Hopp til innhold

Årslønna lot vente på seg for Lemet Aslat (30): – Det har vært som psykisk terror

Flere reineiere og ansatte ved slakteriet «Min Boazu» har i lang tid ventet på lønn og oppgjør. Nå tar Rema 1000 regninga.

Lemet Aslat Eira

NRK møter Lemet Aslat i Jergul, en liten bygd mellom Karasjok og Kautokeino.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Det er to ting jeg tenker på nå. Om reinflokken har det bra, og om jeg får pengene for reinen jeg har solgt? Det tenker jeg på hver dag, sier reineieren til NRK.

I høst solgte han en liten reinflokk til slakteriet «Min Boazu», eller «Vår Rein».

Selskapet er ett av Norges største reinkjøtt-foredlere. De selger produktene sine til én kunde, nemlig Rema 1000.

Men i høst oppsto det et problem. Rema 1000 sa opp avtalen dem imellom.

Dette har medført at flere reineiere og ansatte ved slakteriet ikke har fått betalt.

– Det har vært som psykisk terror

– Nå har jeg ikke litt tillit til dem lenger. Det er mange flere som har vært i samme situasjon som meg. Det var for både meg og andre snakk om hele årslønna, forteller reineier Lemet Aslat Eira.

Lemet Aslat Eira

Reineieren har vært frustrert over pengene som kom altfor sent.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Han sier det har vært tungt å leve i usikkerheten på om han i det hele tatt får pengene han har krav på.

– De har lovet at pengene kommer hver dag i fire uker nå, men de har ikke blitt utbetalt, forteller han.

– Dette har vært mye verre enn noen beitekriser jeg noensinne har opplevd. Det har vært som psykisk terror. Det har vært stor usikkerhet, og Rema har heller ikke svart tydelig, før de nå har svart ved å utbetale pengene.

Pengene er utbetalt

Når NRK tar kontakt med advokat Jan Halstein Haugnes som representerer slakteriet Min Boazu, har han en gledelig nyhet for Lemet Aslat Eira og flere andre som har ventet på utbetalinger fra Min Boazu.

– Nå er det slik at reineierne har fått oppgjør onsdag. Situasjon er nå at selskapet har utbetalt ca. 23,1 millioner i oppgjør for all reinen som er levert til og slaktet av selskapet, sier Haugnes.

Advokat Jan Halstein Haugnes.
Foto: Advokatfirmaet Østgård DA

Til tross for oppsigelsen har vi nå kommet frem til en enighet med Rema som gjør at reineierne mottar oppgjør. Den reinen som er levert til REMA er det betalt for, så nå kan vi konsentrere oss om å finne fram til en mer langsiktig løsning, sier advokaten.

Les også: Menyleverandør i krangel med konkurrent om reinkjøtt på facebook

Are Smuk Figved og Lasse Kvernmo
Are Smuk Figved og Lasse Kvernmo

Haugnes forteller at de økonomiske problemene er sammensatte, men at avtaleoppsigelsen med Rema er en del av det.

– Det er klart at når Rema sier opp samarbeidsavtalen med selskapet midt i slaktesesongen, så sier det seg selv at selskapet kommer i en veldig vanskelig situasjon, også overfor sine leverandører, forteller han.

– Er det fare for at Min Boazu går konkurs?

– Det har jeg ingen kommentar til nå.

Vil få til en bærekraftig avtale

– Det som er status nå er at det foregår forhandlinger med Rema for å komme frem til en avtale som peker framover. Vi er ikke i mål, men vi har en dialog med Rema, sier advokaten.

Rema 1000 reinkjøtt.

Reinkjøttet er til Min Boazu er fortsatt til salgs hos Rema.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Haugnes sier han er fornøyd med at reineierne og de ansatte ved Min Boazu endelig har fått betalt.

– Hvordan vil Min Boazu gjenskape tillit til reindrifta etter dette?

Jeg opplever vel at Min Boazu har hatt, og har tillit hos reindriftsnæringen. Vi har en løpende dialog og en felles forståelse av hvor viktig det er at reindriften kan forholde seg til flere aktører som kjøper rein og lager gode produkter for de ulike butikkjedene, sier han.

Min Boazu nær konkurs i 2019: Gikk konkurs – nå er Min Boazu tilbake

Pakke med reinsdyrkjøttet Min Boazu
Pakke med reinsdyrkjøttet Min Boazu

Fikk pengene til slutt

NRK har fått bekreftet fra advokaten til Min Boazu at de har utbetalt pengene de er skyldig. Har du sjekket kontoen?

– Nei, ikke ennå. Jeg kommer jo rett fra fjellet, sier han med en litt lystigere tone.

På oppfordring fra NRKs reporter drar reineieren opp telefonen fra jakka, og sjekker mobilbanken.

Lemet Aslat Eira drar opp telefonen fra den store vinterjakka si.

Lemet Aslat Eira drar opp telefonen han oppbevarer under flere lag med klær, slik at den holdes varm i de røffe vintertemperaturene på Finnmarksvidda.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

– Det er lett nå til dags, å bare kunne sjekke kontoen på noen tastetrykk, sier han muntert.

– Ser der, ja. Der var pengene kommet.

Hvordan føles det nå?

– Hverdagen ble nettopp mye lettere. Nå klarer jeg nok å sove, og får endelig hvilt hodet litt, forteller reineieren.

Lettelse

– Det har vært veldig tungt. Spesielt tungt har det vært, siden det var jeg som gjorde avtalen om å selge til Min Boazu for hele siidaen vår. Det er flere familier som har ventet på disse pengene, sier Eira.

– Det skjønner du og, sier han og sikter til NRKs reporter, at hvis du ikke får betalt fra jobben din på ett år, da kan det bli tungt, altså.

Likevel er det lettelsen over å endelig ha fått betalingen som veier tyngst for reineieren.

– Nå ble det altså lettere, sier han med et smil.

Se hva Rema 1000 svarer her

Korte nyheter

 • Rapport fra Finnmarkskommisjonen

  Finnmarkskommisjonen leverte torsdag rapport om interne rettsforhold i reindriften i det som kalles for felt 4 i Karasjok.

  Rapporten behandler 27 saker om reindriftsinterne rettsforhold i kommunen, og er kommisjonens andre rapport for feltet.

  – I korte trekk så har de fleste som har fremmet krav, fått medhold i at de har forttrinnsrett i reinbeite innenfor en del av det kravet deres gjelder.

  Det sier Jon Gauslaa, som er leder for kommisjonen.

  I de aller fleste sakene er konklusjonen at kravstillerne har ervervet fortrinnsrett til reinbeite, i alle fall i deler av det området som de har satt frem krav om.

  Kommisjonen påpeker videre at såkalt fortrinnsrett ikke betyr eksklusiv beiterett i området, eller en mer omfattende rett enn det som følger av den alminnelige reindriftsretten.

  Det de nå er sikret er et vern mot å bli fortrengt fra området av andre siidaer i reindrifta.

  Samtlige av kommisjonens konklusjoner er enstemmige.

  Finnmárkskommisjon: Rettskartlegginga i Finnmark
  Foto: Finnmarkskommisjon
 • Finnmárkokommišuvdna geigii raportta

  Otne geigii Finnmárkokommišuvdna oasseraporttas mas leat geassán čoahkkái 27 sierra ášši mat gusket boazodoalu riektediliide Kárášjogas.

  – Eatnašat geat leat ovddidan gáibádusa kommišuvdnii, leat ožžon dohkkehusa oasis guohtuneatnamiidda ovdavuoigatvuođa, maid leat gáibidan, lohká kommišuvnna njunuš Jon Gauslaa.

  Dainna leat sii bargan 2013 rájes. Kommišuvnna lea dutkan geas lea ovdavuoigatvuohta guohtuneatnamiidda iešguđet guovlluin Kárášjoga gielddas (Finnmárkokommišuvnna neahttasiidu).

  Finnmárkokommišuvdna lea dárkkistan stuorra gáldomateriála 1850-logu rájes gitta dálá áigái. Sii leat maid čohkken čálalaš- ja njálmmálaš materiála, oažžun dihte ollislaš gova das makkár guovlluin iešguđet siiddain lea ovdavuoigatvuohta.

  Finnmarkskommisjonen legger frem rapport om interne rettsforhold i reindriften i felt 4 i Karasjok
desember 2022.
  Foto: Lemet Johanas Nystad / NRK
 • Ságastallet vaššiságaid birra

  Vaššiságat ja rasisma neahtas sápmelaččaid vuostá lea Suomas leamaš olu sáhkan vássán áiggiin. Ášši lea bohciidahttán fuola sámemánáin- ja nuorain, ahte mo dát vaššiságat váikkuhit sin boahttevuhtii.

  Nuorra, Rosa-Máren Juuso, Gárasavvonis, lea okta dain guhte lea neahtas oaidnán vaššiságaid sámiid birra.

  – Dat hupmet ilgadit sápmelaččaid birra. Boahtá čoavjái dakkár ilgadis dovdu go lohká daid. Sáhtán gal lohkat, ahte mun lean oaidnán nieguidnai dan birra, dakkár heajos nieguid, lohká son.

  Suoma Sámedikki ovddeš ságadoalli, Tiina Sanila-Aikio, lea fuolas das go sámenuorat galget vásihit neahtas vaššiságaid ja rasismma.

  – Dálá čálašeamis geavahit hui garra giellagovaid. Dát lea hui váivi ja dainna leat stuorra váikkuhusat min mánáide ja nuoraide, sin dorvvolašvuođa dovdui, lohká Sanila-Aikio Yle sámi ođđasiidda.

  Tiina Sanila-Aikio i møtesal i Utsjok
  Foto: Nils Henrik Måsø / NRK