Hopp til innhold

Loahpahit bieggafápmoplánaid: – Leimmet hui čielgasat

Les på norsk.

Ikte bođii diehtu ahte Trøndelaga fitnodat Aneo AS ii áiggo šat bargat viidáseappot bieggafápmorusttetplánaiguin Muosáin Finnmárkkus.

Plána lei cegget bieggaturbiinnaid Niipavárrái, gos Marbolon siiddas leat guohtuneatnamat.

– Lei hui buorre ođaš. Gal mii liikuimet go bođii diet diehtu ahte bissehit, goit dán vuoru, dien plána.

Dan muitala boazodoalli John Máhtte Utsi. Utsi dadjá ahte jus ledje ceggen turbiinnaid Niipavárrái, de ledje sii massit boazoguohtuneatnama.

– Dat lea viiddis várri, ja dat livčče buot manahuvvot dat boazoguohtuneana, go dat lea dan mađe alla eana ahte jos dohko lei boahtit diekkár industriija, de ledje garvit jo olles dan guovllu. Dainna mii leimmet hui čielgasat.

Ovttajienalaš plánalávdegoddi jienastii bieggafápmoplánaid vuostá, muitala Utsi, ja bieggafápmofitnodagain lea maid leamaš buorre gulahallan.

– Dan gal ferten dadjat ahte gulahallan gal lea leamaš buorre. Mis lea leamaš gulahallan sihke telefovnna ja e-poasttaid bokte, ja okta gulahallančoahkkin. Ja de bođii dan maŋŋá diet diehtu, ahte sii loahpahit plánaid.

John Mathis Utsi
Foto: Åse M.P. Pulk/Sametinget

Korte nyheter

 • Gjenbegravning av Stor-Stina i Malå

  Christina Chatarina Larsdotter (1819-1854), med kallenavnet Stor-Stina, ble født i Malå i Nord-Sverige. Hun var verdens lengste samekvinne, og var stor kjendis i Europa.

  Etter sin død ble hun gravd opp av forskere, og sendt til Karolinska institutet i Sør-Sverige.

  170 år etter sin død ble hun i dag gjenbegravd på Malå kirkegård.

  For samene i Malå har det vært en lang kamp for å få gjennomføre gjenbegravningen av Larsdotter.

  – Det har vært en stor dag, det er vanskelig å sette ord på hva man føler nå, sier leder for Malå sameforening, Stefan Larsson til SVT Sápmi.

  Gjenbegraving av Stor-Stina.
  Foto: Josefine Holgersson / SVT
 • Utvider skogbrannfaren

  Meteorologisk institutt utvider sitt farevarsel for skogbrannfare i nord.

  Fra søndag er det gult farevarsel for skogbrannfare også i nordlige deler av Nordland og sør i Troms.

  – Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, advarer meteorologene.

  Fra før er det gult farevarsel for skogbrannfare i indre strøk av Finnmark og deler av Nordland.

  Farevarslene gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

  I Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestland og sør på Helgelandskysten er det for tiden oransje farevarsel for skogbrannfare. Her er det klar anbefaling om å ikke bruke ild.

  Det er samtidig gult farevarsel for skogbrannfare i Rogaland.

  Meteorologisk institutt
  Illustrasjon: Meteorologisk institutt
 • Jámii 170 jagi dassái – hávdáduvvui ođđasit odne

  Ubmisámi nisu, Christina Chatarina Larsdotter rohkki (1819-1854), guhte gohčoduvvui Stor-Stina, hávdáduvvui ođđasit odne Malláge/Malå girkogárdái Ruoŧas.

  Su gohčodedje Stor-Stina go son lei erenoamáš guhkes olmmoš, badjel guokte mehter guhkki.

  Maŋŋá go son jámii ledje dutkit roggan hávddi ja dolvon su rupmaša máttás.

  Malláge sámesearvvi / Malå Sameförening beales leat giitevačča go Larsdotter fas lea beassan iežas ruovttuguovllu hávdeeatnamii.

  – Dál leat olu ieš guđet ge lágan dovddut ja lea váttis daid sániiguin čilget, lohká sámesearvvi njunuš, Stefan Larsson SVT Sápmái.

  Stor-Stina birra lea maid Åarjelhsaemien Teatere ráhkadan čájálmasa.

  Gjenbegraving av Stor-Stina.
  Foto: Josefine Holgersson / SVT