Hopp til innhold

Loahpahit bieggafápmoplánaid: – Leimmet hui čielgasat

Les på norsk.

Ikte bođii diehtu ahte Trøndelaga fitnodat Aneo AS ii áiggo šat bargat viidáseappot bieggafápmorusttetplánaiguin Muosáin Finnmárkkus.

Plána lei cegget bieggaturbiinnaid Niipavárrái, gos Marbolon siiddas leat guohtuneatnamat.

– Lei hui buorre ođaš. Gal mii liikuimet go bođii diet diehtu ahte bissehit, goit dán vuoru, dien plána.

Dan muitala boazodoalli John Máhtte Utsi. Utsi dadjá ahte jus ledje ceggen turbiinnaid Niipavárrái, de ledje sii massit boazoguohtuneatnama.

– Dat lea viiddis várri, ja dat livčče buot manahuvvot dat boazoguohtuneana, go dat lea dan mađe alla eana ahte jos dohko lei boahtit diekkár industriija, de ledje garvit jo olles dan guovllu. Dainna mii leimmet hui čielgasat.

Ovttajienalaš plánalávdegoddi jienastii bieggafápmoplánaid vuostá, muitala Utsi, ja bieggafápmofitnodagain lea maid leamaš buorre gulahallan.

– Dan gal ferten dadjat ahte gulahallan gal lea leamaš buorre. Mis lea leamaš gulahallan sihke telefovnna ja e-poasttaid bokte, ja okta gulahallančoahkkin. Ja de bođii dan maŋŋá diet diehtu, ahte sii loahpahit plánaid.

John Mathis Utsi
Foto: Åse M.P. Pulk/Sametinget

Korte nyheter

 • Avsluttet valgmanntall-saken - Sametinget setter i gang ny sak om valgmanntallet

  Etter NRKs avsløringer om «de falske samene», gjorde Sametinget en avtale med Telemarksforskning. De skulle undersøke kriteriene for innmelding i sametingets valgmanntall.

  Dette vekket sterke reaksjoner hos blant annet Nordkalottfolket. På grunn av politisk støy, valgte plenumsledelsen å avslutte saken.

  – Valgmanntallssaken er avslutta. Vi har sagt opp avtalen med Telemarksforskning, sier Tom Sottinen (Ap) som sitter i plenumsledelsen.

  Selv om Sametinget ikke lenger har noe med Telemarksforskning å gjøre, er plenumsledelsen er i gang med å forberede en sak for å styrke informasjonen om sametingets valgmanntall.

  – Så det vi gjør nå i plenumsledelsen, er å fremme en ny sak til plenum, som heter «styrking av informasjon om Sametingets valgmanntall», sier Sottinen.

  Han mener det er helt nødvendig med kunnskap om valgmanntallet for å kunne forvalte det.

  – Vi vil identifisere og drøfte konkrete informasjonstiltak som skal gi økt kunnskap om valgmanntallet, både hos folket og i storfamilien ellers.

  Han forteller at plenumsledelsen har noen tiltak de ønsker å fremme på plenum, men han mener at det trengs en full behandling av denne saken.

  – Så vi kommer med forslag til høsten, det blir åpen og full behandling i plenum da.

  Blant tiltakene som er aktuelle allerede i dag, er å informere om valgmanntallets kriterier til for eksempel offentlige institusjoner og videregående skoler.

  – Så det er tiltak som vi allerede har satt i gang, sier han.

  – Jeg tror det blir en veldig bra prosess det vi har nå. Og det er også en åpen prosess hvor vi har full behandling i komitéopplevelsen. På de tiltakene vi kommer til å foreslå.

  Tom Sottinen står koftekledd på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Svenske Sametinget skuffet over Riksdagen: – Bedre om vi hadde bodd på et hotell

  Denne uken har det svenske Sametinget plenum i det svenske riksdagsbygningen i Stockholm.

  – Jeg er kjempeskuffet, sier Marianne Gråik, leder for Samelandspartiet, til SVT Sápmi.

  Hun mener at riksdagsmedlemmene har vist lav interesse for Sametingets tilstedeværelse.

  Riksdagens talsperson Andreas Norlén åpnet Sametingets plenum denne tirsdagen, etterfulgt av en tale fra kulturministeren i Sverige, Parisa Liljestrand fra Moderaterna.

  Etter det har interessert fra riksdagsmedlemmene vært vagt.

  – Jeg trodde at det var derfor vi har plenum her, slik at vi kunne møte riksdagsmedlemmer for å slå av en prat og diskutere, så jeg er veldig skuffet, sier Marianne Gråik.

  Hun mener at det hadde vært bedre å være en annen plass.

  – Det hadde vært bedre om vi hadde bodd på et hotell i Stockholm slik at andre samer i området lett kunne ha kommet og møtt oss i pausene og snakket med oss, sier hun.

  Karl Lindberg, pressesekretær for talsmannen, sier at Riksdagen har jobbet for å fronte at sametinget er til stede.

  – Riksdagsadministrasjonen har også forsøkt å oppfordre medlemmer av Sametinget til å booke møter med riksdagens medlemmer, sier han.

  SVT Sápmi sendte en e-post til alle partigruppeledere i Riksdagen, og spurte hvorfor de ikke møter opp.

  Kun gruppeleder for Miljøpartiet svarte at de har møtt opp og vil være til stede.

  Etter e-posten deltok flere riksdagspolitikere på sametingets plenum på torsdagen.

  riksdagen