Hopp til innhold
Reinskilling
Foto: Carl-Gøran Larsson

Reindrift

Oppsummert

Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 130,6 millioner i årets reindriftsavtale. Dette er 7,5 millioner kroner mer enn i fjor. Norske Reindriftsamers Landsforbund krever 192,96 millioner.

 • Ikke fritak fra veibruksavgift for reindrifta

  Stortinget debatterte tirsdag innholdet i den nye Reindriftsavtalen 2022/2023, og nå er saken ferdigbehandlet med votering.

  Forslag om å be regjeringen innføre fritak fra veibruksavgifta for driftskjøretøy i reindrifta, ble nedstemt av stortingsflertallet.

  Det var partiene Rødt og Fremskrittspartiet som hadde fremmet et slikt forslag.

  De argumenterte med at reindrifta, i likhet med jordbruket, har fått store utgifter på grunn av dyrere drivstoff.

  I Stortingsdebatten ga landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) uttrykk for at hun hadde forståelse for at dyrere drivstoff førte til store ekstrakostnader for reindrifta, men hun påpekte at dette med veibruksavgift ligger under Finansdepartementet, og ikke under Landbruksdepartementet.

  Et forslag fra Rødt om å be regjeringen gjenoppta arbeidet med å få på plass en ny svensk-norsk reinbeitekonvensjon, ble også nedstemt av stortingsflertallet.

  Det ble heller ikke flertall for Frp`s forslag om å be regjeringen vurdere ytterligere redusering av øvre reintall.

  10.februar ble staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) enige om en ny Reindriftsavtale, og stortingsflertallet sluttet seg til denne avtalen.

  Den nye avtalen har en ramme på 180 millioner kroner, Det er en økning på 15,5 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale.

  Stortinget
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Massereindød: – Et mysterium

  En reinflokk som beiter i Herøy har den siste måneden blitt rammet av foreløpig uforklarlig massedød. Mellom 40 og 60 rein skal ha dødd i løpet av en måneds tid. Mattilsynet har sendt prøver av kadavrene til Veterinærinstituttet, men det er forløpig ingen konklusjon på dødsårsaken.

  – Det vi vet så langt er det vi kan utelukke. Matmangel og vannmangel utelukkes. Prøven viser at det ikke er bakterier, virus eller sykdommer det er snakk om, sier underdirektør i landbruks- og reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland Stein Tage Domaas om massedøden av rein.

  Det er ifølge Domaas ingen kjente tilfeller av noe slikt noen plass, verken noe reindrifta selv eller veterinærinstituttet klarer å finne ut av, og kaller det derfor et mysterium.

  – Jeg ser at det blir uttalt fra fagfolk at de ser på en eller annen form for forgiftning. Det er blant annet det Veterinærinstituttet prøver å finne svar på gjennom prøvetakingen. Mattilsynet har også koblet på politiet, for det er greit at de er med fra en tidlig fase dersom det vises å være ett eller annet uheldig som har skjedd, sier Domaas.

  Stein Tage Domaas, underdirektør Statsforvalteren i Nordland
  Foto: Wigdis Korsvik/Statsforvalteren
 • Regjeringen øker krisefond for reindrift

  Stortinget vedtok fredag regjeringens forslag om å øke bevilgningen til kriseberedskapsfondet for rein med 30 millioner kroner, skriver NTB.

  Avtalepartene i reindriften har blitt enige om justeringer i ordningen for tilskudd til kriseberedskap, og øker grunnlaget for beregning av tilskudd fra 4,50 kroner per rein til 5 kroner per rein.

  I tillegg skal 2,3 millioner kroner av den ekstraordinære bevilgningen settes av til støtte til transport av rein fra vinterbeite til sommerbeite.

 • Ber om hensyn til rein

  Alle som ferdes på fjellet, bør ta hensyn til reinen som nå trenger ro etter en hard vinter for reindriftsnæringen.

  Det skriver ordførere i Kautokeino og Karasjok kommuner, Svein Atle Somby og Hans Isak Olsen i en pressemelding.

  De ber også om forståelse for at det i enkelte områder kan være behov for stenging av scooterløyper.

  ordførerne har også registrert negativ omtale og hets mot reindrifta som de synes er uakseptabelt og ber om god dialog og gjensidig forståelse for å støtte reindriftsutøvere gjennom beitekrisa.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no