Påstår norske dommere ikke forstår

– Dersom det hadde vært samiske dommere i Høyesterett, ville min klient ha blitt frikjent, sier advokat Trond Biti til NRK.

Advokat Trond Biti
Foto: Mette Ballovara / NRK

Biti er ikke overrasket over Høyesteretts avgjørelse om hjertestikket.

– Egentlig sier Høyesterett at samiske sedvaner godtas hvis retten synes dem er bra. Og her er står vi ved utfordringen: Her skal norske dommere gå inn og vurdere samiske sedvaner og skikker. Det er aldri lett å få personer fra en annen kultur til å akseptere skikker som dem ikke er vant til, sier advokat Trond Biti.

Konstituert statsadvokat i Troms og Finnmark, Ole Bredrup Sæverud, sier dommen er i tråd med det han prosederte på.

– Det som er viktig med dommen, er at det nå er slått fast at man skal ta hensyn til dyrehelse og til dyrets smerter når man slakter nisterein, sier Sæverud til NRK.

Ville blitt overrasket

Karasjok-advokat Trond Biti har vært den pensjonerte reindiftssamens forsvarer i tre rettsinstanser. Før dagens avgjørelse i Høyesterett hadde Biti forberedt ham på et nederlag.

– Jeg har sagt til min klient at dette ikke ville gå bra. Årsaken til det var at norske dommere vil ha vansker med som vurdere samiske sedvaner, sedvaner som er ukjente for nordmenn. Jeg ville blitt svært overrasket dersom vi hadde fått medhold, sier Biti til NRK.

Stikker reinen
Foto: Dyrevernalliansen

Han sier det er problematisk å gå inn i en slik sak "med norske øyne".

Konstituert statsadvokat Ole Bredrup Sæverud sier dommen slår fast at samisk sedvane er en relevant rettskilde.

– Det betyr at man både i lovgivning og i håndhevelse skal ta tilbørlig hensyn til samisk sedvane, men at det må foretas ei avveining mellom hensynet bak norske regler og hensynet bak den samiske sedvane, sier han.

– Lært som barn

Advokat Trond Biti sier han er fornøyd med at Høyesterett har gitt saken en grundig behandling, og at det endelig foreligger dom i saken.

– Det er interessant å registrere at Norges Høyesterett er delt i et flertall og et mindretall. Jeg ser imidlertid at den samiske sedvanen ikke godtas.

Biti har så vidt snakket med sin klient.

– Han hadde selvsagt håpet på et annet utfall. Han hadde håpet på at norske domstoler ville akseptere en skikk som han lærte seg som liten gutt. Jeg vet ikke hva han kommer til å gjøre. Det kan hende at han ikke akter å bruke mer tid og krefter på saken.

I retten har Biti prosedert med at slakting av tamrein utenfor slakteri kan skje ved at en kniv stikkes i hjertet uten forutgående bedøvelse.