Tildekket ferist gjorde at reinsdyrene kom seg inn på toglinjen

Planker mellom rørene i en ferist gjorde at en flokk reinsdyr kom seg opp på jernbanelinjen og ble drept av toget ved Harborg.

Ferist ved Harborg

Feristen er tildekket. Dermed kunne reinsdyrene krysse vegen.

Foto: ELIN VIKEN / NEA RADIO

Totalt 46 reinsdyr ble kjørt ihjel av toget på Rørosbanen ved Harborg i 20-tiden lørdag kveld.

Et to meter høyt sperregjerde går langs jernbanen på stedet, nettopp for å stanse reinsdyrene fra å komme ut på jernbanelinjen. Fylkesveg 30 mellom Røros og Trondheim krysser jernbanen her, og vegen går også over ei ferist som skal hindre reinen fra å komme seg gjennom sperregjerdet. Som en del av vinterforberedelsene ble det for fjorten dager siden lagt ned planker mellom rørene i feristen. Dermed er det mulig for rein og andre dyr å ta seg over feristen.

– Å dekke til ferister er vanlig rutine i vinterforberedelsene, sier driftsleder Stig Magne Tamnes i Svevia Røros til Nea Radio.

Les også: Minst 46 rein kjørt ihjel av toget på Rørosbanen

Trafikkfarlig uten tildekking

Tamnes sier til radiokanalen at tildekking av feristen er eneste måten å sikre god brøyting på, og at veien ville blitt trafikkfarlig uten fordi det ville blitt store nivåforskjeller rundt feristen.

– Vi er klar over at dette medfører at reinen kan komme seg inn på andre siden av gjerdet og inn på toglinjen, men vårt fokus er trafikksikkerhet, sier Tamnes.

Døde reinsdyr ligger på bakken

Reinsdyrene ble påkjørt lørdag kveld rundt klokken 20.

Foto: Elin viken / Nea radio

Ville ha ny ferist

Sekretær i Forollhogna villreinområde Terje Borgos tok kontakt med Statens vegvesen da han fikk vite at Svevia på oppdrag fra vegvesenet hadde tettet igjen feristen. Han ba de om å bytte feristen, men har siden ikke hørt noe, skriver Nea Radio på sine nettsider.

– Dette som har skjedd er tragisk og kunne vært unngått med ny ferist. Det er synd at vegvesenet ikke har sett seg råd til å bytte feristen, sier Borgos.

På en moderne ferist legges det en metallplate over feristen, ifølge Borgos. Da er man ikke avhengig av at man tetter feristen før det er kommet snø og is, men kan gjøre det når behovet melder seg.

- Er nødt til å tåle slike hendelser

Leder av Riast-Hylling reinbeitedistrikt, Unni Fjellheim, synes hendelsen er tragisk, men at det er noe som må regnes med når man driver med dyr i utmarka.

– Som reineier er vi nødt til å tåle slike hendelser. Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt tid og folk til å gjete reinen ved alle overganger og åpninger i sperregjerdet. Men både fotturister, jegere og andre lar være å lukke grinder og andre åpninger etter seg. Det er kommet snø i fjellet, og reinen trekker ned til lavere strøk. Når veien også er saltet, blir det enda mer attraktivt for reinen å være der, sier hun til Nea Radio.