NRK Meny

Ber om hjelp til å dokumentere lakselus

Norsk Institutt for Naturforskning ber nå lakse- og ørretfiskere i hele Norge om å sende inn bilder av fisk som er angrepet av lakselus.

Lakselus

Smolt med mye lus. Denne ble fisket av Per Paulsen som er en ivrig laksefisker i Vatne-osen i Haram.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Bengt Finstad

Seniorforsker i NINA, Bengt Finstad, ber om hjelp til å kartlegge lakselus.

Foto: NINA

I flere norske fjorder er oppblomstring av lakselus et så stort problem at sjøørret-bestandene er i fare for å bli utryddet.

Bengt Finstad er seniorforsker i NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, sier det blir et større problem hvert eneste år.

– Lakselusen er et problem for den ville sjøbestanden. En stor del av ørreten er skadet av lus, forteller han.

Les også:

Avlusning

Finstad sier det er et problem at de ikke klarer å fange opp nok fisk.

– Det kan bety at fisken er blitt tvunget tilbake til ferskvann for å avluse seg, eller at den rett og slett har dødd på grunn av lakselus, sier han.

Lusesnorkel i laksemerd

Lusesnorkel i laksemerd. Laksemerder med snorkel har gitt oppsiktsvekkende god beskyttelse mot lakselus.

Foto: Havforskningsinstituttet

Laboratorieforsøk på villfisk viser at hvis det er et nivå med lus på over 0,1 lus per gram fisk kan det bety døden for fisken.

– Når det er så stor belastning på fisken, kan det både gå ut over individer og til slutt populasjonen. I verste fall dør hele den lokale sjøbestanden som følge av lusespredningen, forklarer han.

Ørret er mer utsatt enn laks for å få lus.

– Vi vet ikke helt hvorfor, men det ser ut som om villaksen går ut i en kortere periode fra mai til juni, fra fjordene til det åpne hav, sier han.

Les også:

Ønsker bilder

I Romsdalsfjorden samarbeider NINA med oppdrettsnæringen, Havforskningsinstituttet, Fylkesmannen og fylkeskommunen for å overvåke lakselus. Oppdrettere foretar også avlusning i sine anlegg, både biologisk og kjemisk. Nå ønsker NINA hjelp av vanlige fiskere.

– Vi er veldig interessert i tips fra fiskere. Spesielt er vi interessert i bildemateriale av lus på fisk slik at vi får en ytterligere overvåkning av fisken.

Send bilde på e-post til kommunikasjon@nina.no.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.