NRK Meny
Normal

– En litt merkelig lov som vi ikke har helt sansen for

Utenriksminister Espen Barth Eide tror russiske myndigheters nedleggelse av RAIPON skyldes en ny lov hvor urfolksorganiasjonen må registrere seg som fremmed agent.

Espen Barth Eide

Utenriksminister Espen Barth Eide engasjerer seg i saken hvor paraplyorganisasjonen RAIPON er nedlagt av russiske myndigheter.

Foto: Roald, Berit / NTB Scanpix/Reuters

Tidligere denne uken ble det klart at justisdepartementet i Russland har beordret at den ledende urfolksorganisasjonen RAIPON må opphøre sin virksomhet.

Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer med bekymring.

– RAIPONs virksomhet må stanses og bankkontoene er stengt. Hva forteller dette?

– Jeg tror det er en illustrasjon på den nye NGO-loven der man på russisk side har innført en lov som gjør at frivillige organisasjoner må registrere seg på en annen måte hos myndighetene, og hvis de mottar støtte fra utlandet, skal de registrere seg som fremmede agenter, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK.

– Det synes vi er underlig, og det har vi gitt uttrykk for at det i en europeisk stat er en litt merkelig lov som vi ikke har spesielt sansen for, sier utenriksministeren.

Svært bekymret

Barth Eide har gitt uttrykk for at Norge følger med på saken for guvernør Marina Kovtun i Murmansk, for Russlands ambassadør til Norge Vjatsjeslav Pavlovski, og på høyt nivå i Moskva.

– Vi er svært bekymret for det som skjer med RAIPON. Vi har sett på dem som en veldig viktig samarbeidspartner i folk til folk-samarbeidet, ikke minst i urfolkssamarbeidet.

Han sier han vil ta opp RAIPON-saken alle steder det er relevant, men håper på en snarlig løsning.

Riktig å engasjere seg

Utenriksministeren mener det i dette tilfellet er riktig at Norge engasjerer seg i russiske indre forhold.

– Vi er en god nabo til Russland og har samarbeidet gjennom Barentssamarbeidet ikke minst i snart tyve år. Gjennom dette har vi utviklet kontakter med organisasjoner og personer på russisk side som har spilt en rolle i det.'

Befolkningsgrupper som pleide å stå hverandre nær og var skilt i oppunder hundre år har kunnet møte hverandre igjen, og det må vi fortsette med

Espen Barth Eide, utenriksminister

– Når vi plutselig hører at en av de organisasjonene vi har samarbeidet med har kommet i vanskeligheter i forhold til myndighetene, mener jeg at det er helt rimelig at vi tar det opp med russiske myndigheter.

– Vi spør hva dette er og oppfordrer til at de finner en løsning.

Viktig kontakt mellom samer

Espen Barth Eide mener at Norges gode samarbeid med Russland er basert på Oslo-Moskva, på regionalt samarbeid, og gjennom folk til folk-samarbeidet.

– I dette samarbeidet er kontakten mellom urfolkene, mellom samene, særlig viktig. Det har faktisk fått et løft gjennom Barentssamarbeidet.

– Befolkningsgrupper som pleide å stå hverandre nær og var skilt i oppunder hundre år har kunnet møte hverandre igjen, og det må vi fortsette med, sier utenriksministeren.