Hopp til innhold
Vannkraftverk, eid av NTE. Byafossen Steinkjer
Foto: Tariq Alisubh/NRK luftfoto

Vannkraft

Oppsummert

Nesten halvparten av vannkraftverkene i Norge trenger opprustning. Men planlagte investeringer i milliardklassen, vil bety lite i ekstra strøm ut til forbrukerne, viser beregninger fra NVE.

 • NVE: Fyllingsgraden fortsetter å synke

  Ved inngangen av året, i uke 1, hadde vannmagasinene i Norge en fyllingsgrad på 61,8 prosent. Ti uker senere er det redusert med mer enn en tredel. I vannmagasinene i Norge lå fyllingsgraden på 38,3 prosent ved utgangen av forrige uke, altså uke 11. Den synker da med 2,5 prosentpoeng fra uken før og med 23,5 prosentpoeng siden begynnelsen av januar.

  Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

  Den samlede graden synker vanligvis om vinteren, men er nå lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, et nivå på 39,6 prosent.

  Fyllingsgraden synker over hele landet, men magasinene i Øst- og Nord-Norge trekker opp snittet med høyere vannstand enn normalt.

 • Fyllingsgraden synker – ned 3,3 prosentpoeng forrige uke

  Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 40,8 prosent forrige uke, altså uke 10. Den synker da med 3,3 prosentpoeng fra uken før.

  Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

  Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 42,2 prosent. Det er magasinene i Øst- og Nord-Norge som trekker opp.

  (NTB)

 • Reinsdyr mister store beiteområder pga vannkraftutbygging

  Vannkraftutbygging i Setesdal Ryfylke har ført til at reinen har mistet 222 kvadratkilometer av leveområdene i denne regionen. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning, Nina, skriver Nationen.

  Utbygging av vannkraft kan føre til at leveområdene legges under vann, områdene deles opp og kvaliteten på områdene reduseres.

  –Ofte fører vannkraftutbygging til at villrein ikke lenger kan vandre mellom vinter og sommerbeitene, sier seniorforsker Manuela Panzacchi til avisen.

 • Freder ikke Skurvedalsåna og fire andre elver

  Det er ikke flertall på Stortinget for å frede Skurvedalsåna i Lysefjorden. Venstre hadde foreslått at den og fire andre elver i Norge skulle fredes, men flertallet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget sier nei til forslaget.

  – Det blir nok ikke annerledes når det skal stemmes over i Stortinget, sier andre nestleder i komiteen Sofie Marhaug fra Rødt. Hun tilhører mindretallet som ville frede elevene. De fire andre elvene er Gjengedalsvassdraget i Vestland, Garbergelva i Trøndelag, Hovda og Vinda begge i Innlandet.

 • Fyllingsgraden sank 2,7 prosentpoeng i forrige uke

  Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 44,3 prosent forrige uke. Den synker da med 2,7 prosentpoeng fra uken før. Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

  Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 44,5 prosent.