Hopp til innhold

Fiskeriministeren bekymret for lus

Mattilsynet opplyser om fare for alvorlig lakselussommer. – Nå må vi få fullt trykk på alternative metoder, sier fiskeriministeren.

Oppdrettslaks

En varm vinter og gode levekår for lakselusa skaper hodebry for Fiskeriministeren.

Foto: Lunde, Bjørn Erik Rygg / VG

– Oppdrettsnæringen går en krevende sommer i møte. Faren for økt resistens mot lusemedikamenter er alvorlig, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Ifølge Mattilsynets luserapport har det aldri før blitt behandlet flere oppdrettslaks for lakselus. Midlene de bruker har mistet sin virkning, og det bekymrer rådgiver Erik Jacobsen i Mattilsynet i Nordland.

– Vi registrerer et høyere antall lakselus i år enn det vi har gjort tidligere år. Hvis vi sammenlikner med fjoråret ser vi en fordobling i totalantallet lakselus, sier han til NRK.no

Uhåndterlig lusesituasjon

Høyere sjøtemperaturer har ført til et høyere antall lus i region Nordland. Selv om våravlusingen fikk nivået ned, er det krevende for oppdretterne å opprettholde dette nivået.

– Konsekvensene av dette er at anleggene må starte behandlingen på et tidligere tidspunkt enn tidligere, og i verste fall må man drive med masseslakting ved visse anlegg, sier Jacobsen.

Bekymret statssekretær

Amund Drønen Ringdal (H), statssekretær for fiskeriministeren mener det er bekymringsfullt å se det høye tallet av kjemikalier og medisiner brukt for å ta knekken på lusa.

– Vi vil få en alvorlig situasjon hvis man fortsetter å bruke høye doser medisin i kampen mot lakselus i oppdrettsanlegg. Samtidig ser vi at næringene bruker flere alternative modeller for å fjerne lus, blant annet rensefisk som spiser lus av laksen og luseskjørt for å hindre at lusen utvikler seg, sier han.

Regjeringen ser også på andre metoder for å redusere antall lakselus. De har nå skjerpet lusekravene til 0,5 voksne hunnlus i snitt per fisk.

– At vi har nå strenge krav mener jeg er nødvendig for at situasjonen ikke skal komme ut av kontroll, sier Ringdal.

Høyt smittepress

Smitte av lakselus fra oppdrettsfisk kan true villaks og sjøørret, og er mest utsatt når den vandrer fra elvene og ut i havet om våren.

Det er vanskelig å si hvilke konsekvenser dette vil ha for villaksbestanden.

Rådgiver Erik Jacobsen i Mattilsynet Nordland

– Smittepresset varierer avhengig av hvor man befinner seg i regionen, men er høyere enn normalt i Nordland, sier Mattilsynets rådgiver.

Mattilsynet ser på situasjonen med stor bekymring og opplyser til NRK.no at de har høy beredskap i sommer med tanke på lakselus.

– Vi har økt ressursene i forhold til oppdrettsnæringen og har høyt fokus på lus nå fremover, sier han. Dersom lakselus blir et økende problem vil vi ha erfarne folk klare til å håndtere situasjonen opp mot selskapene, sier Jacobsen,

Roser næringen

Fiskeriministeren roser Havforskningsinstituttets overvåkning for deres arbeid forsøk på avlusing.

– Næringen skal ha ros for en godt gjennomført våravlusing. Flere oppdrettere har valgt å forsere utslakting i stedet for å behandle. Jeg oppfatter at næringen slutter opp om behovet for intensivert innsats, sier statsråden.

Statssekretær Ringdal opplyser om at lakselusen ikke vil ha noen påvirkning på mattryggheten eller kvaliteten på laksen.

Et nytt oppdrettsanlegg kan hindre rømming og lakselus. Det mener haugesundsfirmaet som nylig sjøsatte et lukket anlegg i sjøen utenfor Skånevik i Sunnhordland.

Lukket anlegg kan hindre lakselus