Hopp til innhold

Kommunestyret vil fortsatt Anke dommen i Arnar-saken

Flertallet i Karasjok kommunestyre vedtok at kommunen vil anke tingrettens dom i mobbesaken om Arnar Vuolab Jørgensen.

Kommunestyret i Karasjok

KARASJOK: Kommunestyret i møte.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Under gårsdagens behandling av lovlighetsklagen i Karasjok kommunestyret, ble det vedtatt at spørsmålet om inhabilitet i Arnar-saken skal avgjøres av statsforvalteren.

17. juni med 10 mot 9 stemmer, valgte Karasjok kommunestyre å anke dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett der kommunen ble dømt til å betale 1.013.510 kroner i erstatning for mèn og inntektstap til Arnar.

Like etter dommen i tingretten, sendte seks representanter i kommunestyret i Karasjok en lovlighetsklage på ankevedtaket i kommunestyret i juni.

I klagen ble det foretatt spørsmål ved om Arbeiderpartiet representanten Berit Astrid Utsi i kommunestyret var inhabil da ankevedtaket ble gjort i Karasjok den 17. juni. I klagen vises det til at Utsis samboer, Børge Johansen, var kontaktlærer for Arnar i barneskolen i Karasjok.

Det ble avsatt møte i forbindelse med lovlighetsklagen, dette i forbindelse med behandlingen av saken på Karasjok kommunestyrets vegne, bestående av representantene fra kommunestyret i Karasjok.

Der iblant samtlige forvarere fra kommunestyret, og forvareren til fornærmede Arnar Vuolab Jørgensen, advokat Arvid Kjærvik.

– Tøff gutt

Advokat Kjærvik håper at saken går i klientens favør men uansett utfall er de klar for en ny runde i lagmannsretten.

Arvid Kjærvik

ADVOKAT: Fornærmedes forsvarer Arvid Kjærvik.

Foto: NRK

Kjærvik forteller at saken tynger Arnar i veldig stor grad, dette preger livet hans og måtte gå igjennom en stor rettssak på nytt. Det er ingen tvil om at dette er en tøff prosess å gå gjennom på nytt, sier advokaten til Vuolab Jørgensen, Arvik Kjærvik.

– Men han er en tøff gutt, så jeg tror dette skal gå bra, sier Kjærvik.

– Når det gjelder det spørsmålet om inhabilitet i kommunestyret, så har vi jo på vår side ingen styring eller innvirkning på akkurat det spørsmålet, sier Kjærvik.

Han forteller at det skal avgjøres av statsforvalteren i Troms og Finnmark, så de får heller vente å se hva som blir resultatet av det, og han mener at de har rimelig god sjans i ankesaken.

– Tydelig fra lovens side

Opposisjonspartiet i kommunestyret, Karasjok Senterparti, er på ingen måte tilfreds med vedtaket som ble avgjort av flertallet i kommunestyret i går.

Karasjok Senterparti mener Karasjok kommune ikke må anke saken til lagmannsretten, dommen fra tingretten må bli stående, skriver de på deres offentlige Facebook side i etterkant av flertallets avgjørelse om å sende avgjørelsen om inhabilitetsspørsmålet til statsforvalteren.

Jovnna Ailo Anti

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Jovna Ailo Anti.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Kommunestyrerepresentant og gruppeleder i Karasjoklista Jovna Ailo Anti, er enig i at saken kan behandles av statsforvalteren men mener at ansvaret om å løse saken på en riktig og rettferdig måte, først og fremst ligger på Karasjok kommunestyret.

Han mener at det er ganske tydelig fra lovens side, at de allerede har trådt feil i saken.

– Den enkleste, og den beste måten vi kunne løst denne saken på, er å tilstå feilen som i utgangspunktet ble begått fra vår side, og ta ansvar om å løse saken på nytt, men denne gangen på en riktig måte, sier Anti.

Mye tvil rundt inhabilitet

Svein Atle Somby

ORDFØRER I KARASJOK: Svein Atle Somby.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Ordføreren i Karasjok, Svein Atle Somby (AP), er på sin side glad for vedtaket om at avgjørelsen blir tatt av statsforvalteren.

– Dette ble en veldig vanskelig sak, spesielt med tanke på juristene i saken som ikke engang selv var enige om hvor vidt det lå inhabilitet i ankesaken, sier ordfører Somby.

– At lovlighetsklagen som vi var med på å behandle i dag, i stedet blir sendt over til avgjørelse hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, mener jeg kanskje er det aller beste for hele saken, sier Somby.

Hvorfor godtok ikke Karasjok kommunestyret dommen om forelegget å betale det som ble ilagt av Karasjok kommune å betale til Arnar Vuolab Jørgensen i denne saken?

– Det er kommunestyrets vedtak om hvor vidt de vil anke dommen eller ei, jeg kommenterer selvfølgelig ikke videre utover før vi vet litt mer om det blir anke eller hvilket utfall vi kommer til ende opp med i tiden som kommer, sier Somby.

Er det slik at det er forbedringsmonn i forhold til forebygging av mobbing i skolen i Karasjok i kjølevannet av Arnar-saken?

– Vi har fortsatt pågående mobbing i Karasjok. Men vi skal se på innholdet i skolen, og vi skal fortsette i arbeidet med forebygging mot mobbing i skolen, det blant annet i det pågående prosjektet; «fremtidens Karasjok».

Korte nyheter

 • Ohcalan veahki sámevaši vuostá

  Sámediggeráđis Runar Myrnes Baltos lei ikte čoahkkin kultuvra- ja dásseárvoministtarin Anette Trettebergstuen. Fáddá čoahkkimis lei sámi vašši ja cielaheapmi mii lea čuožžilan maŋŋel Fovsen-miellačájeheami Oslos muitala Runar Myrnes Balto:

 • – Jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj

  Jus åro Nordlándan, Finnmárkon jali Vestlándan de la stuoráp máhttelisvuohta trafihkan vahágahttet jali jábmet. Dav vuoset ådå rappårttå majt duola degu Stáhta rahtedåjmadak la tjállám. Adnet ienep gasskojuogadimijt ja vuolep vuodjemfárta stádajn, nav vaj dat dahká la binnep máhttelisvuohta jåhtulagán vahágahttet jali jábmet Oslon, Rogalándan ja Trøndelágan.

  – La alármma midjij gå rappårttå nav javllá, javllá fylkkaoajvve Vestlándan Jon Askeland guovdásjbelludagás.

  Guovllojådediddje Jasska Trafihkan Nordlándan Kari Vassbotn javllá moadda rahtijs la ájggá biggidum​, nav vaj ij la udnásj jåhtulagáj hiebadum.

  – Dat dahká rahte li giettse. Ælla saje rahtebielijn, dav majt gåhttjop «tilgivende sideterreng», stuora åsijs mijá rahtijs. Nav jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj. Dát dahká rahte li ienep várálattja, subtsas Vassbotn.

 • Eanetlohku vuosttilda ahte turbiinnat gaikojuvvojit

  44 proseanta 1000 olbmos vástidit ahte sii eai doarjjo Fovsen-ákšonisttiid gáibádusa gaikut bieggaturbiinnaid Fovsenis, čállá VG. Dát boahtá ovdan iskosis maid Respons analyse lea čađahan VG ovddas. 33 proseanta vástidedje ahte sii dorjot ákšonisttiid gáibádusa, ja 23 proseanta vástidedje ahte eai dieđe.

  NSR Nuorat jođiheaddji Elle Nystad dadjá VGii ahte son jáhka boađus livčče earálágan jus olmmošvuoigatvuođat livčče oassi gažaldagas.

  – Dát gažaldat lea bieggafámu birra. Livččiidet sáhttit jearrat ahte dorjot go ahte bieggaturbiinnaid gaikojuvvojit «danin go dat leat olmmošvuoigatvuođarihkkun». Livčče miellagiddevaš oaidnit livččiidet go oažžut eará vástádusaid de, dadjá Nystad.

  Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.
  Foto: Rasmus Berg