Hopp til innhold

Ber om hjelp til å dokumentere lakselus

Norsk Institutt for Naturforskning ber nå lakse- og ørretfiskere i hele Norge om å sende inn bilder av fisk som er angrepet av lakselus.

Lakselus

Smolt med mye lus. Denne ble fisket av Per Paulsen som er en ivrig laksefisker i Vatne-osen i Haram.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Bengt Finstad

Seniorforsker i NINA, Bengt Finstad, ber om hjelp til å kartlegge lakselus.

Foto: NINA

I flere norske fjorder er oppblomstring av lakselus et så stort problem at sjøørret-bestandene er i fare for å bli utryddet.

Bengt Finstad er seniorforsker i NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, sier det blir et større problem hvert eneste år.

– Lakselusen er et problem for den ville sjøbestanden. En stor del av ørreten er skadet av lus, forteller han.

Les også:

Avlusning

Finstad sier det er et problem at de ikke klarer å fange opp nok fisk.

– Det kan bety at fisken er blitt tvunget tilbake til ferskvann for å avluse seg, eller at den rett og slett har dødd på grunn av lakselus, sier han.

Lusesnorkel i laksemerd

Lusesnorkel i laksemerd. Laksemerder med snorkel har gitt oppsiktsvekkende god beskyttelse mot lakselus.

Foto: Havforskningsinstituttet

Laboratorieforsøk på villfisk viser at hvis det er et nivå med lus på over 0,1 lus per gram fisk kan det bety døden for fisken.

– Når det er så stor belastning på fisken, kan det både gå ut over individer og til slutt populasjonen. I verste fall dør hele den lokale sjøbestanden som følge av lusespredningen, forklarer han.

Ørret er mer utsatt enn laks for å få lus.

– Vi vet ikke helt hvorfor, men det ser ut som om villaksen går ut i en kortere periode fra mai til juni, fra fjordene til det åpne hav, sier han.

Les også:

Ønsker bilder

I Romsdalsfjorden samarbeider NINA med oppdrettsnæringen, Havforskningsinstituttet, Fylkesmannen og fylkeskommunen for å overvåke lakselus. Oppdrettere foretar også avlusning i sine anlegg, både biologisk og kjemisk. Nå ønsker NINA hjelp av vanlige fiskere.

– Vi er veldig interessert i tips fra fiskere. Spesielt er vi interessert i bildemateriale av lus på fisk slik at vi får en ytterligere overvåkning av fisken.

Send bilde på e-post til kommunikasjon@nina.no.