– Åpning for urfolksperspektivet

Urfolksekspert tror urfolk vil bli hørt under klimatoppmøtet i København.

John Bernhard Henriksen
Foto: Thor Erling Brenne

FNs urfolksekspert John Bernhard Henriksen er på plass i København hvor han jobber med å få urfolks meninger fram under klimatoppmøtet, COP15 i København.

Henriksen er oppnevnt som medlem til FNs ekspertorgan for urfolk "Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples"

– Prinsipielt viktig

Henriksen sier at organet har klart langt på vei å få gjennomslag for at urfolksperspektivet skal bli tatt med i slutteksten som skal forfattes under klimamøtet.

– Det er prinsipielt viktig at dette blir tatt med i slutteksten. Det vil øke sjansene for at urfolksperspektivet blir tatt med når klimakonvensjonen skal skrives etter klimamøtet her i København, sier Henriksen.

Han sier også at det har vært et veldig vanskelig arbeid å få de forskjellige statene til å forstå viktigheten av at urfolks syn også blir hørt.

– Det er først de siste dagene at de har begynt å forstå viktigheten av at urfolks syn må høres og vetlegges i kampen mot klimaendringene, sier Henriksen.