Hopp til innhold

Funn av alvorlig laksesykdom bekymrer Mattilsynet

Mattilsynet har bedt om prøvesvar fra et tjuetalls oppdrettsanlegg, og frykter laksevirus kan ha spredd seg i Nordland.

Illustrasjon oppdrettsanlegg

Pankreassykdom er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen. Mattilsynet er bekymret etter funn av smitte på Sør-Helgeland. Illustrasjonsfoto.

Foto: Villa

– Dette kom som en stor negativ overraskelse. Sykdommen er svært smittsom, derfor har vi bedt alle oppdrettere i nærheten om å ta prøver øyeblikkelig, sier seniorinspektør Tina Westhelle Stand i Mattilsynet i Sør-Helgeland.

Det var i forrige uke Mattilsynet fikk melding om at pankreassykdom (PD) var oppdaget på laks i en merd hos Bindalslaks i Heggvika i Bindal.

– Vi må nå få tatt flere prøver og analysert disse hos Veterinærinstituttet, for å få bekreftet funnet, men vi ser svært alvorlig på dette, sier Westhelle Stand.

Les også: Åpner for mer laks i merdene

Oppdrettsselskapet hadde selv tatt prøvene og fått dem analysert i laboratorium. Det er rundt 20.000 laks i merden, opplyser Mattilsynet.

Kan ha store konsekvenser

PD har i følge Veterinærinstituttet utviklet seg til å bli en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen i dag. Sykdommen påfører laksen store lidelser ved at flere organer slutter å virke, men den er ikke farlig for mennesker.

– Bukspyttkjertelen slutter å fungere, og setter fordøyelsen til laksen ut av spill. I tillegg rammer den flere andre organer slik at fisken blir generelt syk. Dødeligheten trenger ikke å være så stor, men fisk som er smittet har det ikke bra, sier Westhelle Stand.

Les også: Laksevirus ute av kontroll

For å unngå lidelser hos laks som er syk, pålegger Mattilsynet konsekvent at oppdretteren slakter ned smittet laks umiddelbart. Dermed risikerer oppdrettere som har fått smitte i sine anlegg store økonomiske tap.

– I dette tilfellet er det snakk om slaktemoden fisk, og oppdrettsselskapet hadde allerede slaktet ned mesteparten av laksen. Fisken får de likevel omsatt, så dermed blir ikke tapene så store for dem. Men om smitten har spredt seg kan også andre oppdrettere bli pålagt å nødslakte.

Fisk skadet av pankreassykdom

Fisk skadet av pankreassykdom. Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: Veterinærinstituttet

Økt smittefare i år

Mattilsynet ble først oppmerksom på faren om PD-smitte, etter funn av sykdommen i Nord-Trøndelag tidligere i år. På grunn av den milde høsten og vinteren, har oppdrettere også slitt med å bli kvitt lakselusa i år. Arbeid med å bekjempe lusa, kan ha bidratt til å spre smitte av PD, sier Westhelle Stand.

– Oppdrettere har i år vært ekstra aktive med å bruke utstyr og brønnbåter til å bekjempe lakselusa. Dette utstyret kan bære på smitte, og når de fleste oppdretterne på Sør-Helgeland og Ytre-Helgeland bruker det samme utstyret, så øker det smittefaren i området.

Seniorinspektøren i Mattilsynet legger til at det er strenge regler for rensing og desinfisering av utstyr og båter til bruk i oppdrettsmerder. Men i tillegg smitter sykdommen via partikler, slim og fett som kan flyte store avstander med havstrømmene.

– I løpet av uka vil vi nok ha svar fra et tjuetalls lokaliteter i regionen på om smitten er registrert andre steder, sier Westhelle Stand.