Jernbaneverket snur: – Skal vurdere å bygge flere viltgjerder

Så langt i år har over 350 dyr blitt meid ned av tog på Norges blodigste jernbanestrekning. Nå skal Jernbaneverket vurdere å bygge flere viltgjerder for å få slutt på dyremassakrene.

Nordlandsbanen, rein påkjørt av tog, Kvalfors bruk

DYRETRAGEDIE: – Du venner deg aldri til å se maltrakterte rein. Når dyrene ligger der knust og drept i jernbanesporet vinter etter vinter undrer du på hvorfor du holder på med dette, sier reineier Ole Henrik Kappfjell.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Det første du kjenner er lukta. Da vet du at du nærmer deg stedet hvor toget har kjørt inn i reinflokken. Så er det synet. Jernbanesporet som er farget rødt, fortalte reineier Ole Henrik Kappfjell til NRK i påska. Hittil i år har han og de andre reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt lengst sør i Nordland mistet om lag 90 dyr.

Dyremassakrene på Nordlandsbanen var tema da Samferdselsdepartementet og Sametinget møttes i Oslo mandag. Statssekretær Amund Ringdal Drønen (H) slo fast at Jernbaneverket må få ned dødstallene.

Dagen etter sier Jernbaneverket at de skal vurdere å bygge flere gjerder langs Norges mest blodige jernbanestrekning.

Vil vurdere flere gjerder

– Jernbaneverket har forståelse for utålmodigheten som både reineierne og Samferdselsdepartementet uttrykker. Dyrepåkjørslene på Nordlandsbanen er et stort problem, sier områdedirektør Thor Brækkan i Jernbaneverket Område Nord.

Og det er ett område sør for Mosjøen som peker seg ut i år.

– 75 av de 104 reinene som er påkjørt nord for Steinkjer denne vinteren ble truffet på den 24 kilometer lange strekningen mellom Laksforstunnelen og Mosjøen. Da må vi vurdere å bygge gjerder på hele eller deler av strekningen, sier Brækkan.

Blodig togstrekning

Banesjef Thor Brækkan, Ofotbanen

Banesjef Thor Brækkan, Ofotbanen

Foto: Jernbaneverket

Fem av seks reinpåkjørsler langs norske skinneganger skjer på Nordlandsbanen. Bare siden 2013 er 2.204 dyr blitt drept av toget på langs den 729 kilometer lange togstrekningen. Av disse var 1.136 rein, 675 elg, 160 sau, 42 rådyr og 15 ørner.

Nordlandsbanen kjører gjennom flere vinterbeiteområder for tamrein, både på Saltfjellet, Helgeland og i Trøndelag.

Likevel er det bare satt opp 13 kilometer viltgjerde – fire kilometer på Saltfjellet og ni kilometer ved Majavatn helt sør i Nordland.

– Jernbaneverket vil også vurdere om viltgjerdet ved Majavatn skal forlenges 2,5 kilometer sørover, sier Brækkan.

Byggestart i 2017

Nordlandsbanen reinpåkjørsler

BLODIG TOGSTREKNING: Fem av seks reinpåkjørsler langs norske skinneganger skjer på Nordlandsbanen. Bare siden 2013 er 2204 dyr blitt drept av toget på langs den 729 kilometer lange togstrekningen. 1136 var rein. Her fra Vefsn i februar.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Dersom Jernbaneverket bestemmer seg for å bygge et viltgjerde sør for Mosjøen, vil byggingen kunne starte i 2017.

Prislappen på et viltgjerde vil avhenge av lengden og om det må bygges viltoverganger.

– Men det er en del tunneler på denne jernbanestrekningen, hvor det kan eventuelt kan bygges viltoverganger, sier Brækkan.

Glade for nyheten

Reineierne sør på Helgeland er selvsagt glade for at Jernbaneverket nå skal vurdere viltgjerder sør for Mosjøen.

– En gledelig nyhet. Vi registrerer at de ikke kan garantere at det kommer et gjerde, men velger å være optimister. Dette viser at det er vilje til handling, sier Torstein Appfjell, som er leder i reinbeitedistriktet.

Laster kart, vennligst vent...

VIL HA GJERDE: Reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt ønsker seg et 25 kilometer langt viltgjerde mellom Laksfortunnelen og Mosjøen.