Hopp til innhold

Helsetilsynet: Helseplattformen kan true pasientsikkerheten ved St. Olavs hospital

Statens helsetilsyn beskriver flere av forholdene ved St. Olavs hospital i Trondheim som kritiske.

Oversiktsbilde over St. Olavs hospital.

ALVORLIGE HENDELSER: Tilsynet ved St. Olavs hospital i Trondheim ble åpnet i januar etter flere varsler om alvorlige hendelser ved sykehuset.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det kommer fram i den endelige rapporten til Statens helsetilsyn. De åpnet tilsyn ved sykehuset i januar i år.

– Det har vært og er en pågående risiko for pasientsikkerheten ved St. Olavs grunnet innføringen av Helseplattformen.

Det sier direktør for Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen til NRK.

«Vi vurderer at løsningen fortsatt innebærer pågående risiko og fare for nye feil som potensielt kan sette pasientsikkerheten i fare.» heter det i rapporten.

Særlig tre problemer blir trukket fram:

  • Låst journal ved samtidig bruk
  • Manglende kontroll på ventelister, henvisninger og meldinger til eksterne
  • Legemiddeladministrasjon

Andresen sier punktene over er alvorlig, fordi de kan utgjøre fare for pasientens liv og helse. Han sier det er viktig at dette rettes opp i så fort som mulig.

– Det er klart at hvis helsepersonell ikke får informasjon om pasienten i sanntid, det vil si at de har tilgang til helt nødvendige opplysninger om pasientens helsetilstand, blir det utfordringer knyttet til det å gi pasienten en god og riktig behandling der og da, sier Andresen.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet

Jan Fredrik Andresen er direktør i Statens helsetilsyn. Han sier situasjonen ved St. Olavs hospital er alvorlig.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ny problemer etter tilsynet

De samme tre punktene ble trukket fram som viktige da den foreløpige tilsynsrapporten kom i februar. Da krevde Helsetilsynet at det ble satt inn strakstiltak ved sykehuset.

Siden det har det oppstått flere problemer med journalsystemet.

– Det er noe av det som bekymrer oss, og gjør situasjonen spesielt alvorlig, sier Andresen.

– Det at det stadig vekk oppstår nye feil, ja, det øker alvoret i situasjonen.

I den foreløpige rapporten skrev tilsynet at journalsystemet Helseplattformens mangler går ut over sykehusets evne til å gi forsvarlig helsehjelp.

To ulike virkelighetsoppfatninger

– Rapporten er svært alvorlig. Det er sjeldent et sykehus får en så alvorlig rapport fra Helsetilsynet.

Det sier Grethe Aasved, sykehusdirektør ved St. Olav.

Aasved sier ledelsen ved sykehuset har vært klare over de påpekte utfordringene en god stund, og at det jobbes med det.

– Jeg bruker veldig mye av min tid på å sette inn risikoreduserende tiltak og sørge for at det kan være trygt å være pasient på St. Olav i fasen her, sier sykehusdirektøren.

Hun sier det er de ansattes kompetanse og årvåkenhet som gjør at det fortsatt er mulig.

Grethe Aasved

Grethe Aasved er administrerende direktør ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Foto: Morten Waagø / NRK

I rapporten er Helsetilsynet kritiske til at det er ulik situasjonsforståelse om problemene hos sykehuset og Helseplattformen.

– Det har vært en utfordring, men nå går det veldig mye bedre og vi jobber godt sammen. Vi er enige om hva som skal prioriteres og vi har særlig fokus på de områdene hvor pasientsikkerheten kan være truet, sier Aasved.

Flere alvorlige hendelser

Helsetilsynet åpnet tilsyn ved St. Olavs hospital i januar, etter flere varsler om alvorlige hendelser ved sykehuset etter innføringen av Helseplattformen.

– Vi kan ikke utelukke at Helseplattformen har vært medvirkende og gått ut over liv og helse for pasienter, sa fylkeslege Jan Vaage til NRK da tilsynet ble åpnet.

Varslene handlet blant annet om pasienter som hadde fått forsinket diagnose og behandling.

Ved ett tilfelle døde også en pasient, og fylkeslegen sa man ikke kunne utelukke at forhold ved Helseplattformen kan ha vært noe av årsaken til dette.

Jan Vaage

Fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage, sier man ikke kan utelukke at Helseplattformen har vært en del av årsaken til flere alvorlige hendelser ved sykehuset.

Foto: Rune A. Hansen / NRK

Over 16.000 brev kom ikke fram

I starten av mars ble det kjent at 16.438 brev som ble sendt gjennom Helseplattformen ikke kom fram dit de skulle.

10.714 av pasientbrevene skal ha kommet fram til pasienten, men ikke mottakere som står på kopi, som for eksempel fastlegen.

Avsenderen fikk beskjed om at brevene ble sendt, selv om de ikke ble det.

Feilen strakte seg helt tilbake til innføringen av journalsystemet i midten av november i fjor.

skjermbilde av helseplattformen

Mange brukere synes arbeidet i Helseplattformen er tungvint og tidkrevende.

Foto: Morten Waagø / NRK

To dager etter nyheten om brevene ble kjent, sluttet Torbjørg Vanvik som administrerende direktør for Helseplattformen. Trond Utne er satt inn som konstituert administrerende direktør etter henne.

Ekstraordinært styremøte

Helse Midt-Norge har mottatt tilsynsrapporten og sier de tar funnene alvorlig.

– Vi tar innholdet på stort alvor og vil legge fram rapporten for styret i Helse Midt-Norge til orientering i førstkommende møte. De alvorlige forholdene som påpekes er for lengst gitt prioritert i det arbeidet som foregår og vil inngå i styrets arbeid i fortsettelsen.

Det sier administrerende direktør Stig Slørdahl til NRK.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Stig Slørdahl er administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Styret i Helse Midt-Norge kaller inn til et ekstraordinært styremøte 16. mai, for å ta stilling til innføringen av journalsystemet andre steder i Midt-Norge.

Utrullingen av systemet ved sykehusene i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal er utsatt til i november i påvente av at feilene skulle rettes innen 15. mai.

Helse-Midt skriver i en pressemelding at det ikke vil være mulig å rette alle feilene innen fristen.

«Det er derfor grunn til å tro at all optimalisering og feilretting som er på oppgavelisten ikke vil være avsluttet til 15. mai, og dermed må styret for Helse Midt-Norge få seg forelagt seg saken på nytt» skriver de i pressemeldingen.»

Les også Kritisk løsning manglet i journalsystem: – Rystet på vegne av pasientene

Rachel Dille-Amdam

Les også 70 leger er på jobbjakt: – Har en følelse av at ting ikke blir bedre

St. Olavs Hospital i Trondheim ved vinterstid.

Les også Sintef skal forske på hva som gikk feil med Helseplattformen

St. Olavs hospital