Kommunestyret vil fortsatt Anke dommen i Arnar-saken

Flertallet i Karasjok kommunestyre vedtok at kommunen vil anke tingrettens dom i mobbesaken om Arnar Vuolab Jørgensen.

Kommunestyret i Karasjok

KARASJOK: Kommunestyret i møte.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Under gårsdagens behandling av lovlighetsklagen i Karasjok kommunestyret, ble det vedtatt at spørsmålet om inhabilitet i Arnar-saken skal avgjøres av statsforvalteren.

17. juni med 10 mot 9 stemmer, valgte Karasjok kommunestyre å anke dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett der kommunen ble dømt til å betale 1.013.510 kroner i erstatning for mèn og inntektstap til Arnar.

Like etter dommen i tingretten, sendte seks representanter i kommunestyret i Karasjok en lovlighetsklage på ankevedtaket i kommunestyret i juni.

I klagen ble det foretatt spørsmål ved om Arbeiderpartiet representanten Berit Astrid Utsi i kommunestyret var inhabil da ankevedtaket ble gjort i Karasjok den 17. juni. I klagen vises det til at Utsis samboer, Børge Johansen, var kontaktlærer for Arnar i barneskolen i Karasjok.

Det ble avsatt møte i forbindelse med lovlighetsklagen, dette i forbindelse med behandlingen av saken på Karasjok kommunestyrets vegne, bestående av representantene fra kommunestyret i Karasjok.

Der iblant samtlige forvarere fra kommunestyret, og forvareren til fornærmede Arnar Vuolab Jørgensen, advokat Arvid Kjærvik.

– Tøff gutt

Advokat Kjærvik håper at saken går i klientens favør men uansett utfall er de klar for en ny runde i lagmannsretten.

Arvid Kjærvik

ADVOKAT: Fornærmedes forsvarer Arvid Kjærvik.

Foto: NRK

Kjærvik forteller at saken tynger Arnar i veldig stor grad, dette preger livet hans og måtte gå igjennom en stor rettssak på nytt. Det er ingen tvil om at dette er en tøff prosess å gå gjennom på nytt, sier advokaten til Vuolab Jørgensen, Arvik Kjærvik.

– Men han er en tøff gutt, så jeg tror dette skal gå bra, sier Kjærvik.

– Når det gjelder det spørsmålet om inhabilitet i kommunestyret, så har vi jo på vår side ingen styring eller innvirkning på akkurat det spørsmålet, sier Kjærvik.

Han forteller at det skal avgjøres av statsforvalteren i Troms og Finnmark, så de får heller vente å se hva som blir resultatet av det, og han mener at de har rimelig god sjans i ankesaken.

– Tydelig fra lovens side

Opposisjonspartiet i kommunestyret, Karasjok Senterparti, er på ingen måte tilfreds med vedtaket som ble avgjort av flertallet i kommunestyret i går.

Karasjok Senterparti mener Karasjok kommune ikke må anke saken til lagmannsretten, dommen fra tingretten må bli stående, skriver de på deres offentlige Facebook side i etterkant av flertallets avgjørelse om å sende avgjørelsen om inhabilitetsspørsmålet til statsforvalteren.

Jovnna Ailo Anti

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Jovna Ailo Anti.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Kommunestyrerepresentant og gruppeleder i Karasjoklista Jovna Ailo Anti, er enig i at saken kan behandles av statsforvalteren men mener at ansvaret om å løse saken på en riktig og rettferdig måte, først og fremst ligger på Karasjok kommunestyret.

Han mener at det er ganske tydelig fra lovens side, at de allerede har trådt feil i saken.

– Den enkleste, og den beste måten vi kunne løst denne saken på, er å tilstå feilen som i utgangspunktet ble begått fra vår side, og ta ansvar om å løse saken på nytt, men denne gangen på en riktig måte, sier Anti.

Mye tvil rundt inhabilitet

Svein Atle Somby

ORDFØRER I KARASJOK: Svein Atle Somby.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Ordføreren i Karasjok, Svein Atle Somby (AP), er på sin side glad for vedtaket om at avgjørelsen blir tatt av statsforvalteren.

– Dette ble en veldig vanskelig sak, spesielt med tanke på juristene i saken som ikke engang selv var enige om hvor vidt det lå inhabilitet i ankesaken, sier ordfører Somby.

– At lovlighetsklagen som vi var med på å behandle i dag, i stedet blir sendt over til avgjørelse hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, mener jeg kanskje er det aller beste for hele saken, sier Somby.

Hvorfor godtok ikke Karasjok kommunestyret dommen om forelegget å betale det som ble ilagt av Karasjok kommune å betale til Arnar Vuolab Jørgensen i denne saken?

– Det er kommunestyrets vedtak om hvor vidt de vil anke dommen eller ei, jeg kommenterer selvfølgelig ikke videre utover før vi vet litt mer om det blir anke eller hvilket utfall vi kommer til ende opp med i tiden som kommer, sier Somby.

Er det slik at det er forbedringsmonn i forhold til forebygging av mobbing i skolen i Karasjok i kjølevannet av Arnar-saken?

– Vi har fortsatt pågående mobbing i Karasjok. Men vi skal se på innholdet i skolen, og vi skal fortsette i arbeidet med forebygging mot mobbing i skolen, det blant annet i det pågående prosjektet; «fremtidens Karasjok».

Korte nyheter

 • Gieđahallet Sámedikki 2022 bušeahta

  Sámedikki dievasčoahkkin joatkašuvvá odne Álttás. Otná stuorra ášši lea Sámedikki 2022 bušeahtta. Eará áššit leat Sámedikki jahkásaš ášši guolástuspolitihka birra 2021, Interreg sámi dimenšuvnna hálddašeapmi ja čuovvoleapmi ja Rievdadusat Sámelága 3.kapihttalis.

  Sámediggi - Sametinget i Alta
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Duođalaš dearvvašvuođadilli

  – Lea oalle duođalaš dilli go dearvvašvuođabálvalusat suohkanin ávžžuhit olbmuid vuordit váldimis oktavuođa singuin, go suohkanin lea nu mearehis olu bargu. Nu lohká Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji Elisabeth Vik Aspaker. Ikte bođii ovdan ahte Sážžá suohkanis gohččot olbmuid vuordit váldimis oktavuođa doaktáriin, jus dat lea vejolaš. Sivvan dán ávžžuhussii leago suohkan geavaha resurssaid giehtahuššat koronapandemiija, ja dát duođašta duođalašvuođa dilis, lohká Aspaker.

  Tomt legekontor
  Foto: Cathrine Oftedahl / NRK