Samer takler diskriminering

Kvener og nordmenn som mobbes, lider oftere av angst enn samer.

Samekofte
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Dette er forløpige resultater i en forskning utført av doktorgradsstipendiat Ketil Lenert Hansen, ved Senter for samisk helseforskning.

Undersøkelsen er gjort i samiske områder blant kvener, samer og nordmenn.

LES OGSÅ: Lett å mobbe en same

Tar det ikke personlig

Studien viser blant annet at diskriminering og mobbing ikke påvirker samers egenrapporterte mentale helse i samme grad som hos kvener og nordmenn. Samer har færre symptomer på angst og depresjon enn kvener og nordmenn har i forbindelse med diskriminering. En mulig forklaring på dette kan være at samer ikke tar diskriminering så personlig som kvener og nordmenn:

– At samer rapporterer om lavere mentalt stressnivå, kan ha sammenheng med at de er vant til å bli diskriminert som gruppe, sier doktorgradsstipendiat Ketil Lenert Hansen. – De opplever nok ikke diskrimineringen så personlig som de andre folkeslagene, sier han i et intervju til Dagens Medisin.

Forberedt på mobbing

Hansens undersøkelse viser at hver syvende til tiende mannlige og kvinnelige deltaker hos dem med samisk bakgrunn opplever at diskrimineringen har gått ut over den psykiske helsen i form av problemer som økt nivå av angst- og depresjonssymptomer.

Tilsvarende rapporterer hver femte mannlige kven og mannlige etniske nordmann om slike problemer. Mest psykiske problemer som følge av etnisk diskriminering og mobbing har kvenske kvinner og etnisk-norske kvinner.

– Jeg tror at samer kan ha et bedre kollektivt vern mot diskriminering gjennom sosialiseringen, der foreldrene har lært sin barn at samer blir utsatt for rasisme og diskriminering, sier Hansen.

Han minner også om at det er ikke tradisjon blant samer å snakke om psykiske problemer, og de lar derfor slike problemer bli innen familien. Det kan også ha å gjøre med det religiøst forankrede begrepet «Det onde øret», som gjør at mange samer tror man blir sykere av å snakke om sykdom, også somatisk.