Hopp til innhold
Operasjonsavdeling Flekkefjord sykehus
Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Feiloperasjonene ved SSHF

Oppsummert

 • Sørlandet sykehus har hatt flere tilsynssaker mot seg de siste årene.
 • I Flekkefjord har sykehuset drevet på en uforsvarlig måte, ifølge Helsetilsynet.
 • En av legene ved sykehuset er involvert i syv av sakene der det er konkludert med lovbrudd.
 • Slutter som klinikkdirektør

  Øystein Evjen Olsen fratrer som klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Det skjer etter eget ønske. Arbeidet med å finne hans erstatter vil starte umiddelbart.

  – Jeg har vært klinikkdirektør ved sykehuset i Flekkefjord i fire år. Dette har vært en krevende periode. Jeg og mine kolleger har brukt mye tid og energi på å videreutvikle kvalitetsarbeidet og styrke intern organisering. På tross av dette har jeg ikke kommet i havn. Nå må det skapes nødvendige faglige nettverk som kan sikre et robust sykehus. Dette arbeidet er påbegynt, og nå overlater jeg til en neste klinikkdirektør å fortsette arbeidet, sier Øystein Evjen Olsen i en pressemelding.

  Olsen fratrer umiddelbart, og administrerende direktør Nina Mevold sier hun raskt vil starte arbeidet med å finne hans erstatter.

  Tone Kristin Hansen vil gå inn som fungerende klinikkdirektør fra og med onsdag 29. mars.

  Øystein Evjen Olsen
  Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK
 • Sykehuset beklager etter tilsynssak

  Klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen ved Sørlandet sykehus beklager overfor pasienten som fikk uforsvarlig behandling etter at Statsforvalteren har konkludert med lovbrudd. Det skriver sykehuset i en pressemelding.

  Saken er knyttet til behandling av en pasient utført i 2022 ved sykehuset i Flekkefjord hvor det oppsto uventet komplikasjon.

  – For meg er det viktig at legen selv meldte saken som en uønsket hendelse inn i sykehusets kvalitetssystem og har fulgt opp pasienten nøye, sier klinikkdirektøren.

  Ifølge Olsen har hendelsen blitt grundig behandlet internt i sykehuset, og de fortsetter å videreutvikle tiltak.

 • Lovbrudd i ny tilsynssak i Flekkefjord

  Statsforvalteren har konkludert med lovbrudd og uforsvarlig behandling i en ny tilsynssak ved ortopedisk avdeling ved sykehuset i Flekkefjord.

  Saken er fra 2022, og omhandler en ortoped ansatt i Flekkefjord, som foretok en proteseoperasjon etter et lårbeinsbrudd.

  Pasienten måtte sendes til Oslo universitetssykehus for å opereres på nytt. Det var en professor der som klaget saken inn. Han mente det var satt inn feil type protese.

  Statsforvalteren oppsummerer:

  - Den påførte komplikasjonen ble ut fra innkomne dokumenter håndtert av ortopedene på SSF (Flekkefjord) som ikke hadde tilstrekkelig erfaring med denne type komplikasjon.

  - Omfanget av det påførte bruddet synes å være undervurdert.

  - Komplikasjonen burde etter vår vurdering vært håndtert ved et større sykehus.

  - Avviksmeldingen ble skrevet av operatøren operasjonsdagen, men det fremgår ikke at ledelsen har fulgt opp avviket videre.

  - Det er ingen forslag til forbedringspunkter eller tiltak i sykehusets tilbakemelding til Statsforvalteren.

  - Sykehuset også tidligere har håndtert ting på egen hånd uten tilstrekkelig kunnskap, og det representerer en fare for pasientsikkerheten.

  - Statsforvalteren stiller spørsmål ved om fagmiljøet på «ortopedisk avdeling» ved SSF er stort nok til å håndtere sjeldne akutte komplikasjoner.

  Flekkefjord sykehus
  Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto
 • Henlegger sak mot ortoped

  Politiet har henlagt saken mot en ny ortoped i Flekkefjord som var siktet etter en grov feiloperasjon.

  Begrunnelsen for henleggelsen er bevisets stilling, ifølge etterforskningsleder Liv Seland.

  Pasienten kom inn med knust hæl, men ortopeden overså det på røntgenbildet.

  Røntgenlege ble heller ikke tilkalt, og det ble ikke tatt CT.

  – Det er vanskelig å forstå at det kan oversees av en spesialist i ortopedi, skrev Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i sin vurdering.

  Statsforvalteren har konkludert med at behandlingen var ufrosvarlig, og ortopeden ble siktet av politiet.

  – Jeg er enormt skuffet, og kommer til å klage til Statsadvokaten, sier pasienten til NRK.

  Nylig har Statsforvalteren opprettet to nye tilsynssaker mot ortopedisk avdeling ved sykehuset. I den ene saken døde en hoftepasient.

  feilbehandling, fot, flekkefjord sykehus
  Foto: PRIVAT
 • Rekordtall for podkasten «Kirurgen»

  Podkasten «Kirurgen» har over en halv million nedlastninger siden den ble publisert for fire uker siden. Det gjør den til NRKs, og trolig også landets, mest populære mini-serie hittil i år. Den er publisert i strømmen «Hele historien», som har ligget på podtoppen i flere uker.

  «Kirurgen» er historien om legen Jerlan Omarchanov som i årevis feilopererte pasienter i Flekkefjord og Kristiansand. Podkasten har vakt sterke reaksjoner, og blant annet ført til at politikere ikke har tillit til ledelsen ved Sørlandet sykehus.

  SV har også stilt helseministeren skriftlig spørsmål om hvordan hun kan ha tillit til sittende ledelse etter det som har kommet frem.

  Hele historien - Kirurgen - Seriebilde - Keyart - NRK Radio - Podkast
  Foto: NRK