Hopp til innhold

Tok opp RAIPON-nedleggelse med Russlands ambassadør

Utenriksminister Espen Barth Eide har tatt opp RAIPON-saken med russiske myndigheter.

Vladimir Putin og Espen Barth Eide

RAIPON er overbevist om at grunnen til nedleggelsen av politisk motivert. Her president Vladimir Putin og utenriksminister Espen Barth Eide.

Urfolksorganisasjonen er beordret nedlagt av russiske myndigheter.

«Jeg har tatt opp RAIPONs situasjon med guvernøren i Murmansk og Russlands ambassadør i dag. Også tatt opp i Moskva», tvitret utenriksministeren onsdag kveld.

Embetsmannskomiteen i Arktisk råd, som er samlet i Haparanda i Nord-Sverige, er bekymret for at urfolk i Russland ikke representeres. I en enstemmig uttalelse gis den russiske arktiske ambassadøren i oppdrag å forsøke å få RAIPON inn i rådet.

– Vi uttrykker uro over utviklingen og har gitt i oppdrag til den russiske arktiske ambassadøren å ta opp saken i Moskva med jusitisdepartementet, som har besluttet å suspendere RAIPON, sier Gustaf Lind til SR Sámi Rádio.

Dmitry Berezhkov

Dmitry Berezhkov.

Foto: RAIPON

Upopulær rettighetskamp

Visepresident Dmitry Berezhkov i RAIPON tror at hovedgrunnen til at RAIPON ikke tillates å ytre seg og avholde møter er deres mangeårige kamp for urfolks rett til land og vann.

Dmitry Berezhkov forteller at kommersielle selskap uten urfolks viten blant annet har fått lov til å kjøpe fiskerettigheter i områder der urfolk har fisket i hundrevis av år.

Det er uklart om RAIPON får delta i møtene i Arktisk råd.

Uakseptabelt

Onsdag var Barents regionråd samlet på Voksenåsen i Oslo. Aili Keskitalo beklaget på det sterkeste beslutningen fra russiske myndigheter.

– Jeg vil også uttrykke helt personlig at jeg er sterkt rystet over Russland beslutning om å forby Raipons virksomhet, men at jeg har et håp om at aktørene i Barentssamarbeidet kan bidra til at det etableres en dialog mellom russiske føderale myndigheter og Raipon slik at denne uakseptable situasjonen løser seg, sa Aili Keskitalo.

– Vi forstår at dette er en midlertidig beslutning, og har derfor forventninger til at saken vil løse seg. Vi appellerer til deltakerne i Barentssamarbeidet om et engasjement for denne saken.

Korte nyheter

 • Juolldan 200 000 ruvnno giellaarenaide

  Sámediggeráđđi lea juolldan 200 000 ruvnno Plassje suohkan giellaarenaide «Skuvlen mænngan» ja «gïeletjïehpije».

  Skuvlen mænngan lea giellamovttiidahttinprošeakta mii lea heivehuvvon ohppiide vuosttaš gitta njealját ceahkkái ja mii galgá veahkkin nannet ja lasihit lullisámegiela geavaheami árgabeaigiellan skuvlaasttoáiggefálaldagas (AÁF) giellaoahppanmodealla giellatjiehpije bokte. Giellatjiehppi lea giellasimulatuvra mii lahkalagaid bargá mánáiguin, iešguđetlágan fáttáiguin ja doaimmaiguin sámegillii.

  Plassje suohkan lea skuvlajagi 2020/2021 rájes gitta otnážii ovddidan ja čađahan prošeavtta Skuvlen mænngan, ja Plassje suohkan oaidná dárbbu joatkit ja buoridit fálaldaga.

  – Lea dehálaš ahte gávdnojit giellaarenat mánáide ja nuoraide, maiddái olggobealde dábálaš skuvlaáiggi. Lea illudahtti sáhttit doarjut dákkár giellaarena, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Lágidit giellaseminára

  Juovlamánu 12. beaivvi gitta juovlamánu 13. rádjai lágida Sámediggi lulli- ja julevsámi giellaseminára Troanddimis. Ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid mat nannejit lulli- ja julevsámegiela sihke mánáidgárddis, skuvllas, joatkkaskuvllas, alit oahpus, astoáiggedoaimmaid bokte ja doaimmaid bokte sámi giellaguovddážiin, dan dieđiha Sámediggi.

 • Eksamen annulleres på Universitetet i Tromsø

  UiT har valgt å annullere hjemmeeksamen for tredjeårsstudentene ved juridisk fakultet. Årsaken er at den er svært lik en gammel eksamen.

  Eksamensoppgaven ble utlevert mandag og skulle opprinnelig vært innlevert på onsdag, skriver iTromsø.

  Nå har universitetet valgt å annullere eksamen siden den er svært lik eksamen fra 2015, skriver avisen.

  Signe Veierud Busch, prodekan for utdanning, skriver i en uttalelse fra fakultetet at de har valgt å annullere eksamen ettersom de tror at studenter som har kunnet benytte sensorveiledningen fra 2015, kan ha fått en urettferdig fordel.

  – Vi ser at dette er veldig uheldig for studentene våre og beklager på det sterkeste. Det er svært viktig for oss at studentene prøves under like forhold, og at prøvingen er reell. Det er ikke tilfelle slik eksamen ble delt ut i dag, dessverre, skriver Bush i uttalelsen.

  (NTB)

  UiT - Norges arktiske universitet
  Foto: Hans Ludvig Andreassen