Kan bli å behandle mobbe-anke på nytt

Én av representantene var trolig inhabil da Karasjok kommunestyre vedtok å anke mobbedom.

Avstemning - Arnar-saken i Karasjok kommunestyre

UGYLDIG BEHANDLING? Burde én eller flere ha meldt seg inhabil da kommunestyret behandlet tingrettsdommen?

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Markus Hoel Lie

PÅPEKER INHABILITET: Professor Markus Hoel Lie.

Foto: UIT / Lars Åke Andersen

– Hun er inhabil etter forvaltningslovens §6 andre ledd. Grunnen til det er at hun er samboeren til kontaktlæreren til parten i saken.

Det forklarer professor Markus Hoel Lie ved Det juridiske fakultet i UiT til NRK.

Kommunestyret i Karasjok vedtok torsdag at de godtar ikke å betale en erstatning på én million kroner til Arnar Vuolab Jørgensen. De anker tingrettens dom til lagmannsretten.

Samboer som sentralt vitne

Det er habiliteten til Berit Astrid Utsi (Ap) det stilles spørsmålstegn ved. Hennes samboer, Børge Johansen, var kontaktlærer for Arnar Vuolab Jørgensen i 8. klasse.

Finnmarksløpet

INHABIL? Berit Astrid Utsi.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

«Johansen forklarte at han hadde en særlig omsorg for saksøker. Han fikk en grundig rapport fra klassens forrige kontaktlærer i forkant av skoleåret», kommer det frem i rettsdokumentene.

– Samboeren har hatt en såpass sentral rolle i kommunen. De har ikke klart å avverge mobbingen. Da vil tilliten til at hun skal kunne vurdere upartisk om avgjørelsen skal ankes være svekket, argumenterer Hoel Lie.

Anke-vedtaket ble gjort med knappest mulig margin. Ti stemte for anke. Ni imot.

– Det betyr at hennes stemme var avgjørende for resultatet. Hvis hun hadde stemt annerledes, så ville saken ikke blitt anket, forklarer Hoel Lie.

– Ikke inhabil

Utsi svarer ikke på telefonen, telefonmelding eller Facebook-melding fra NRK.

Hennes partikollega, ordfører Svein Atle Somby, er ikke enig med jusprofessoren.

Svein Atle Somby

IKKE INHABIL: Ordfører Svein Atle Somby.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har sett på habiliteten til alle representantene. Dette har vi drøftet med vår advokat. Vi tolker det slik at representantens samboer ikke er part i saken. Derfor har ikke samboeren til Utsi noen fordeler, tap eller ulempe med dette, forklarer Somby.

Kan man si at representanten Utsi ved å være med på behandlingen hadde mulighet til å forsvare det samboeren har gjort i saken?

– Noen kan forstå det slik, men vi har hatt en juridisk betraktning av dette, bedyrer Somby.

– Inhabilitetsvurderingen skal gjøres med et bredere perspektiv. Man skal se på om det er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet. Det at samboeren har hatt en så sentral rolle i denne mobbesaken gjør at det utenfra kan stilles spørsmål om hun er farget av denne tilknytningen, sier Hoel Lie.

– Ikke inhabile

Det var flere andre lærere med i behandlingen av ankesaken. Rettssaken dreier seg på en måte om arbeidsplassen deres.

Hoel Lie mener imidlertid at disse ikke er inhabile.

Kommunestyret i Karasjok

IKKE INHABILE: Flere av representantene i Karasjok kommunestyre er ansatt i kommunen, og noen av dem på skolen. Det gjør dem ikke til inhabile.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Mothensynet til for strenge inhabilitetsregler er effektivitetshensynet. I en liten kommune kan mange i kommunestyret være ansatt i kommunen. Derfor vil ikke det være nok at du jobber i kommunen til å bli erklært inhabil, forklarer Hoel Lie.

Jusprofessoren anbefaler kommunen å behandle saken på nytt.

– Det betyr ikke at kommunen ikke kan treffe et nytt vedtak med samme resultat, sier Hoel Lie.

Korte nyheter

  • 97 koronasmittede på sykehus

    Tirsdag var 97 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på sju pasienter fra dagen før.

    21 av pasientene får respiratorbehandling, og 31 ligger på intensivavdeling.