Hopp til innhold

Nedbemanner ni årsverk etter budsjettkutt

Sjøfartsdirektoratet må nedbemanne med ni årsverk etter å ha fått et budsjettkutt på 12,5 millioner for 2015. Hovedårsaken er økte pensjonsforpliktelser.

Sjøfartsdirektoratet i Haugesund

MÅ KUTTE: Sjøfartsdirektoratet i Haugesund skal kutte med naturlig avgang, med redusert reisebudsjett, team building og annonser.

Foto: Wikimedia Commons

Ni årsverk må bort etter at Sjøfartsdirektoratet har fått et budsjettkutt på 12,5 millioner kroner for 2015.

John Malvin Økland

INGEN MÅ GÅ: John Malvin Økland i Sjøfartsdirektoratet sier at ingen vil bli sagt opp når direktoratet nå må kutte ni årsverk.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Stillinger som er ledige, vil bli holdt ledige, og ingen i virksomheten vil bli sagt opp. Det vil skje ved naturlig avgang, sier John Malvin Økland, administrasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

Hovedårsaken til nedbemanningen er at Sjøfartsdirektoratet må ut med 9,5 millioner kroner ekstra til Statens pensjonskasse i 2015.

Forberedt på varig kutt

I tillegg har regjeringen kuttet 0,6 prosent i budsjettet til alle statlige virksomheter i det som kalles en avbyråkratisering- og effektivitetsreform. Det utgjør to millioner kroner i kuttet.

– Vi vil nå kutte blant annet på reiseaktiviteter, holdningsskapende arbeid og annonser. Vi har også valgt å kutte på utviklingsprosjekter innen IT, noe som gjør at digitalisering av våre tjenester vil ta lenger til enn vi ønsker, sier Økland.

Han legger ikke skjul på at kuttene og den reduserte bemanningen vil gi konsekvenser for direktoratet.

– Det er klart ut at vi nå ikke klarer å levere fullt ut de tjenestene vi ønsker, men vi gjør det vi kan for at dette kuttet ikke skal bety mye for den næringen vi betjener. Regjeringen har sagt at kuttet på 0,6 prosent til avbyråkratisering og effektivisering skal videreholdes fremover, så det er vi forberedt på at vi får også for 2016, sier direktøren.

– Hva med pensjonen?

– Der har vi håp. Vi er i dialog med nærings- og fiskeridepartementet for å få kompensere dette for 2016, men der er vi avhengige av politisk behandling, så det gjenstår å se, sier Økland.