Hopp til innhold

– Politikk er innblandet i Høyesterett-dommen

Førsteamanuensis Ánde Somby (59) antyder at politiske vinder har vært en del av spillet i dommen mot den unge reineieren Jovsset Ánte Sara.

Ande Somby i nyhetsstudio
Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– I mine øyner er denne saken virkelig et steg tilbake for Sápmi. Rettsbruken er ikke teknisk juridisk dømt, og det ser også ut som om politikk har vært innblandet i dommen, sier Somby til NRK.

Etter at dommen ble avlagt i går har den preget nyhetsbildet og mange har kommet med reaksjoner. Somby føyer seg inn i rekken av de som ikke reagerer positivt på dommen.

Sakene går imot befolkningen

Grunnen til at staten tok saken til Høyesterett var på bakgrunn av at de mente at det er for mye rein i reinbeitedistrikt 20 Fálá hvor Sara har etablert sin driftsenhet. Alle siidaer ble pålagt en forholdsmessig reduksjon av reintallet, med henholdsvis 35,6 prosent.

For Sara sin del betyr dette at han må redusere ned til 75 dyr, noe som han mener ikke er levelig. I dommen som kom fra Høyesterett står dette antallet fortsatt støtt.

Dette gjør at den unge reindriftsutøveren enten må redusere flokken sin, eller prøve å få saken opp til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Førsteamanuensis Somby er helt klar på at dette er enda et slag i trynet på samiske saker i Høyesterett.

– Fire saker har vært oppe i Høyesterett i løpet av kort tid, og alle disse sakene har gått imot den samiske befolkningen, sier Somby.

Høyesteretts hus, tidligere Justisbygningen i Oslo tegnet av Hans Jacob Sparre.

BYGGET: Bak disse fire veggene ble saken til Jovsset Ánte Sara avgjort i disfavør mot den unge reineieren.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Samiske saker i motvind

I forbindelse med en annen sak som var i Høyesterett har advokaten til Sara, Trond P. Biti, påstått at norske dommere ikke kjenner godt nok til samisk sedvane. Dermed er det heller ikke lett å akseptere skikker som de ikke er vant til. Dette sier førsteamanuensen seg enig i.

– Dommerne som sitter i Norges øverste domstol kjenner ikke til samiske saker godt nok, og de setter seg ikke godt nok inn i saken i mine øyne, sier Somby.

– Samiske saker i Høyesterett seiler virkelig i motvind per dags dato, erkjenner Somby til slutt.

Høyesterett sier til NRK at de ikke kommenterer avgjørelser utover begrunnelsen som er gitt i dommen, sier Øistein Aamodt, assisterende direktør ved Høyesterett.

Korte nyheter

 • Over 160 SAS-flyvninger blir innstilt tirsdag

  Tirsdag blir 161 SAS-flyvninger i Norge innstilte som følge av pilotstreiken.

  Ifølge VG sin flyoversikt ble 78 SAS-flyvninger innstilte mandag, mens 161 av selskapets flyvninger blir kansellerte tirsdag. 77 av flyvningene er til utlander, mens 84 er innenlansflyvninger.

  900 SAS-piloter gikk ut i streik mandag etter at meklingen mellom SAS og pilotene ikke førte frem.

  Riksmekler Mats Ruland sier det er en tung dag.

  – Jeg synes det er veldig trist. Partene er skuffet over at det har blitt en konflikt. Her er det blitt investert mye tid og ressurser i å prøve å løse dette. Det har blitt jobbet intensivt i en veldig lang periode uten at vi har klart å komme i mål, sier han til NRK.

  (NRK / NTB)

  riksmekler Mats Wilhelm Ruland
  Foto: ksenia novikova / nrk
 • Er bekymret etter skogbrann på vinterbeitelandet

  I Kautokeino kommune i Finnmark var det to skogbranner på lørdag. Den ene av dem vekker bekymring hos reindriftsutøver som har rein i brannområdet om vinteren.

  Ándde Niillas Buljo forteller til NRK at brannen i Hávgajávri-området er midt i beitelandet til Njullosávžži-siida.

  – Vi er bekymret, størrelsen på brannområdet er estimert å tilsvare 70 fotballbaner. Det er svært mye beite som går tapt nå, sier Buljo.

  Han tenker på konskekvensene.

  – Nå blir det større press på de områdene hvor det ikke er brent. Det igjen kan gjøre at disse områdene blir nedbeitet, og det kan ha store konsekvenser for neste generasjon.

  Ándde Niillas Buljo iežas mánáiguin, Ándde Niillas Mikael ja Ánná Michelle.
  Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK