Skuffer Sametinget med sitt krabbesvar

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker bryter konsultasjonsavtalen med Sametinget, mener sametingsrådets politisk rådgiver Runar Myrnes Balto.

Kongekrabbe

Kongekrabben har blitt en viktig inntekt for småskala fiskere i fjordene i Finnmark. Nærings- og fiskeridepartementet bestemte tre dager før fisket startet at båter under seks meter ikke får delta i fisket. Det har satt sinnene i kok, både blant lokalbefolkning og sametingspolitikere. Nå ser det ikke ut til at de nye reglene vil endres i løpet av inneværende kalenderår.

Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Det er en mail som statsråden har sendt til NRK Sápmi som får Myrnes Balto til å reagere. Mailen er sendt som et svar på om fiskeriministeren vil innfri kravet fra sametingsrådet om politiske konsultasjoner.

Det formelle kravet som ble sendt på fredag, er satt fordi rådet ikke er enig med nye forskrifter som har satt 43 krabbefiskere på land.

Statsråden er fornøyd med konsultasjonen som er gjort

Statsråden har ikke stilt opp til intervju. Men i en mail til NRK svarer hun slik:

– Det ble gjennomført konsultasjoner med Sametinget på ordinær måte i forkant av fastsettelsen av forskriften for 2014/15. Vi arbeider med en evaluering av kongekrabbeforvaltningen, og i dette arbeidet vil vi selvsagt konsultere med Sametinget.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker svarer i en e-post til NRK at konsultasjonsavtalen med Sametinget er overholdt.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK


Konsultasjonene som ministeren viser til er holdt på administrativt nivå.

Mener ministeren bryter konsultasjonsplikten

Når ministeren ikke synes at det er nødvendig å fortsette konsultasjonene på politisk nivå, så er dette et brudd med konsultasjonsavtalen som regjeringa og Sametinget har gjort, mener Myrnes Balto.

– Slik sametingsrådet ser dette, så er ikke dette et akseptabelt svar, sier han.

Runar Myrnes Balto

Sametingsrådets politisk rådgiver Runar Myrnes Balto mener fiskeriministeren bryter konsultasjonsavtalen. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Marie Elise Nystad / NRK


Det at fiskeriministeren vil konsultere med Sametinget om forvaltningen av kongekrabben i høst vil ikke kunne bote for de 43 krabbefiskerne som nå har for små båter til å delta i krabbefisket for åpen gruppe.


– Det vil jo ikke være til hjelp for de sjøsamiske fiskerne som vanligvis ville fanget krabbe på denne tiden. Vi mener klart at denne endringen burde vært konsultert, sier Runar Myrnes Balto avslutningsvis.