Hopp til innhold

Årslønna lot vente på seg for Lemet Aslat (30): – Det har vært som psykisk terror

Flere reineiere og ansatte ved slakteriet «Min Boazu» har i lang tid ventet på lønn og oppgjør. Nå tar Rema 1000 regninga.

Lemet Aslat Eira

NRK møter Lemet Aslat i Jergul, en liten bygd mellom Karasjok og Kautokeino.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Det er to ting jeg tenker på nå. Om reinflokken har det bra, og om jeg får pengene for reinen jeg har solgt? Det tenker jeg på hver dag, sier reineieren til NRK.

I høst solgte han en liten reinflokk til slakteriet «Min Boazu», eller «Vår Rein».

Selskapet er ett av Norges største reinkjøtt-foredlere. De selger produktene sine til én kunde, nemlig Rema 1000.

Men i høst oppsto det et problem. Rema 1000 sa opp avtalen dem imellom.

Dette har medført at flere reineiere og ansatte ved slakteriet ikke har fått betalt.

– Det har vært som psykisk terror

– Nå har jeg ikke litt tillit til dem lenger. Det er mange flere som har vært i samme situasjon som meg. Det var for både meg og andre snakk om hele årslønna, forteller reineier Lemet Aslat Eira.

Lemet Aslat Eira

Reineieren har vært frustrert over pengene som kom altfor sent.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Han sier det har vært tungt å leve i usikkerheten på om han i det hele tatt får pengene han har krav på.

– De har lovet at pengene kommer hver dag i fire uker nå, men de har ikke blitt utbetalt, forteller han.

– Dette har vært mye verre enn noen beitekriser jeg noensinne har opplevd. Det har vært som psykisk terror. Det har vært stor usikkerhet, og Rema har heller ikke svart tydelig, før de nå har svart ved å utbetale pengene.

Pengene er utbetalt

Når NRK tar kontakt med advokat Jan Halstein Haugnes som representerer slakteriet Min Boazu, har han en gledelig nyhet for Lemet Aslat Eira og flere andre som har ventet på utbetalinger fra Min Boazu.

– Nå er det slik at reineierne har fått oppgjør onsdag. Situasjon er nå at selskapet har utbetalt ca. 23,1 millioner i oppgjør for all reinen som er levert til og slaktet av selskapet, sier Haugnes.

Advokat Jan Halstein Haugnes.
Foto: Advokatfirmaet Østgård DA

Til tross for oppsigelsen har vi nå kommet frem til en enighet med Rema som gjør at reineierne mottar oppgjør. Den reinen som er levert til REMA er det betalt for, så nå kan vi konsentrere oss om å finne fram til en mer langsiktig løsning, sier advokaten.

Les også Menyleverandør i krangel med konkurrent om reinkjøtt på facebook

Are Smuk Figved og Lasse Kvernmo

Haugnes forteller at de økonomiske problemene er sammensatte, men at avtaleoppsigelsen med Rema er en del av det.

– Det er klart at når Rema sier opp samarbeidsavtalen med selskapet midt i slaktesesongen, så sier det seg selv at selskapet kommer i en veldig vanskelig situasjon, også overfor sine leverandører, forteller han.

– Er det fare for at Min Boazu går konkurs?

– Det har jeg ingen kommentar til nå.

Vil få til en bærekraftig avtale

– Det som er status nå er at det foregår forhandlinger med Rema for å komme frem til en avtale som peker framover. Vi er ikke i mål, men vi har en dialog med Rema, sier advokaten.

Rema 1000 reinkjøtt.

Reinkjøttet er til Min Boazu er fortsatt til salgs hos Rema.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Haugnes sier han er fornøyd med at reineierne og de ansatte ved Min Boazu endelig har fått betalt.

– Hvordan vil Min Boazu gjenskape tillit til reindrifta etter dette?

Jeg opplever vel at Min Boazu har hatt, og har tillit hos reindriftsnæringen. Vi har en løpende dialog og en felles forståelse av hvor viktig det er at reindriften kan forholde seg til flere aktører som kjøper rein og lager gode produkter for de ulike butikkjedene, sier han.

Min Boazu nær konkurs i 2019 Gikk konkurs – nå er Min Boazu tilbake

Pakke med reinsdyrkjøttet Min Boazu

Fikk pengene til slutt

NRK har fått bekreftet fra advokaten til Min Boazu at de har utbetalt pengene de er skyldig. Har du sjekket kontoen?

– Nei, ikke ennå. Jeg kommer jo rett fra fjellet, sier han med en litt lystigere tone.

På oppfordring fra NRKs reporter drar reineieren opp telefonen fra jakka, og sjekker mobilbanken.

Lemet Aslat Eira drar opp telefonen fra den store vinterjakka si.

Lemet Aslat Eira drar opp telefonen han oppbevarer under flere lag med klær, slik at den holdes varm i de røffe vintertemperaturene på Finnmarksvidda.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

– Det er lett nå til dags, å bare kunne sjekke kontoen på noen tastetrykk, sier han muntert.

– Ser der, ja. Der var pengene kommet.

Hvordan føles det nå?

– Hverdagen ble nettopp mye lettere. Nå klarer jeg nok å sove, og får endelig hvilt hodet litt, forteller reineieren.

Lettelse

– Det har vært veldig tungt. Spesielt tungt har det vært, siden det var jeg som gjorde avtalen om å selge til Min Boazu for hele siidaen vår. Det er flere familier som har ventet på disse pengene, sier Eira.

– Det skjønner du og, sier han og sikter til NRKs reporter, at hvis du ikke får betalt fra jobben din på ett år, da kan det bli tungt, altså.

Likevel er det lettelsen over å endelig ha fått betalingen som veier tyngst for reineieren.

– Nå ble det altså lettere, sier han med et smil.

Se hva Rema 1000 svarer her

Korte nyheter

 • Áigot ođđa mohtorjohtolatlága

  Mohtorjohtolatláhkalávdegoddi áigu ráhkadit ođđa lága mohtorjohtolagas meahcis ja čázádagain.

  Dát boahtá ovdan lávegotti guorahallamis.

  Lávdegotti jođiheaddji Jon Christian Fløysvik Nordrum ákkastalai dainna go dálá láhka lea boarásmuvvan ja dan lea váttis giehtaguššat ođđaáiggis.

  – Ođđa láhkaevttohus boahtá leat ollislaš, dássedettolaš ja boahtteáiggediđolaš.

  Earret eará árvala lávdegoddi eanet vuhtiiváldit luonddu ja birrasa:

  • Mohtorjohtolat ii berre lassánit mealgat

  • Ii raba vejolašvuođaid ođđa ulbmiliidda, omd. friddjaidčierasteapmi, heliskiing ja catskiing.

  • Eanet doaibmabijut lobihis vánddardeami hárrái.

  – Dát lea ođđa láhkaproseassa álgu, nu ahte mii leat gergosat váldit vuostá politihkalaš árvalusaid ja evttohusaid, dadjá Fløysvik Nordrumas.

 • Vil opprette ny lov for motorferdsel

  Motorferdsellovutvalget vil lage ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

  Det kommer frem av fremleggelsen av utredningen til utvalget.

  Utvalgsleder Jon Christian Fløysvik Nordrum begrunnet det på bakgrunn av at dagens lov er utdatert og vanskelig å håndheve i en mer moderne tid.

  – Det nye lovforslaget vil være helhetlig, balansert og fremtidsrettet.

  Blant annet foreslår utvalget mer hensyn til natur og miljø:

  • Motorferdselen bør ikke øke vesentlig

  • Åpner ikke for nye formål, f.eks. frikjøring, heliskiing, catskiing

  • Flere tiltak mot ulovlig ferdsel

  – Dette er starten av en ny lovprosess, så vi er åpen for å ta i mot politiske innspill og forslag, avslutter Fløysvik Nordrum.

 • Motorferdsellovutvalget overrekker sin utredning til klima- og miljøministeren

  Klokken 12 skal Motorferdsellovutvalget overrekke deres utredning om regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

  Arbeidet med rapporten startet høsten 2021.

  Utvalget har gjennomgått reglene om motorferdsel i utmark og vassdrag og tatt imot innspill fra privatpersoner, politiske parti, lag og foreninger mfl.

  I utredningen skal de foreslå endringer til lovverket. Det er Jon Christian Fløysvik Nordrum som har ledet utvalget.

  Det er delte meninger om lovverket skal strammes inn eller løsnes opp, les mer her: