NRK Meny
Normal

Reineier: – Ulven er en katastrofe for oss

Flere busslaster med frustrerte ulvemotstandere demonstrerer mot å la ulv leve. – Vi utsettes for store tap, sier reineier.

Demonstrasjon i Oslo mot ulv

KONTRAST: Gjennom disse plakatene forsøker demonstrantene å få frem forskjellen mellom romantiseringen av beitenæringen og virkeligheten.

Foto: Heaika Skum / NRK

Miljøminister Vidar Helgesen (H) har hisset på seg ulvemotstandere etter at han sa nei til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

I dag har hundrevis reist til Oslo for å demonstrere.

Jon Anders Mortensson
Foto: Joar Elgåen / NRK

– Det vil bli katastrofalt for reindriftsnæringen, mener reineier Jon Anders Mortensson i Elgå reinbeitedistrikt.

Tall fra Rovbasen oppgir ulv som det mest skadelige rovdyret for reindriftutøverne i Hedmark, og så mye som 674 rein skal være tapt til rovdyr i 2014.

– Vi i de sydligste reinbeitedistriktene har i lang tid vært utsatt for et stort press og store tap. I Sverige nærmer tapene seg 50 prosent. Så mye tap har ikke vi ennå, men hvis dette forsetter så er det være eller ikke være for oss, hevder reineieren.

Busslast med demonstranter

I følge reintall.no hadde reinbeitedistriktet nærmere 2600 rein i 2014.

Busslaster med demonstranter fra hele landet er i dag på plass foran Stortinget for å markere motstand mot regjeringens vedtak om ikke å felle fire ulveflokker i ulvesonen.

Ulvesonen er det området hvor Stortinget har bestemt at ulven skal ha sitt leveområde. Det dekker hele Oslo og Østfold og deler av Hedmark og Akershus.

Mortensson var en av flere som la ned sine verv i Regional Rovviltnemnd i desember som følge av at mijløvernministeren sa nei til lisensfelling.

– Vi trodde ikke det var sant da vi fikk den beskjeden. Når mijløvern nå overkjører alle faglige råd, direktorat og Stortinget, så konkluderte vi med at vårt mandat var brutt.

Truer næringen

Det er drepende for sørsamisk reindrift hvis de går inn for denne politikken, mener Jon Anders Mortensson.

– Hvis man fortsetter å krenke og gjøre det vanskelig for næringen så ser jeg ikke bort fra at spørsmålet om folkeretten vil reise seg. Den er klar på at man skal kunne utøve sin kultur, leveset, næring og eksistensgrunnlag.

– Skal dette fortsette så kommer bufenæringen til å bli lagt ned, slik at reindriftsnæringen må ta alle tapene. Det vil gi en dominoeffekt nordover i landet.