Operasjonsavdeling Flekkefjord sykehus
Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Feiloperasjonene ved SSHF

Oppsummert

  • Sørlandet sykehus har hatt flere tilsynssaker mot seg de siste årene.
  • I Flekkefjord har sykehuset drevet på en uforsvarlig måte, ifølge Helsetilsynet.
  • En av legene ved sykehuset er involvert i syv av sakene der det er konkludert med lovbrudd.
Flere av de som er blitt feiloperert ved Sørlandets sykehus vil nå kreve erstatning direkte fra helseforetaket. 
Det kan ende med et omfattende søksmål. 
Advokaten til de feilopererte mener saken ved sykehus er oppsiktsvekkende i norsk historie.