Hopp til innhold
Strålebehandling Radiumhospitalet
Foto: Elin Martinsen / NRK

Kreft

Oppsummert

Før fylte 75 år har éin av tre nordmenn fått éin kreftdiagnose. Den vanlegaste forma for menn er prostatakreft, medan brystkreft er vanlegast for kvinner. I dag overlever nærare tre av fire kreftsjukdom i fem år eller meir.

 • Alle 55-åringer får tilbud om tarmkreftundersøkelse

  I løpet av et par år kan alle 55-åringer i Norge delta i en stor tarmkreftundersøkelse. Oppdages denne sykdommer tidlig, er prognosene gode for å overleve.

  Takker man ja til å delta, får man analysert en avføringsprøve hvert andre år fram til man fyller 65 år. Prøven tas hjemme og sendes til laboratoriet ved Akershus universitetssykehus. Dersom det blir påvist blod over en viss mengde, får man tilbud om en kameraundersøkelse av tarmen, såkalt koloskopi.

  Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene. Rundt 4.500 personer får tarmkreft hvert år, og rundt 1.600 dør årlig av sykdommen. Oppdages sykdommen tidlig, kan behandlingen startes raskt. Da vil mer enn 95 prosent overleve denne krefttypen, ifølge Kreftregisteret, som gjennomfører undersøkelsen.

  Kvinner og menn i Østfold og Vestre Viken var de første som fikk tilbudet i mai i år. Turen kommer til resten av landet i løpet av neste år. Til sammen gjelder det rundt 70.000 personer.

  (NTB)

 • Ny forskning: Kulde kan hemme kreftsvulster

  Lavere temperaturer kan gjøre det vanskeligere for kreftceller å vokse, ifølge en ny studie fra Karolinska institutet i Sverige. Forskerne har funnet ut at det å oppholde seg i lave temperaturer aktiverer det som kalles brunt fettvev. Det er en type fettvev som bruker det sukkeret kreftcellene trenger for å vokse. Det er funnet tilsvarende mekanismer hos kreftpasienter som har vært i rom med lavere temperaturer.

 • 10 prosent av krefttilfellene i Europa knyttes til forurensning

  Over 10 prosent av Europas krefttilfeller og 2 prosent av kontinentets kreftdødsfall knyttes til forurensning, ifølge Det europeiske miljøbyrået.

  – Eksponering av luftforurensning, kreftfremkallende kjemikalier, radongass, ultrafiolett stråling og passiv røyking kan til sammen stå for over 10 prosent av krefttilfellene i Europa, står det i en uttalelse fra Det europeiske miljøbyrået (EEA).

  Flesteparten av tilfellene knyttet til miljø og røyking er mulig å avverge, mener EEAs ekspert Gerardo Sanchez.

  I det som er EEAs første rapport om kreft og miljø, fremgår det at 2,7 millioner mennesker får kreftdiagnose i EU hvert år. 1,3 millioner personer i EU dør årlig av kreft. (NTB)

 • Flere fikk kreftdiagnose i fjor

  Det har vært en kraftig økning i antall nye krefttilfeller fra 2020 til 2021. Det viser tall fra Kreftregisteret som offentliggjøres i dag. Særlig er det oppdaget flere brystkrefttilfeller. Fra 2020 til 2021 var økningen på hele 15 prosent.

  Det er også økning i eggstokk-, og lungekreft blant kvinner, og føflekk-kreft blant menn.

  Tallene viser at Kreftregisteret har fått inn rapporter om nær 37.000 nye krefttilfeller i fjor. Dette er nesten 1500 flere krefttilfeller enn året før. Og det er en større økning enn det det har vært de siste årene.

  Kreftregisteret mener en stor del av økningen skyldes forsinket diagnose på grunn av pandemien.

 • Ny poliklinikk på Hadeland

  Mange kreftsyke pasienter på Hadeland har nå fått et nytt behandlingstilbud. Den nye kreftpoliklinikken til Sykehuset Innlandet på Gran vil gi pasienter fra regionen tilbud om kreftbehandling lokalt, og mange vil dermed slippe lang reisevei til sykehuset på Gjøvik. Det forteller sykepleier Christine Marie Ruden (t.h.), her sammen med pasient Nina Furuholt.

  Kreftpoliklinikk på Hadeland
  Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no