Vegrer seg for å svare på lusespørsmål

Politikerne er bekymret for økningen av lakselus i norske fjorden. Men ingen vil gi klare svar på hva som bør gjøres med miljøforurensingen.

Oppdrettsanlegg
Foto: marine Harvest

Hverken fiskeriminister Per Sandberg eller miljøvernminister Vidar Helgesen vil gi klare svar på hva som bør gjøres med miljøforurensningen fra oppdrettsnæringen.

NRK publiserte for kort tid siden en artikkel som dokumenterte bruken av lusemedisiner i norske oppdrettsanlegg. I artikkelen kom det frem at ingen vil ta ansvaret for å undersøke miljøkonsekvensene av medisinbruk mot lakselus.

Vegrer seg for å svare på spørsmål

NRK ønsket svar på følgende spørsmål fra miljøvernministeren og fiskeriministeren.

  • Hvilken myndighet har ansvaret for å følge opp miljøkonsekvensene av medisinbruk i oppdrettsnæringen`?
  • Vil myndighetene påta seg ansvaret med å undersøke miljøkonsekvensene av denne omfattende bruken av lusemedisin?
  • Ekspertene mener hydrogenperoksid ikke er så ufarlig som man først har trodd og at de lokale miljøkonsekvensene kan være store. En kommentar til dette.

Sandberg svarer ikke konkret på spørsmålene, men gir NRK noen generelle betraktninger.

– Økningen i bruk av legemidler de siste årene er bekymringsfull både i forhold til miljø, fiskevelferd og fiskehelse. Myndighetene har gjennomført flere tiltak, og jeg er beredt til å iverksette flere om det er nødvendig, skriver Sandberg.

Sandberg opplyser at fiskeridirektoratet har kommet med forslag til nye tiltak for å få kontroll med legemiddelbruken.

– De nye utviklingstillatelsene vil bidra til å utvikle ny teknologi som på noe lengere sikt kan være med på å løse miljøutfordringene i oppdrettsnæringen. Næringen må ta grep og vise ansvar. Klarer ikke næringen å kontrollere lusa på en forsvarlig måte, er vekst utelukket, skriver Sandberg.

Sandberg ønsker ikke å svare på oppfølgningsspørsmål i følge kommunikasjons-avdelingen i departementet.

Miljøvernministeren vil ikke svare

NRK har forsøkt å få miljøvernministeren i tale. Kommunikasjonssjef Jon Berg i klima- og miljødepartementet har sendt oss dette svaret på vegne av miljøvernministeren på NRKs spørsmål om forurensing fra oppdrettsindustrien:

«Hei, som kjent har regjeringen bare ett syn, så da dekker fiskeriministerens svar også vårt. »

Jon Berg

NRK har tidligere publisert en artikkel som dokumenterer den omfattende bruken av medisin mot lakselus i oppdrettsnæringa og at myndigheten ikke har kontroll på miljøproblemene knyttet til dette.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Veterinærpreparater 2014-2015» i nytt vindu

Må i lukka anlegg

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson for Miljøpartiet De Grønne mener hele næringen må i lukka anlegg.

Rasmus Hansson (MDG)

Rasmus Hansson mener at hele næringen må i lukka anlegg.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– En næring som opererer i åpent naturmiljø, kan ikke basere driften sin på metoder som krever enorm medisinering. Eneste løsning er å lukke merdene og skille oppdrettsfisken fra lusa, sier Hansson.

Hansson mener oppdrettsindustrien feiler i kampen mot lusa.

– Medisinbruken viser at oppdrettsindustrien har en innebygd grunnleggende metodefeil, nemlig å sette kolossale mengder fisk ut i et åpent miljø der det lever en naturlig parasit. Det er helt elementær biologi at parasittbestanden da vil eksplodere, og at det aldri vil være mulig å få kontroll ved å prøve å drepe parasitter. Parasitten vil tilpasse seg løpende.

Også AP er bekymret

Under Stoltenberg-regjeringene fra 2005-2013 vokste oppdrettsnæringen fra ca. 600.000 tonn til nær 1.2 millioner tonn.

Ingrid Heggø på Ap sitt fylkesårsmøte

Fiskeripolitisk talsperson i AP, Ingrid Heggø.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Vi er bekymret over utviklingen, spesielt på grunn av miljøbelastningen det gir. Men også for de menneske- og dyrehelse-, og omdømmeutfordringer dette gir, sier fiskeripolitisk talsperson i AP, Ingrid Heggø.

I dag tar ingen offentlige instanser ansvaret for å kartlegge og undersøke miljøkonsekvensene av bruk av lusemedisin.

–Det følger av både Grunnlovens paragraf 12 via akvakulturloven og Naturmangfoldloven at myndighetene har dette ansvaret, sier Rasmus Hansson.