– Sparket og slått av fire medelever

13-åringens mor mener dette er blind vold. Nå politianmelder hun skolevolden.

Ann-Mari Vuolab
Foto: Torgeir Varsi / NRK

– To ungdomsskoleelever kom inn til klasserommet hvor sønnen min oppholdt seg. De låste døren og begynte slå og sparke sønnen min. To andre gutter deltok også i slåsskampen, sier Ann Mary Vuolab.

Hun er frustrert over at mobbingen på skolen fortsetter. Hun ble selv mobbet da hun gikk på samme skolen.

Det er vondt å høre og se at sønnen min lider. Det er skremmende å se at ingenting har endret seg siden jeg gikk på skolen, sier Vuolab.

Moren forteller at sønnen gruer seg til å gå på skolen og han føler at han ikke kan noe. Som følge av mobbingen har han mistet all selvtillitten.

– Blind vold

Eksteriørbilde av ungdomsskolen i Karasjok
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vuolab sier at det sønnen gjennomgikk ikke er bare mobbing, men blind vold når fire personer går inn for å skade en forsvarsløs gutt.

Hun har fått mange tomme løfter fra skolen om at situasjonen skal forbedres. Hun har ikke stor tiltro til skolen.

– Jeg føler at rektoren på skolen ikke gjør jobben han er satt til å gjøre. Det er harde ord, men jeg føler at det må bli stilt spørsmålstegn om han gjør jobben sin, sier Vuolab.

Hun mener at barnevernet må på banen og se hva slags hjem mobberne vokser opp i.

– Dette vil bidra til at ungene får et bedre liv. Jeg vil understreke at jeg ikke er ute å ta noen, men jeg vil at det skal være fredelig på skolen, sier Vuolab.

– Bedt om rapport

Arnulf Soleng

Rektor Arnulf Soleng.

Foto: Ronald Isaksen Pulk / NRK

Rektor Arnulf Soleng sier at saken har nettopp kommet til bordet hans. Han har bedt kontaktlærerne til de involverte elevene komme med rapport.

– Utover dette kan jeg ikke si noe så lenge de jobber med denne saken, sier Soleng.

Rektoren beklager at Vuolab mener at han og skolen ikke gjør godt nok arbeid mot mobbing. Han skal se nærmere på saken og gi tilbakemelding til Vuolab.

Soleng legger til at skolen har spesifikke arbeidsrutiner mot mobbing i skolen. Det innebærer at foreldrene skal involveres i arbeidet.

Mobbeproblem

Hennes historie føyer seg inn i rekken av flere mobbesaker ved skolen i Karasjok.

En oversikt som ble presentert i fjor høst, viser at Karasjok skole er en av verstingskolene i Norge.

Flere foreldre har tidligere stått fram og fortalt om episoder. Likevel fortsetter mobbingen.

Anne Jannok Eira

Anne Jannok Eira fortalte om hvordan hennes datter ble mobbet på skolen i Karasjok.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Det er i hjemmene problemet må gripes fatt i. Som foreldre må tenke på hvordan vi omtaler andre mennesker i påhør av våre barn, fortalte Anne Jannok Eira til NRK.

Leder for foreldreutvalget ved Karasjok skole, Karin Johnsen, støttet Jannok Eira.

– Jeg mener at både foreldre og skolen lukker øynene og lar barna drive på med uakseptabel oppførsel, sa Karin Johnsen til NRK i fjor høst .

LES OGSÅ: Stadig flere mobbes på skolen

LES OGSÅ: Samer takler diskriminering

LES OGSÅ: Stolt som same, men blir mobbet

Korte nyheter

 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
 • Muotka válljejuvvo virggálaččat

  Ovccát Sámediggi vuođđuduvvo odne diibmu 17. Iđđedis duorastaga lea dievasčoahkkinjođihangotti válljen. Dasto válljejuvvo Silje Karine Muotka virggálaččat Sámedikki presideantan ja sámediggeráđi politihkalaš julggaštus ovddiduvvo. Ihttin nammadit maid olbmuid bearráigeahččanlávdegoddái ja Párlamentáralaš ráđđái.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK