin Sámediggeráđis, nu boahtá ovdal Beaiveálgu-julggaštusas. Ođđa sámediggeráđđi galgá vuoruhit doaimmaid mat eastadit sámevaši ja mat buktet máhtu ja meannudanvuogádagaid, čuožžu julggaštusas.

  Kommentarfeltet. Hets mot samer
  Foto: Mikkel Berg-Nordlie / NRK