Hopp til innhold

Ønsker å fjerne genetisk viktig ulv: – Begynner å bli en stor parodi

Ulven er viktig for den skandinaviske ulvestammen. Men nå har bondelaget fått nok.

Genetisk viktig ulv under oppvåkning

VIKTIG: Denne ulven er regnet som genetisk viktig. Den 18. desember ble ulven merket. Her er ulven fortsatt ganske omtåket under oppvåkning under oppsyn.

Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet

– Nå har den ulven vandret rundt i hele Innlandet snart, sier en oppgitt leder i Innlandet bondelag, Elisabeth Gjems til NRK.

Denne uken meldte Statsforvalteren i Innlandet at lisensfelling av ulv stanses midlertidig i to regioner på grunn av den genetiske viktige ulven.

Ulven regnes som genetisk viktig for den svensk-norske ulvestammen. Nå gjelder stansen blant annet i Skjåk, Dovre, Folldal og Rendalen.

Gjems sier ulven er inne i et område der det ofte er store problemer for dyr som beiter.

– Nå synes vi at dette begynner å bli en stor parodi. Og vi tenker at den ulven må fjernes og tas ut nå, sier hun.

Elisabeth Gjems

Leder i Innlandet bondelag, Elisabeth Gjems, ønsker at ulven blir felt.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Gjems har tidligere sagt at hun ønsker å flytte ulven til en dyrepark.

– Men nå har dette her gått så langt at det er i praksis en utvidelse av vernesonen for ulv, også langt inne i beiteområdene.

Lisensjakten har blitt stanset i områdene der ulven har blitt observert.

Hun mener det ble sagt at ulven skulle bli flyttet i midten av februar, men så har det ikke skjedd noe.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Statsforvalteren, men har ikke lyktes med dette foreløpig.

Kan være aktuelt å felle

Den midlertidige stansen av lisensfellingen på grunn av den genetiske viktige ulven er et ansvar Statsforvalteren har fått av Klima- og miljødepartementet.

– Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Trøndelag har etter vår vurdering skjøttet denne oppgaven vel, sier Kjell Vidar Seljevoll, seniorrådgiver i Land- og friluftsavdelingen i Miljødirektoratet i en e-post til NRK.

DNA-PRØVER: Dette er sporene etter ulven som ble sikret av SNO.

Ulven betegnes som genetisk viktig fordi genene kan motvirke innavl og øke den genetiske variasjonen og levedyktigheten i den skandinaviske ulvestammen.

Foto: SNO

I desember skrev Miljødirektoratet at det ligger et mål om at det ikke skal være ulv med fast tilhold utenfor ulvesonen.

Om denne etablerer seg der, vil det bli behov for å vurdere tiltak der både flytting og felling kan være aktuelt i forkant av beitesesongen for sau, skrev de da.

– Denne vurderingen er fortsatt gjeldende, skriver han.

Ulv i Ringsaker.

Slik ser ulvespor ut.

Foto: Frode Meskau / NRK

Han skriver at de fleste ville arter ville hatt det vanskelig med å tilpasse seg dyrepark, som var et av forslagene bondelagslederen kom med.

– Utfallet blir ofte fatalt for individet.

Les også Anmelder jeger etter at skadeskutt ulv ble funnet død

Ulv fotografert i Midtre Gauldal med viltkamera

Ekstremt innavlet

Det var i desember 2023 at DNA-prøver bekreftet at en hannulv som vandret inn til Norge fra Sverige er genetisk viktig for ulvestammen.

Rovdata analyserte prøvene og bekreftet at ulven var en genetisk viktig ulv. Den var tidligere påvist i Sverige.

– Urinprøvene ga positivt treff på at dette er den finskrussiske immigranten som betegnes som genetisk viktig, sa Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata da.

Ulven ble GPS-merket.

Flagstad sier til NRK i dag at den skandinaviske ulvebestanden trenger nye gener.

Øystein Flagstad

Øystein Flagstad er genetiker i Rovdata.

Foto: Arnstein Staverløkk

– Etablering av nye immigranter og påfølgende yngling er den eneste måten å redusere det ekstremt høye innavlsnivået.

Immigrantene og avkommet bidrar til å spre nye genvarianter i bestanden.

– Som er viktig for å redusere de negative effektene av innavl, som for eksempel små valpekull, sterilitet hos hanner eller skjelett- og tannstillingsdefekter.