Ennå uvisst hvordan loven fungerer

I Samerådet vet de ennå ikke sikkert hvordan ny russisk spionlov vil slå ut for samisk samarbeid over landegrensene.

Gunn-Britt Retter

Gunn-Britt Retter er leder av Samerådets arktiske miljøavdeling.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er veldig trist at en slik lov etableres, men det er ennå vanskelig å si hvordan den vil slå ut for våre aktiviteter. Det er vanskelig å si noe sikkert så lenge den ennå ikke har trådt i kraft, men jeg håper at russiske sameforeninger ikke blir tvunget til å trekke seg fra samarbeidet.

Det sier Gunn-Britt Retter, leder av Samerådets arktiske miljøavdeling. Hun er veldig bekymret for at en ny kontroversiell russisk lov kan gjøre det vanskelig for urfolksorganisasjoner å drive med internasjonalt samarbeid i framtiden.

– En forferdelig lov

Visepresident Dmitry Berezhkov i urfolksorganisasjonen «Russian Association of Indigenous Peoples of the North» (RAIPON) reagerer på at den russiske nasjonalforsamlingen på fredag vedtok en ny kontroversiell lov, som stempler alle uavhengige organisasjoner som utenlandske agenter dersom de får pengestøtte fra utlandet.

Både EU og USA fordømmer loven, som ble vedtatt av underhuset
Dumaen med overveldende flertall.

Dmitry Berezhkov

Visepresident i RAIPON, Dmitry Berezhkov.

Foto: RAIPON

– Dette er en forferdelig lov, sier Dmitry Berezhkov. Organisasjonen for små urfolk i nordområdene, Sibir og det russiske fjerne østen, RAIPON, får økonomisk støtte fra de nordiske landene til dekning av utgifter i forbindelse med samarbeidsprosjekter og deltagelse i store internasjonale konferanser.

RAIPON er permanent medlem i Arktisk Råd, og samarbeider med «Inuit Circumpolar Council» og Samerådet. Den nye loven vil etter alt å dømme tre i kraft til høsten.

– Det er først når loven trer i kraft at vi kan se hvordan den kommer til å ramme oss. Tidligere erfaringer viser imidlertid at ikke-regjerende organisasjoner som RAIPON og urfolksorganisasjoner i Russland vil få det veldig hardt. Loven vil gjøre det enklere for myndighetene å undertrykke slike organisasjoner og for oss vil det bli vanskeligere å drive med internasjonalt samarbeid, forklarer Berezhkov.

Berezhkov sier at det største problemet med en slik lov er hvordan den til enhver tid skal tolkes.

– Skremmende

Også Samerådets russiske delegasjon får støtte fra Nordisk ministerråd til dekning av utgifter. Derfor kan de også rammes av den nye spionloven.

Vladimir Putin

Russlands president Vladimir Putin.

Foto: Vladimir Rodionov / Ap

– Det er skremmende at når vi vet hvor store ressursrikdommer som finnes i nordområdene og hvor stort behov russiske myndigheter har til å nyttegjøre seg av disse ressursene, og vi samtidig ser den ene nye loven etter den andre som innskrenker folk mulighet til å innvirke på disse prosessene, sier Gunn-Britt Retter.

Russlands president Vladimir Putin sier på sin side at den nye loven er til beste for det russiske folk. Den gir nemlig åpenhet om hvordan organisasjonene finansierer driften sin.