Hopp til innhold

Stort behov for duodjiveiledere: Sametinget lover flere

Lule- og pitesamiske områder har i lang tid vært uten en duodjiveileder. Nå lover Sametinget å ta tak i saken.

Mattias Harr på kontoret

STORT BEHOV: Duodje Nordlánda-leder, Mattias Harr, tror en veileder kan hjelpe å skape både bredere interesse for duodji, bedre kvalitet på produktene og flere duodjibedrifter.

Foto: Johnny Andersen / NRK

– I mange år har fordelingen av duodjiveiledere vært skeiv, mener leder i Duodje Nordlánda, Mattias Harr.

Nordland fylke har både nordsamisk, lulesamisk, pitesamisk, umesamisk og sørsamisk. Duodjeinstituttet har kun hatt én stilling på 50 prosent i Nordland, satt i Evenskjer.

– En veileder vil hjelpe duodjimiljøet og drive utviklingen fremover, sier Harr, som mener at en veileder i Evenskjer ikke klarer å dekke det behovet.

– Det fins ikke ett menneske som klarer å dekke hele området på en 50-prosent stilling.

LITE SPREDT: Slik er duodjiveilederne plassert rundt om i landet, med et stort gap i Nordland fylke.

Behov for utvikling

Det er Duodjeinstituttet som har ansvar for ansettelser og tilrettelegging for at alle får bruke tjenestene deres.

Direktør for Duodjiinstituttet, Inga Hermansen Hætta, er enig i at det trengs flere duodjiveildere i pite- og lulesamisk område, men understreker at det trengs midler for å få det til.

– Vi har lenge ønsket, og har flere ganger forsøkt å få penger fra Sametinget til å ansette noen i de områdene. Men det har dessverre ikke blitt sånn, forklarer Hætta.

Direktør Duodjeinstituhtta Inga Hermansen Hætta

HAR FORSTÅELSE: Direktør for Duodjiinstituttet, Inga Hermansen Hætta vil jobbe for å få flere veiledere til de områdene det trengs.

Foto: Privat

En evaluering av Duodjeinstituhtta gjort av Telemarksforsking i 2019, viser at instituttet ikke fullt ut klarer å oppfylle sitt mandat om å være et utviklings- og kompetansesenter for duodji som næring, kultur og håndverk.

Hætta ser problemet og føler med dudojiutøvere som mangler veildere.

– Jeg ser at duodjien forsvinner dersom det ikke finnes muligheter for å utvikle den. Å ha en veileder vil være til stor nytte i de områdene der det fins, sier hun.

Lover handling

Nå lover Sametinget fortgang i saken som skal ha vært på bordet i 30 år.

– For flere år siden fikk Duodjiinstituttet midler for å etablere en duodjiveileder til området. Men hvis det ikke er nok, så må vi øke tilskuddet, sier sametingsråd Hans Ole Eira.

Hans Ole Eira

DELER SAMME SYN: Ifølge Sametingsråd Hans Ole Eira har det lenge vært på agendaen å få flere duodjiveiledere.

Foto: Kenneth Hætta

Eira forklarer at Sametinget også har sammel mål, å få flere duodjiveiledere til de områdene det trengs.

– Etter mitt syn gjør Duodjiinstituttet den jobben de er satt for å gjøre, understreker Eira, og fortsetter:

– Men det som angår akkurat denne ansettelsen av en duodjeveileder, virker det ikke som de når det målet som sametinget har hatt allerede over lang tid: å få ansatt en veilder også i lulesamisk område. Her kan det være forbedringspotensiale.

Korte nyheter

 • Háliidit bissehit rádjárasttildeami

  Suopma lea bisseheamen Ruošša beale turisttaid boahtima Supmii. Ulbmilin lea easttit Suoma bokte johtima eará Schengen-riikkaide. Supmii beassá dan maŋŋá dušše fuolkevuođa, studerema ja humanitaralaš sivaid dihte. Áššis mearriduvvo loahpalaččat lagaš beivviin.

  Mearrádusa ákkastallet dainna ahte Suomas lea šaddamin čađajohtinriika Ruošša olbmuide ja dát dilli lea várálaš Suoma beaggimii riikkaidgaskasaš politihkas. Máŋggat riikkat leat juo gidden rájáid.
  Mannan vahkuloahpa áigge buot Suoma ja Ruošša rádjerasttildanbáikkiin ledje oktiibuot váili 17 000 johtti.

  Finland Russia
  Foto: Lauri Heino / AP
 • Sámi filmmat leat ožžon fuomášumi

  Nuortalaš filbmadahkki Katja Gauriloff ođđa filbmaprošeakta «Je'vida» lea vuoitán buoremus fikšuvdnafilbmaprošeavtta bálkkašumi Finnish Film Affair -dáhpáhusas Rakkautta- ja anarkiaa -festivála oktavuođas. Bálkkašumi sturrodat lea 3000 euro.

  Sunna Nousuniemi dokumeantafilbma «Boso mu ruovttoluotta» gis oaččui Moving People and Images -bálkkašumi Rakkautta- ja anarkiaa -festiválas. Bálkkašumi sturrodat lea 1000 euro.

  Boso mu ruovttoluotta, Sunna Nousuniemi
  Foto: Sunna Nousuniemi
 • Guovttis váldon gitta ja áššáiduhtton Oslo-báhčimiid oktavuođas

  Guokte albmá 30 ja 40 jagiin leaba ikte váldon gitta ja áššáiduhtton go navdet sudno oassálastán Oslo-báhčimiin geassemánu 25. beaivve, gos guokte olbmo goddo ja 21:s roasmmohuvve.

  Formálalaččat leaba soai áššáiduhtton searvamis terrordaguide.

  Nu čállá Oslo politiijaguovlu preassadieđáhusas.

  Albmás 40 jagiin lea somálalaš riikkavulošvuohta, ja albmás 30 jagiin lea ges norgga riikkavulošvuohta.