Hopp til innhold

– Lakselus ute av kontroll

Naturvernforbundet mener færre oppdrettsanlegg vil løse lakselusproblemet.

Lakselus

Fiskeriministeren må ta alvorlige grep, mener Naturvernforbundet.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– Det er på tide at myndighetene tar miljøgrep for å redusere presset på naturen som oppdrettsnæringa nå utøver, sier fagleder i Naturvernforbundet Arnodd Håpnes til NRK.no.

Håpnes advarer mot økningen i produksjonen av oppdrettslaks de siste årene.

– Lakselussituasjonen er prekær og vi i Naturvernforbundet mener det skyldes den kraftige volumveksten av laks i oppdrettsanleggene. De store lusemengdene er en direkte trussel mot villaks og sjøørret, og det er i ei ikke bærekraftig næring som er hovedårsaken, sier han.

Lakselus på sjøørret i Etnefjorden

Naturvernforbundet mener oppdrettsnæringen må gå over i lukkede anlegg for å få stoppet spredning av lus og hindre rømming av laks.

Foto: Rune Nilsen

Lite mat

Kommunikasjonsrådgiver Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening er uenig i det Håpnes sier.

– Dette er en grov forenkling. Det er en kjent sak at det er flere faktorer som påvirker villaksen.

Kvistad tror dårlig tilgang på mat kan være årsaken til nedgangen av villaks i havet.

– Det er vanskelig å si hvor stor påvirkning lusen fra oppdrettsanlegg faktisk har på villaksen, men tilgangen på mat er en vesentlig årsak til nedgangen av villaks i elvene. Havbruksnæringen vil ta ansvar for sin del og vil jobbe for å holde lusenivåene i sjakk, sier han.

Lusesituasjon ute av kontroll

Naturvern Håpsnes

Fagleder i Naturvernforbundet Arnodd Håpnes mener det må skje en betydelig reduksjon av oppdrettslaks.

Foto: Naturvernforbundet

Håpnes mener lusesituasjonen er kritisk og ber nå Regjeringen redusere antall oppdrettsanlegg.

– Resistensproblematikken er allerede sterkt overhengende flere steder langs kysten, og dette problemet vil øke fordi lusesituasjonen er ute av kontroll.

Kvistad tror ikke færre oppdrettsanlegg vil løse problemet.

– Å ta ned matproduksjonen vil ikke løse utfordringen knyttet til lus. Vi er bekymret for situasjonen, men det skyldes først og fremst uvanlige sjøtemperaturer langs kysten og at lusen er motstandsdyktig mot midlene som brukes i avlusingen, sier han.

– Det som trengs er en politikk fra fiskeriminister Aspaker som tar sikte på å avslutte dagens sterkt miljøbelastende produksjon og tar i bruk tilgjengelig teknologi for å gjøre næringa mer miljøvennlig, mener Håpnes.

Ber fiskeriminister ta grep

Naturvernforbundet ber Fiskeriministeren ta alvorlige grep og oppfordrer regjeringen til å skjerpe dagens miljøregelverk.

Merde på rømmen

Å stenge oppdrettsanlegg er ingen løsning på problemet, mener Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Foto: Redningsskøyten "Bjarne Kyrkjebø"

– Vi mener regelverket er for svakt, alt for mye er lagt over til næringen selv uten at myndighetene setter klare og ambisiøse miljøkrav. Lakseoppdretterne har nå et så stort økologisk fotavtrykk at vi mener at myndighetene må ta et kraftig grep for å stanse veksten i oppdrettsnæringen. På lang sikt må oppdretten over i lukkede anlegg, mener Håpnes.

Kvistad mener derimot at regelverket er godt og at det blir fulgt opp av oppdrettsnæringen.

– Det er ikke fritt fram å produsere så mye man vil. Regelverket som skal sikre bærekraftig produksjon er strengt og følges av oppdrettene. Så slik er det ikke, sier han.