Hopp til innhold

Åpner for mer laks i merdene

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker tillater mer laks i merdene mot å innføre strengere miljøkrav i laksenæringen. Målet: å bekjempe lakselus. – Vilt urealistisk, sier Norges jeger og fiskeforbund.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) spår en seksdobling av oppdrettsnæringen i Norge frem mot 2050.

Foto: Mads Nygård / NRK

Tiltaket vil, ifølge en pressemelding fra fiskeriministeren, øke kapasiteten hos de etablerte oppdretterne med rundt 60 000 tonn laks.

Samtidig varslet Aspaker strengere mijøkrav rundt lakselus, blant annet gjennom at de som sier ja til de nye konsesjonene ikke kan bruke mer enn to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus.

– Dette vil redusere lusenivået med inntil 30 prosent, sa fiskeriministeren i en pressemelding.

Spår seksdobling av oppdrettsnæringen

Hun begrunner også tiltaket med at dette skal sikre økt konkurransekraft.

– Potensialet i næringen er en seksdobling innen 2050, og mye av dette ligger i oppdrettsnæringen. Da må vi få kontroll på miljøutfordringen rundt næringen, sa Aspaker da hun la frem forslaget på en pressekonferanse mandag.

I høringsbrevet som skal ut på høring heter det blant annet:

«Norge må ha noe å leve av når inntekter fra olje- og gassressursene ikke lenger kan hjelpe til med å holde vår høye levestandard oppe (...) Konkurransekraft er ett av åtte satsingsområde til regjeringen. Regjeringen vil føre til en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til rette for verdiskaping og sysselsetting i alle deler av norsk økonomi.»

For å få kontroll på miljøutfordringen må oppdretterne gå med på å redusere antall lakselus per laks med mindre bruk av medikamenter.

– Vilt urealistisk

Det mener Norges jeger og fiskerforbund (NJFF) ikke lar seg gjøre.

– Målet er bra, men at man skal nå det målet ved å gjøre et vedtak om å øke mengden fisk virker vilt urealitisk. Dette er miljømessig et dårlig tiltak, og det er dårlig næringspolitikk, sier Espen Søilen, generalsekretær i NJFF.

Han begrunner utsagnet med at næringen allerede i dag har en situasjon der næringen ikke har kontroll på lakselusen.

– Ved å øke antall fisk gjør ikke det situasjonen enklere. Det finnes ikke løsninger i dag som kan løse luseproblemene. Det er de virkemidlene vi mangler.

Aspaker reduserer også antall medikamentelle behandlinger fra dagens ubegrensede antall til to. Vil ikke det hjelpe på situasjonen?

Det kommer ihvertfall ikke til å gjøre det noe enklere å bli kvitt lakselusen. Vi må løse luseproblemet på en annen måte, og der har oppdrettsnæringen sagt at de trenger et par år før de finner løsningene. Da mener vi at vi får vente de årene med å øke antall fisk i merdene.

Statsråden har sagt at forutestningene for å øke fiskemassen er å redusere lakselus med færre medikamentelle behandlinger. Er ikke det bare et insentiv til næringen om å utvikle løsningene?

– Jo, hvis dette følges opp med tilstrekkelig kontroll. Men i dag er det ingen som kan komme ned på dette lusenivået, for det finnes ingen kjent metode for å klare det. Da blir dette urealistisk.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger