Møtes til ny kongekrabbeomgang

Krabbefisker håper Sametinget får regjeringen til å ombestemme seg, for på mandag møtes Sametinget og fiskeriministeren – kongekrabbefiske står på konsultasjonsmenyen.

Trond-Atle Akselsen

Trond-Atle Akselsen er en av fiskerne som frykter at han også i fremtiden vil bli utelukket fra kongekrabbefisket dersom det fortsetter å være like uforutsigbart. Denne gangen kom endringene tre dager før fisket åpnet. Han håper Sametinget kan bidra til endringer.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Få dager før kongekrabbefisket åpnet kom nye reguleringer som forbød båter under seks meter å delta i fisket i åpen gruppe.

– Det er helt på hodet at forbudet kom så kort tid før fiskesesongen startet, sier fisker Trond-Atle Akselsen fra Holmfjord i Porsanger.

Frykter flere endringer

En økonomisk krise kan oppstå for de 43 fiskerne som dermed ikke kan delta i kongekrabbefisket. Inntekten de får fra krabbefisket går blant annet til å betale ned investeringene de har gjort.

– Folk har investert mye i dette, en speilbåt på fem- seks meter med skikkelig motor, utstyr og krabbeteiner. Det kan være snakk om flere hundre tusen kroner, forteller Akselsen.

Selv er han blant dem som får drive videre med krabbefiske, men han er redd for at regelendringer i fremtiden vil kaste han også på land.

Regjeringen ville kreve enda større båtlengde

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møter Sametingsrådet på mandag. Kongekrabbefisket er på møteplanen. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Sametinget har tidligere mer enn antydet at Nærings- og fiskeridepartementet har brutt konsultasjonsavtalen dem imellom, i og med at det ikke ble konsultert på politisk nivå.

Til dette svarer fiskeriminister, Elisabeth Aspaker, følgende i en e-post til NRK:

– I denne saken ble det gjennomført konsultasjoner mellom Sametinget og departementet på administrativt nivå den 21. juli. Sametinget har både overfor Fiskeridirektoratet i ordinær høringsrunde og konsultasjonen 21. juli gitt uttrykk for sine synspunkter mht. en nedre fartøygrense.

Departementet ønsket å sette enda større krav til båtlengde:

– Sametingets syn på saken var således klart før forskriften ble fastsatt. I det opprinnelige forslaget fra Fiskeridirektoratet var det foreslått en nedre fartøylengde på 7 meter, mens den fastsatte fartøygrense er satt til 6 meter.

Sametinget håper regelen trekkes tilbake

Ansvarlig for feltet marineressurser i Sametingsrådet, Silje Karine Muotka, forteller til NRK Sápmi at førstkommende mandag så møtes Sametingsrådet og fiskeriministeren til nye konsultasjoner om kongekrabbefisket.

Silje Karine Muotka/NSR

Sametingsråd Silje Karine Muotka håper regelendringene, som trådte i kraft 28. juli i år, reverseres. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Linn Margrete Påve / NRK Sápmi


– Jeg håper at dagens forskrifter som forbyr småbåter å delta i kongekrabbefisket, trekkes tilbake, sier Muotka.

Aspaker skriver til NRK at det er naturlig å snakke med Sametinget om dette på mandag, før hun kommer med en kommentar til om reglene vil endres eller ikke.

Krabbefiskeren fra Porsanger håper Sametinget makter å endre forvaltningsmåten når de møter statsråden på mandag.

– Vi må ha mer forutsigbarhet, sier Trond-Atle Akselsen avslutningsvis.