Hopp til innhold

Dom i Høyesterett går viralt – folket raser

I dag ble det kjent at Jovsset Ánte Sara tapte saken om reintallreduksjon i Høyesterett. Nå viser folk sin misnøye på sosiale medier og aviser over hele verden skriver om saken.

Bildemontasje: Personer raser mot Høyesterett-dommen

REAKSJONER: Folk har viet mye av sin oppmerksomhet til avgjørelsen i Høyesterett, og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Foto: Skjermdump / NRK

Den skjebnesvangre dommen for den unge reineieren ble lagt frem av Norges Høyesterett torsdags formiddag. Minutter senere meldte hans advokat at de blir å ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Rett etter det ble allment kjent startet diskusjonen på sosiale medier. Mange kalte nyheten for en dårlig julegave og at reindriften etter denne dommen går en mørk tid i vente.

Mye omtalt i sosiale medier

Dommen har fått tilviet mye plass i de store sosiale mediene i dag. Mange har engasjert seg i saken, og bare på NRK Sápmis nettsider er det i skrivende stund 170 likerklikk på innlegget.

Gjennom dagen har saken blant annet vært en av de mest leste på NRKs sider, og både mikrobloggtjenesten Twitter og Facebook har til tider kokt.

– Kan da ikkje leve av 75 reine. Er dei heilt tome i knollen? Nei, der driv staten med noko lumske greier, skriver Kjellaug Øyen på NRK Sápmis facebookside.

Laster Twitter-innhold

Søsteren til Jovsset Ánte, Máret Ánne Sara, er blant mange som reagerer. Hun har også fått flere kommentarer på hennes kunstnerside Pile O Sápmi.

– Når jeg først hørte utfallet vridde magen seg. Dette er ikke bare en viktig sak for min bror, men for alle andre reindriftsutøvere, sier Sara.

Reindriftsamens sak ut i verden

Aviser over hele verden har også fanget opp nyheten.

En av verdens største- og mest respekterte avis, The New York Times (ekstern lenke), har plukket opp dagens dom. De skriver om avgjørelsen og hvordan Sara har vunnet over staten i både ting- og lagmannsretten.

400 reinsdyrskaller utstilt på Eidsvold plass

STØTTE: Med 400 reinsdyrskaller i bagasjen dro søsteren Máret Ánne Sara ned til Oslo for å vise støtte til sin bror.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Store og kjente aviser i både Belgia, Dannmark, Canada og flesteparten av de store avisene i Amerika, har nevnt dagens historiske dom.

Søsteren Máret Ánne Sara har gjennom hele rettsprosessen støttet lillebroren med forskjellige kunstverk. Disse har også tiltrukket internasjonal oppmerksomhet.

– Saken er blitt spredd for alle vinder, og folk får mere forståelse for saken når den blir skrevet så mye om. Det er bra at verden følger med! sier en tydelig fornøyd Sara.

Korte nyheter

 • 19 reinbeitedistrikt har meldt om krevende forhold

  Loga sámegillii.

  Det opplyser Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Årsaken er i hovedsak vanskelig tilgjengelige beiter på grunn av is, forklarer Statsforvalteren.

  Hittil er det erklært beitekrise i fem distrikt i Troms. I Finnmark er det erklært beitekrise i tre distrikt og i deler av sju distrikt.

  Budskapet fra reindriftsdirektør Torhild Gjølme er at dersom det går mot beitekrise, så er det viktigste reineierne kan gjøre å starte overgangsforing. Flere områder skal befares denne uka.

 • 19 orohagas dieđihan heajos guohtuma

  Les på norsk.

  Dan dieđiha Romssa ja Finnmárkku Stáhtahálddašeaddji. Dán rádjai lea guohtunroassu duođaštuvvon viđa Romssa orohagas. Finnmárkkus lea fas duođaštuvvon guohtunroassu golmma orohagas ja čieža orohagas muhtin guovlluin.

  Boazodoallodirektevrra Torhild Gjølme rávve smávvát biebmagoahtit ealu jos manná guohtunroasu guvlui. Dán vahku mielde áigot diđoštit guohtuma máŋgga guovllus.

  Låste beiter i Skjomen reinbeitedistrikt
  Foto: Lars Erik Niia
 • Maastereprogramme åarjel- jïh julevsaemien studentide aalka

  Daelie lea dïhte voestes aejkien UiT Nöörjen arktihke universiteete maastereprogramme saemien gïele- jïh litteratuvredaajroe faala, goh åarjel- jïh julevsaemien studentide laavkedahteme.

  Nuepie lea ektiedimmiebarkoe Nord universiteetine jïh edtja tjaktjen 2024 aelkedh jis nuekies ohtsijh sjædta.

  – Mijjieh joekoen stoerre daerpiesvoetem utnebe faagealmetjh maahtojne jïh maahtaldahkine åarjel- jïh julevsaemiengïeline, professore saemien gïeledotkemisnie Lene Antonsen jeahta.

  Ööhpehtimmie sjædta digitaale Zoomesne, jïh tjåanghkoejgujmie Levangkenisnie.

  Nord Universitet, Levanger
  Foto: TARIQ ALISUBH / NRK