Sykehuset Innlandet, Gjøvik, Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital, Nordlandssykehuset
Foto: NRK / Scanpix / St. Olavs hospital

Sykehusfeil

Oppsummert

Over 100 mennesker dør årlig som følge av feilbehandlingsom kunne vært unngått på norske sykehus. Fra 2007 til 2018 døde 877 pasienter av feilbehandling, viser tall fra Norsk Pasientskadeerstatning. Den vanligste feilen er forsinket kreftbehandling.

 • Pasient ble feilmedisinert

  Fylkeslegen i Agder har opprettet tilsynssak etter en alvorlig hendelse hos en hjemmeboende pasient i Flekkefjord, skriver avisen Agder. Pasienten fikk i seg medisiner som en annen person skulle hatt og måtte legges inn på sykehus.

 • Lege fjernet fra operasjonsstua

  Sørlandet sykehus har bestemt at en lege, som er under spesialistutdanning innen ortopedi, ikke lenger skal få operere. Bakgrunnen er en lang rekke tilfeller,hvor han feilbehandlet pasienter, mens han arbeidet ved sykehuset i Flekkefjord.

 • 2800 brudd på behandlingsfrister

  Sørlandet sykehus hadde 2800 brudd på egne behandlingsfrister i fjor. Det er dobbelt så mange som i 2018.

 • Over hundre dør av feilbehandling

  Ragnhild (76) døde etter å ha fått for mye medisin. Jarl (32) ble akutt dødssyk, og ingen kom da han ba om hjelp. Ifølge Norsk pasientskadeerstatning er de blant hundrevis av pasienter som kunne vært reddet.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no