– Russland tråkker på sine urfolk

Urfolksorganisasjonen RAIPON har sendt en kritisk rapport til FNs menneskerettighets råd om Russlands håndtering av arktiske urfolk.

Nenetsisk urfolkskvinne

En nenetsisk kvinne på tundraen i nærheten av Naryan-Mar står foran reinflokken sin.

Foto: STAFF / Reuters

Rodion Sulyandziga, avdelingsleder i RAIPON

Radion Sulyandziga, avdelingsleder i RAIPON.

Foto: Jonas Sjøkvist Karlsbakk / Barentssekretariatet

RAIPON (The Russian Association of Indigenous Peoples of the North) ble i oktober lagt ned av det russiske justisministeriet og derfor var ikke organisasjonen i stand til å møte opp til Arktisk råds møte. Nå slår de tilbake.

I samarbeid med den internasjonale arbeidsgruppen for urfolksspørsmål, som støtter urfolks organisasjoner globalt, og Institute for Ecology and Action Anthropology i Tyskland, har RAIPON sendt en kritisk rapport til FNs menneskerettighets råd , melder Nunatsiaq Online .

– Russland har feilet i urfolkspolitikken

I rapporten påpeker de at Russland ikke har klart å leve opp til sine egne «uttalte løfter» for å bedre forholdene for urfolk i landets arktiske områder, i slike sentrale saker som landrettigheter, retten til selvbestemmelse, mat, utdanning, helse og arbeid.

I rapporten, som viser situasjonen urfolk i det nordlige Russland, kommer det frem at:

  • i de fleste regioner, er ikke urfolkssamfunn sikret bærekraftig tilgang til sine tradisjonelle landområder og ressurser;
  • urfolkssamfunn kan ikke stoppe inngrep på naturressursene sine og har ingen garanti for tilstrekkelig kompensasjon for skader påført som følge av dette;
  • mange tradisjonelle fiskefelt har blitt re-klassifisert som industrielle fiskeplasser og leid ut;
  • konsekvensutredninger og høringer om ressursutviklingsprosjekter er ofte dårlig offentliggjort, holdt på steder utilgjengelige for de berørte lokalsamfunnene og holdt på en slik måte at informasjonen er ufullstendig og innvendinger er ikke behørig registrert, og;
  • ikke tilstrekkelige tiltak har blitt tatt for å sikre at skader på urfolks landområder og levebrød forårsaket av kompetanseutvikling er tilstrekkelig kompensert for. For eksempel Norilsk Nickel sin gruvevirksomhet hatt en ødeleggende effekt ved at reinbeiteområder og flere hellige steder er ødelagt. Norilsk Nickel har bidratt til en sosio-økonomisk utvikling av den innfødte befolkningen slik at de praktisk talt er blitt ikke-eksisterende.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nenets-lavvu, russiske urfolk

Bildet viser en tradisjonell nenetsisk lavvu.

Foto: STAFF / Reuters

– Ingen statistikker å vise til

Statistikk over situasjonen til Russlands urfolk i arktiske områder er vanskelig å vise til fordi ingen offisielle etniske statistikker lages, påpekes det i rapporten.

Tilgjengelige data viser imidlertid at urfolk i det nordlige Russland er blant de mest vanskeligstilte befolkningsgrupper i landet og at deres velferdsnivå er betydelig under landsgjennomsnittet:

  • arbeidsledigheten er opp til to til fire ganger over den russiske gjennomsnittet;
  • inntektene til urfolk er to til tre ganger lavere enn den russiske landsgjennomsnittet;
  • ekstremt høy dødelighet blant voksne. 36 prosent av nordlige urfolk dør tidlig av unaturlige årsaker, mer enn det dobbelte av landsgjennomsnittet;
  • høy forekomst av smittsomme sykdommer som tuberkulose, nesten tre ganger det nasjonale gjennomsnittet, og;
  • alkoholisme har økt med 20 ganger i løpet av de siste 10 årene, hovedsakelig på grunn av økt alkoholforbruk blant kvinner og barn.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Heisekraner i Naryan-Mar

Det moderne Russland anses som en stor trussel for urfolkenes tradisjonelle levesett.

Foto: STAFF / Reuters

– Ukontrollert flyt av alkohol

Julenissen har stumpet av

Alkoholisme er en stor trussel mot russiske urfolk.

Foto: DMITRY BELIAKOV / AP

I rapporten påpekes det at en skjødesløs alkoholpolitikk i de nordlige urfolksområdene og manlende muligheter er hovedårsakene til problemene.

– Denne økningen i alkoholmisbruk skyldes en ukontrollert flyt av alkohol i regionene bebodd av urfolk og mangel på muligheter. Urfolk har ikke tilstrekkelige rettigheter til land og ressurser til å forfølge sine tradisjonelle og de har heller ikke tilgang til det ordinære arbeidsmarkedet, heter det i rapporten.

Urfolksbarn er en særlig sårbar undergruppe blant de nordlige urfolkene.

Det er fordi Russland fortsatt har en politikk for skolenedleggelser i urfolkbosetninger, noe som tvinger foreldre til å sende barna sine til fjerne kostskoler. Dette truer familiebåndene og overføringen av kultur, kunnskap, språk og ferdigheter mellom generasjoner.

Rapporten inneholder også anbefalinger om hvordan Russland kan forbedre sin behandling av nordlige urfolk og en oppfordring til Russland om å endre situasjonen til RAIPON.

Stengningen av RAIPON har vært mye omtalt av media både i Canada, på Grønland, i Norge og andre medlemmer av Arktisk Råd, der RAIPON er en permanent deltaker.

Nenetsisk reindriftsutøver

En nenetsisk reindriftsutøver i nærheten av Naryan-Mar kaster lasso etter en av reinene sine.

Foto: STAFF / Reuters