Henriksen fikk toppverv i FN

Jurist John Bernhard Henriksen fra Kautokeino ble i går valgt inn i FNs nye ekspertorgan for urfolk.

Henriksen representerer Vest-gruppen, det vil si Europa, USA, Kanada, New Zealand og Australia, i ekspertorganet "Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples".

President i det svenske Sametinget, Lars-Anders Baer, sa allerede da John Bernhard Henriksen ble foreslått at han har gode muligheter til å bli valgt, selv om det er veldig mange foreslåtte.

– Gledelig

Nå er Baer glad over at Henriksen er valgt inn i ekspertorganet.

– Det er en gledelig nyhet og jeg synes det er rett mann på rett plass. Han har et kjent navn og den rette kompetansen. I tillegg har han også stor støtte blant urfolk andre plasser, blant annet i Asia. Det er litt morsomt at han kanskje er mer kjent i Asia og Afrika enn i Sápmi, sier Baer.

– Hvordan kommer samene til å merke at en same sitter i ekspertorganet?

– Det er selvfølgelig bra at vi har folk i FN-organene. Dette er et helt nytt organ og det er viktig at han er blant urfolksrepresentantene i organet. John Berhard Henriksen er omtrent i samme situasjon som Ole Henrik Magga var da han var den første lederen i permanent forum for urfolk. Nå i begynnelsen er det jo viktig at organet får den rette plassen, og jeg tror at Henriksen har kompetansen som er med på å løfte organets status, sier Baer.

Én av fem medlemmer

John Bernhard Henriksen er utdannet jurist, og har en internasjonal karriere i FN-systemet bak seg. Han jobber i dag som spesialrådgiver i oppdrag for Gáldu, og er faglig koordinator for senterets prosjekt "Samisk selvbestemmelse: Innhold og gjennomføring".

Foruten Henriksen er disse valgt som medlemmer i ekspertorganet: Catherine Odimba Kombe (Kongo), Jose Mencio Molintas (Filippinene), Jannie Lasimbang (Malaysia)og Jose Carlos Morales Morales (Costa Rica). Til fem ekspertplasser var det kommet 66 forslag.

Det var i desember at menneskerettighetsrådet vedtok å etablere et nytt ekspertorgan for urfolk. I en omorganisering av menneskerettighetssystemet ble FNs arbeidsgruppe for urfolk, som siden 1980-tallet har jobbet med urfolkssaker, nedlagt.