Ulv i Rømskog fanget på viltkamera.Foto: André Holm.

Dyrevernarar ber retten stanse lisensjakt på 25 ulvar

Noah, WWF og Foreininga Våre Rovdyr ber retten gjere eit hastevedtak for å stanse fellinga av 25 ulvar i ulvesona.