Hopp til innhold

Ny Flekkefjord-lege siktet etter feilbehandling

Overlegen i ortopedi er siktet av politiet etter å ha ødelagt foten på en pasient. En slik feil skal ikke kunne skje på et norsk sykehus, mener sakkyndig.

feilbehandling, fot, flekkefjord sykehus

Ortopeden overså bruddene i hælen, og endte senere med å utføre såkalt fasciotomi på foten. Både NPE og Statsforvalteren i Agder har slått fast at pasienten ble feilbehandlet av den nå siktede ortopeden. Pasienten tok kontakt med NRK i fjor høst.

Foto: PRIVAT

– Vi har tatt ut siktelse på bakgrunn av opplysningene i anmeldelsen. Det sier politiadvokat Liv Seland.

Dette er den andre legen som det siste året har vært under etterforskning for feilbehandling på Sørlandet sykehus.

Tidligere i år ble lege Jerlan Omarchanov tiltalt. Han jobbet som overlege i ortopedi i Flekkefjord, uten å være ortoped.

Sørlandet sykehus har blitt dømt til å betale en bot på én million kroner for grov systemsvikt.

Nå er enda en overlege i ortopedi i Flekkefjord siktet.

Det er pasienten selv som har anmeldt legen.

Les også Ødela livet til flere titalls pasienter – tiltalt lege opererer fortsatt

Montasje med bilde av Jerlan Omarchanov og bilder av skader og sår

– Vanskelig å forstå

Den utenlandske mannen i 40-årene ble ansatt i Flekkefjord i 2018.

Det samme året fikk han norsk autorisasjon som lege og ortoped.

Han er nå siktet for brudd på helsepersonelloven.

I 2019 avdekket NRK omfattende feilbehandlinger over flere år i Flekkefjord.

Sykehusledelsen skulle rydde opp. De lovet også å sette inn tiltak for å bedre pasientsikkerheten.

Ortopeden er siktet for en feilbehandling i august 2020.

Pasienten kom inn med knust hæl, men ortopeden overså det på røntgenbildet.

Røntgenlege ble heller ikke tilkalt, og det ble ikke tatt CT.

– Det er vanskelig å forstå at det kan oversees av en spesialist i ortopedi, skriver Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i sin vurdering.

Da pasienten kom tilbake på akuttmottaket med sterke smerter samme kveld, var det for seint å redde foten.

«Han hylte av smerter (...) Han var uklar, svettet og skalv,» står det i notatet fra akuttmottaket.

seland

Politiadvokat Liv Seland i Agder politidistrikt forteller at siktelsen ble forkynt for legen i forrige uke.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tatt ut av operasjoner

Saken som ortopeden nå er siktet for, er «utvilsomt klart brudd på det som forventes/bør kreves på et norsk sykehus, uansett størrelse», mener NPE.

Statsforvalteren i Agder har også vurdert saken. De konkluderer med lovbrudd og systemsvikt ved sykehuset.

De reagerer også på at ortopeden ikke påtar seg ansvar.

Han skriver i sitt svar at det ikke hadde noen innvirkning på behandlingen at bruddene i foten ble oversett.

– Behandlende lege synes ikke å ha tatt tilstrekkelig selvkritikk, skriver de.

Statsforvalteren har også bedt om bevis på hans kompetanse.

De skriver i sin konklusjon at sykehuset i ettertid har «gått for lite inn i saken eller sett for lett på de faktiske forholdene».

– Vi vurderer at sykehuset ikke har fulgt opp forholdet forsvarlig, slik at fremtidig risiko reduseres.

Operasjonssal Flekkefjord sykehus

Klinikkdirektør for somatikk i Flekkefjord, Øystein Evjen Olsen, sier at legen er tatt ut av operasjoner de neste tre ukene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sykehuset anmeldt

Ortopeden ønsker ikke å kommentere saken, opplyser Sørlandet sykehus.

I dialog med legen inngår ikke legen i pasientbehandling i en periode på inntil tre uker. Det sier klinikkdirektør for somatikk i Flekkefjord, Øystein Evjen Olsen.

Sykehuset er også anmeldt.

Saken er henlagt. Begrunnelsen er blant annet at sykehuset nylig vedtok en bot for systemsvikt i forbindelse med feilbehandlinger, og politiet mener det er satt i verk tiltak.

Henleggelsen er påklaget av pasienten og sendt videre til Statsadvokaten i Agder.

Sørlandet sykehus ønsker ikke å kommentere siktelsen mot legen, eller anmeldelsen, ifølge klinikkdirektøren.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Lett å få flyskrekk av dette - men det finnes råd 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 15 1,62 kr
Dyrest kl. 08 2,15 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %