Hopp til innhold

Vedum: – Helgesen skal snart få noe annet å gjøre

Flere busslaster med frustrerte ulvemotstandere protesterte i dag foran Stortinget. De mener seg sviktet av regjeringen i ulvesaken og uttrykker sinne over det de mener er en feilslått rovdyrpolitikk.

Ulvemotstandere protesterte i dag mot regjeringens vedtak i ulvesaken.

Protestene var høylytte under dagens demonstrasjon.

Innbyggere fra Hedmark er tungt representert på protestmøtet i dag. Jegere, beitenæringsfolk, grunneiere, friluftsfolk og lokale ordførere er blant dem som mobiliserer. Folk fra hele landet skal være på plass foran Stortinget for å markere motstand mot regjeringens vedtak om ikke å felle fire ulveflokker i ulvesonen.

– Her teller vi 18 busser og folk fra hele landet. Dette skaper stort engasjement og vi mener det juridiske grunnlaget ministeren baserer sitt vedtak på er svært mangelfullt. I Sverige har de startet ulvejakt og i begge land forholder vi oss til samme regelverk fra Bern-konvensjonen, sier leder i Hedmark Jeger- og Fiskeforbund, Knut Arne Gjems.

– Vi er sindige mennesker som mener oss ført bak lyset i denne saken. Det er et uhørt politisk spill når man ikke hører på folket, derfor ønsker vi at regjeringen nå snur, sa han i en appell, til jubel blant de tilreisende.

Ulvemotstand i Oslo

Trommene slo taktfast i gatene under ulveprotestene i dag.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Trakk seg fra Høyre

Sissel Frang Rustad, tidligere varaordfører i Åmot kommune, trakk seg fra Høyre som resultatet av ulvevedtaket. Hun var en av initiativtagerne til protesten og krevde i dag en ny forvaltningspraksis.

– Vi østerdøler er et stillferdig folk som tåler nye. Men nå er det nok. Vi har hatt ulveutfordringer i 30 år, nå krever vi å bli hørt og vi trenger en ny forvaltning av ulvestammen i Norge.

Ulvemøte

Mange møtte opp på ulveprotest foran Stortinget.

Foto: NRK

– Feigt av Helgesen

Mange var svært kritiske til Vidar Helgesen og hans håndtering av den betente saken.

– Det var grenseløst feigt av Helgesen å legge frem sin beslutning rett før jul. Han håpet sikkert at han hadde valgt den dagen i året hvor han ville fått minst oppmerksomhet rundt saken. Det vi ser her i dag viser at han tok feil, sa leder i Skogeierforbundet, Erik Lahnstein.

Lahnstein mener den mye omtalte Bern-konvensjonen har fått en forenklet behandling.

– Bern-konvensjonen har et enormt handlings- og tolkningsrom. Helgesen har delt ut et oppdrag med et snevert mandat, så han har kommet med en bestilt konklusjon. Men dette er en fantastisk mønstring som Helgesen må lytte til, sa Lahnstein.

– Helgesen skal snart få noe annet å gjøre

Gunnar Gundersen har stått på barrikadene mot sine egne partifeller i Høyre i ulvesaken.

– Jeg har ikke ord da jeg fikk beskjed om vedtaket fra statsråden. Det er ikke lett for en stortingsrepresentant å gå ut mot eget parti på den måten, men jeg bor i ulvesona og dette berører oss alle. Stortingsvedtaket som ble gjort var fornuftig og det må vi lytte til. Dette dreier seg om fundamentale rettigheter. Belastningen legges på et mindretall av oss som bor i ulvesona og det kan ikke aksepteres, sa Gundersen.

Stemningen var god foran Stortinget, men det glapp i det tekniske da Trygve Slagsvold Vedum for en gangs skyld hadde tenkt til å rose en politisk motstander.

– Jeg skulle skryte av en Høyremann og da sviktet mikrofonen min. Men jeg og Gunnar er uenige om mye, så det er godt å se at vi er på samme side i denne saken. Denne kampen skal vi vinne og vi har argumentene på vår side. Vidar Helgesen skal snart få noe annet å gjøre, sa Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til jubel.

Vedum i ulveprotest

Trygve Slagsvold Vedum sådde tvil om Helgesens fremtid i dag.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Flertallet vil ha rovdyr

Rovdyrtilhengerne var i et klart mindretall i dag, men de var på plass og prøvde å gjøre seg hørt blant alle motstanderne.

– Det er viktig å huske på at flertallet av den norske befolkningen ønsker seg rovdyr og få fokus på at ulvene er kritisk truet. Da er det forstemmende at man her har en kampanje for å bryte naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen, sa Siri Martinsen i Noah.

Siri Martinsen

Siri Martinsen i dyververnorganisasjonen Noah.

Foto: Bente Isefjær / NOAH

Hun mener engasjementet i dag ikke gjenspeiler hele bildet i rovdyrkonflikten.

– Det er mange som er lei av at næringsinteressene alltid skal få forrang foran dyr og natur. Det engasjementet er minst like stort som det vi ser i dag og det føler jeg at mediene glemmer litt i denne store offensiven fra Hedmark.

– Går ikke lenger ut

Et gjennomgangstema blant dem som kommer fra ulvesona var i dag beskrivelsen av et liv som blir stadig mer utfordrende.

– Å ha en ulveflokk der man bor hemmer en ganske mye. Man går ikke ut etter at det er mørkt og man går ikke ut i skogen alene. Så det er vanskelig, sier Ingvill Gløtheim, fra Slettås, som har tatt turen til byen for å markere.

Det har vært mye støy rundt ulven og hvordan den vanskeliggjør livet for både husdyr og bønder.

– Å ha ulv i nærheten har store konsekvenser og det er vanskelig for oss å ha dyr på beite. Dette er store ekstrakostnader som vi må stå for selv. Ulven koster oss masse selv om vi ikke har tap av liv, sier bonde Ingrid Bentzen.

Hun er usikker på hvor langt man vil komme med protestene.

– Jeg har ikke så store forventninger, men det er viktig for meg å dra inn for å vise hva jeg mener uansett hva utfallet vil bli.

Ulveprotest Stortinget

Ingvill Gløtheim og Ingrid Bentzen er klare til protest foran Stortinget.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Flere saker fra Innlandet