Normal

– Har satt samepolitikken i revers

– Regjeringens forslag til midler til samiske formål i statsbudsjettet er nok en bekreftelse på at samepolitikken er i revers, mener Arbeiderpartiets Vibeke Larsen.

Erna Solbergs regjering på slottsplass

– Solberg-regjeringa har satt gamle kolonialistiske tanker inn i ny innpakning, mener Arbeiderpartiets parlamentarisk leder Vibeke Larsen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Vibeke Larsen

Jeg liker ikke det som skjer i dag med samepolitikken, sier Arbeiderpartiets parlamentarisk leder på Sametinget, Vibeke Larsen.

Foto: Pressebilde

Etter at regjeringen har strøket seks millioner kroner til næringsformål, mener hun det kan bli vanskelig for Sametinget til å fortsette sin næringssatsing i samiske distrikter.

– Regjeringen har samtidig ingen økt satsning hverken på kultur eller på opplæring, dette til tross for at Sametinget har synliggjort store behov innenfor disse områdene, sier Larsen i en pressemelding.

Etter hennes mening er Saemien Sijte og Beaivváš Sámi Našunalteáhter eksempler på handfaste prosjekter som regjeringen ikke vil finansiere. Samiske lærebøker likeså.

– Kveler ytringsfriheten

– I tillegg kveler regjeringen den samiske ytringsfriheten ved å kutte 4,1 millioner til de to eneste samiske dagsavisene vi har.

Regjeringen har også foreslått å kutte i bevilgningene til kvalitetsutvikling i den samiske grunnskolen, inkludert den samiske læremiddeltjenesten Ovttas.

– Dette kan ikke tolkes som noe annet enn at faglig utvikling i den samiske skolen er uviktig og ikke ønskelig.

Ingen utviklingsmuligheter

Arbeiderpartiets parlamentarisk leder på Sametinget, Vibeke Larsen, mener at Høyre og FrPs forslag til statsbudsjett gir ingen utviklingsmuligheter for det samiske samfunnet og kveler ethvert samisk initiativ.

– Dersom regjeringen har til hensikt å undergrave Sametingets legitimitet og samefolkets bærekraft er den enkleste måten å nå dette målet på å redusere Sametingets og samefolkets handlingskraft gjennom budsjettet. Vi mener vi ser tendensen til dette i neste års statsbudsjett.

Vibeke Larsen mener at regjeringspolitikken setter det samiske samfunnet i revers.

– Nå viser de sitt sanne samepolitiske ansikt. Dette er gamle kolonialistiske tanker i ny innpakning, avslutter parlamentarisk leder Vibeke Larsen i sin pressemelding.

Uenig

Jan Tore Sanner og Anders Bals

– Samepolitikk er ikke bare penger, svarer Anders Bals som er statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner på Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Vi er slett ikke noen kolonialister, svarer Anders Bals som er statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

At Arbeiderpartiet ikke støtter regjeringens statsbudsjettforslag, overrasker ikke statssekretæren. Men han liker ikke karakteristikkene fra partiets parlamentarisk leder Vibeke Larsen.

– Ordbruken er noe hun sjøl må stå til rette for, svarer Bals.

– Penger er ikke alt

Han er helt uenig i påstandene om at samepolitikken er satt i revers av Solberg-regjeringa.

– Samepolitikk er ikke bare bevilgning av penger. Denne regjeringa har prioritert veier og kommunereformen, forklarer Bals.

Etter hans mening vil denne prioriteringa også komme til nytte for det samiske samfunnet.

– For å kunne gjennomføre regjeringsprosjektet, må vi nødvendigvis foreta budsjettkutt andre steder. Kuttene er prosentvis like stor over hele fjøla, det være seg til samiske formål eller andre formål, forklarer Bals.