NRK Meny
Normal

– Krabbeforbudet består

Fiskeriministeren fastholder nye krabberegler som har kastet småbåtfiskere på land.

Krabbemøte. Silje Karine Muotka og Elisabeth Aspaker.

Sametingsråd Silje Karine Muotka møtte fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Først da de skulle starte møtet ble Sametinget klar over at dette møtet ikke var å regne som konsultasjonsmøte.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg har ingen planer om å trekke tilbake vedtatte forskrifter.

Dette var den klare beskjeden fra statsråd Elisabeth Aspaker da hun møtte Sametinget i Kirkenes.

Konferanse om kongekrabbeforvaltning i Kirkenes.

Det var Sametinget som hadde krevd en omkamp om de de nye forskriftene som forbyr båter under 6 meter i åpen gruppe å delta i kongekrabbefiske. 43 småbåtfiskere er satt på land , noe som har skapt sterke reaksjoner.

– Dette er avtalebrudd

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) kritiserer regjeringens kongekrabbeforvaltning.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er både skuffet og sint etter møtet.

– Vedtaket om å fastholde krabbereglene er et svik mot sjøsamisk kultur og næringsliv, mener Muotka.

Møtet mellom Sametinget og fiskeriministeren skjedde i forkant av den store kongekrabbekonferansen i Kirkenes i går.

Sametingsråden trodde hun var blitt invitert til politiske konsultasjoner, dvs. et rådgivende møte hvor det føres en egen protokoll og hvor man forsøker å komme til politisk enighet.

Fiskeriministeren gjorde det imidlertid helt klart at dette ikke var noe regulært konsultasjonsmøte. Også dette trekket forbauser Sametinget.

– Dette er et brudd med konsultasjonsavtalen som Sametinget og regjeringen har underskrevet, mener Muotka.

– Bryter med stortingsmelding

Ifølge denne skal det avholdes politiske konsultasjoner dersom Sametinget og departementet ikke har oppnådd enighet på administrativt nivå.

– Vedtaket om å kaste småbåtfiskere i sjøsamiske områder på land, bryter også med gjeldende stortingsmelding om krabbefiske.

Denne meldingen forplikter regjeringen å ta hensyn til småbåtfiskere ved regulering av krabbefisket.

Konferanse om kongekrabbefiske.

I Kirkenes i Øst-Finnmark ble det mandag arrangert en konferanse om kongekrabbefiske. Blant deltakerne var Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Frykter nye reguleringer

Muotka frykter for at dette er bare et første skritt fra Solberg-regjeringen.
I neste omgang kan enda flere båter bli satt på land.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil ikke spå utfallet av evalueringene av kongekrabbeforvaltninga som regjeringa nå har satt i gang.

Likevel vil hun ikke utelukke enda strengere vilkår i tida fremover.

– Jeg tror at båtstørrelse kan bli et av de viktige spørsmålene når vi skal lage ny stortingsmelding om kongekrabbefisket, svarer Aspaker.

Kort forvarsel

Fiskeridirektoratet har tidligere antydet en ytterligere regulering av båtlengden. Men dersom dette skjer, så lover fiskeriministeren overgangsordninger for berørte fiskere.

– Dette er nødvendig dersom berørte fiskere ikke skal settes i sjakk-matt, forklarer Aspaker.

Seks-meters regelen ble vedtatt bare noen få dager før årets krabbefiske startet. Dette har satt sinnene i kok.

Også lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, har krevd en mer forutsigbarhet i fremtidig krabbefiskeforvaltning.

Elisabeth Aspaker og Svein Ruud.

I forbindelse med sitt besøk på kongekrabbekonferansen i Kirkenes, rakk fiskeriministeren også et besøk hos krabbefiskere i Bugøynes.Her er det daglig leder Svein Ruud i Norway King Crab og Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) som løfter opp et eksemplar av den ettertraktede krabben.

Foto: Fiskeridepartementet

Tar selvkritikk

På krabbekonferansen i Kirkenes innrømmet fiskeriministeren at hun i forkant av vedtaket burde hatt bedre kommunikasjon med fiskerne om regelendringene .

– Jeg tar selvkritikk på dette.

Likevel påstår hun å ha god ryggdekning for å forby båter under seks meter å delta i krabbefisket.

Majoriteten av høringsinstansene mener at slike båter er lite egnet til krabbefisket dersom man skal ta hensyn til sikkerhet og krabbens velferd.

Vedtaket er derfor i pakt med det man mener hvordan dette fisket skal foregå, mener fiskeriministeren.

– Omkampen er ikke over

Helga Pedersen

Nestleder i Arbeiderpartiet og Stortingsrepresentant Helga Pedersen mener at omkampen om krabbereglene ennå ikke er over. Også Stortinget får regelverket til behandling.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, er ikke fornøyd med den vendingen som kongekrabbeforvaltningen har tatt etter at den nye regjeringen tok over.

Hun varsler at omkampen om krabbereglene fortsetter i Stortinget.

– Siste ordet er ikke sagt i denne saken, fordi evalueringen av kongekrabbeforvaltningen skal opp til behandling i Stortinget, og Vi kommer til å følge opp saken der, sier Pedersen.

Hun mener det vil ramme småbåtfiskerne hardt dersom båter under 6 meter i åpen gruppe ikke får delta i kongekrabbefiske.